Informacje BIP

Zapraszamy dzieci i młodzież do aktywnego spędzania wakacji

03-07-2018

Centrum Kultury, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji serdecznie zapraszają dzieci... więcej

Pozytywna opinia IPN dot. nazwy nowego ronda

16-08-2018

Burmistrz Bolesław Bujak zwrócił się z uprzejmą prośbą do Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie o udostępnienie opinii nt.... więcej

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

16-08-2018

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Urzędzie Miejskim w Ropczycach więcej

Kolejne wsparcie miasta dla Starostwa Powiatowego w Ropczycach

10-08-2018

Samorząd Miasta i Gminy Ropczyce udzielił wsparcia finansowego w kwocie 7 000 zł dla Starostwa Powiatowego w Ropczycach na... więcej

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019

10-08-2018

Burmistrz Ropczyc informuje, że w terminie od dnia 27 sierpnia do dnia 15 września 2018 r. oraz do 15 października 2018 r. ,... więcej

Rekrutacja na seminaria

08-08-2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w związku z realizacją projektu pn. ”Koordynacja sektora ekonomii społecznej w... więcej

Bezpłatne badania mammograficzne w Ropczycach

07-08-2018

Zapraszamy panie w wieku od 50 do 69 lat na bezpłatne badania mammograficzne w Ropczycach 4 września 2018 r. więcej

Zapraszamy do udziału w projekcie "Podkarpacki E-Senior"

07-08-2018

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie ogłasza nabór do I edycji projektu „Podkarpacki E-Senior” więcej

Aktualności

Ropczyce z certyfikatem jakości ciepła

24-01-2018

Gminna spółka Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z o.o. otrzymało certyfikat redukcji emisji PreQurs dla całego systemu ciepłowniczego. Dokument potwierdza wysoką jakość produkowanego ciepła i niską emisję szkodliwych dla zdrowia gazów cieplarnianych w strefie przebywania mieszkańców. Budynki zasilane ciepłem systemowym dostarczanym przez PEC w Ropczycach są neutralne w zakresie niskiej emisji gdyż w zasadzie budynki te nie potrzebują komina. Zgodnie z procedurą certyfikacji nabywają one w porozumieniu z jednostką certyfikującą prawo do posługiwania się kopią certyfikatów PreQurs przyznanych PEC w Ropczycach oraz prawo do zewnętrznego oznakowania budynków znakiem typu „NO SMOG”. 

Uroczyste przekazanie certyfikatów miało miejsce w dniu 23 styczna 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ropczycach. Wręczenie certyfikatów poprzedziły prelekcje na temat jakości powietrza w Polsce oraz prezentacja wyników analizy oferowanego przez PEC w Ropczycach ciepła systemowego w kontekście walki ze smogiem. Certyfikaty PreQurs oraz znaki NO SMOG otrzymali także niektórzy odbiorcy i zarządcy budynków zasilanych ciepłem systemowym pochodzącym z PEC Ropczyce, w tym również Gmina Ropczyce. 
 
Przyznanie PEC w Ropczycach Certyfikatu redukcji niskiej emisji PreQurs odbyło się w ramach ogólnopolskiego programu certyfikacji systemów ciepłowniczych wszystkich dostawców ciepła systemowego w Polsce realizowanego z inicjatywy Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie (IGCP). Dotychczas przyznano ponad 100 takich certyfikatów  m.in. ponad 20 dla dostawców ciepła systemowego w Polsce. Certyfikacja systemów ciepłowniczych realizowana jest przez Instytut Certyfikacji Emisji Budynków (ICEB) z siedzibą w Krakowie. Jest to zewnętrzny podmiot, który gwarantuje obiektywną ocenę producentów i dostawców ciepła systemowego. Certyfikaty wystawione przez ICEB są dokumentami zaświadczającymi ile razy dany system ciepłowniczy oraz przyłączone do niego budynki mają mniejszą emisję zanieczyszczeń do powietrza w porównaniu z referencyjnym budynkiem wyposażonym w średnioważoną statystyczną kotłownię węglową o mocy od 1 do 100 kW.
 
Jesteśmy zadowoleni z otrzymanych certyfikatów, gdyż są one potwierdzeniem tego, że dbamy o środowisko naturalne, a szczególnie jakość powietrza w naszym mieście. Są również zachętą do korzystania z miejskiej sieci ciepłowniczej, jako źródła bezpiecznego dla środowiska, naszego zdrowia oraz w celu ograniczania niskiej emisji w gminie Ropczyce.

Ponadto, Samorząd Ropczyc wspólnie z Gminą Dębica realizuje projekt pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu miasta Dębica i gminy Ropczyce”. W części realizowanej przez naszą gminę obejmuje dostawę i montaż 159 zestawów solarnych oraz 231 zestawów fotowoltaicznych, co daje łącznie 390 instalacji w 425 gospodarstwach domowych z gminy Ropczyce. Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania energii OZE w gospodarstwach domowych. Realizacja zadania przyczyni się do obniżenia kosztów energii oraz do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery i tym samym do poprawy stanu środowiska naturalnego.  
 
 
      
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: