Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie...

22-01-2016

Urząd Miejski w Ropczycach informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie kontynuuje w 2016... więcej

Zarządcy dróg w gminie Ropczyce

19-11-2015

Organizacja zarządzania drogami publicznymi na terenie Miasta i Gminy Ropczyce więcej

Informacje BIP

Nowe zasady i stawki za śmieci

08-02-2016

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w październiku br. po raz kolejny rozstrzygnięty został przetarg na... więcej

Konkurs "Top Inwestycje Komunalne 2016".

08-02-2016

Ogłoszenie o konkursie. więcej

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych...

05-02-2016

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz szkół prowadzonych przez Gminę Ropczyce na rok szkolny... więcej

Strefa Płatnego Parkowania w Ropczycach

03-02-2016

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ropczycach, Burmistrz Bolesław Bujak wycofał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie... więcej

Odpowiedź na artykuł dot. skrzyżowania ulic Mickiewicza, NMP i...

03-02-2016

Odpowiedź na artykuł dot. skrzyżowania ulic Mickiewicza, NMP i Witosa dot. kolizji i trudności w płynnym ruchu ulicznym więcej

Dni Seniora w naszej gminie

02-02-2016

W miesiącu styczniu w placówkach oświatowych i kulturalnych naaszej gminy odbywały się spotkania z okazji Dnia Seniora oraz Dnia... więcej

Kolejne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w OSP

02-02-2016

Trwa cykl zebrań sprawozdawczo-wyborczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych więcej

Harmonogram wywozu odpadów z gminy Ropczyce - 2016

05-01-2016

Harmonogram wywozu odpadów z gminy Ropczyce - 2016 więcej

Nowe zasady i stawki za śmieci

08-02-2016

Nowe zasady i stawki za śmieci od 1 kwietnia 2016 r. więcej

Katalog ulg, zniżek i bonifikat - podmioty prywatne

13-03-2014

Katalog ulg, zniżek i bonifikat - podmioty prywatne (aktualizacja: 04.12.2014 r.) więcej

Termin ważności Kart Rodziny Wielodzietnej 3+

21-09-2015

W związku z upływem terminu ważności Kart Rodzin Wielodzietnych 3+ osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków na następny... więcej

Zniżki na dostawę wody i odbiór ścieków dla posiadaczy KRW 3+

15-09-2014

Informacja dot. zniżek na dostawę wody i odbiór ścieków dla posiadaczy Karty Rodziny Wielodzietnej 3+ więcej
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: