Informacje BIP

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców

18-05-2018

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych zakładaniem nowych firm więcej

OSP w Brzezówce z wyróżnieniem w ogólnopolskim konkursie

17-05-2018

OSP w Brzezówce wzięło udział w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem... więcej

Informacja dla przedsiębiorców

16-05-2018

Przedsiębiorco, czy twój wpis do CEIDG zawiera numer PESEL? więcej

Kolejny apel Burmistrza o zakończenie prac przy wiadukcie

10-05-2018

Kolejne wystąpienie Burmistrza w sprawie zakończenia prac przy wiadukcie na ul. Sucharskiego więcej

Nabory wniosków w zakresie budowy i przebudowy obiektów...

08-05-2018

LGD Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie... więcej

Uroczystości w Brzezówce

07-05-2018

90-lecie OSP w Brzezówce, Gminny Dzień Strażaka, otwarcie nowego Domu Kultury, wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę szkoły więcej

227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

04-05-2018

3 maja br. ropczyckie obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji rozpoczęły się mszą św. w intencji Ojczyzny w Sanktuarium NMP... więcej

Zasłużony dla Ropczyc Honorowym Profesorem Politechniki

27-04-2018

Profesor Jerzy Lewicki - uhonorowany przez Samorząd w 2015 roku tytułem Zasłużony dla Ropczyc więcej

Aktualności

Ropczyce z certyfikatem jakości ciepła

24-01-2018

Gminna spółka Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z o.o. otrzymało certyfikat redukcji emisji PreQurs dla całego systemu ciepłowniczego. Dokument potwierdza wysoką jakość produkowanego ciepła i niską emisję szkodliwych dla zdrowia gazów cieplarnianych w strefie przebywania mieszkańców. Budynki zasilane ciepłem systemowym dostarczanym przez PEC w Ropczycach są neutralne w zakresie niskiej emisji gdyż w zasadzie budynki te nie potrzebują komina. Zgodnie z procedurą certyfikacji nabywają one w porozumieniu z jednostką certyfikującą prawo do posługiwania się kopią certyfikatów PreQurs przyznanych PEC w Ropczycach oraz prawo do zewnętrznego oznakowania budynków znakiem typu „NO SMOG”. 

Uroczyste przekazanie certyfikatów miało miejsce w dniu 23 styczna 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ropczycach. Wręczenie certyfikatów poprzedziły prelekcje na temat jakości powietrza w Polsce oraz prezentacja wyników analizy oferowanego przez PEC w Ropczycach ciepła systemowego w kontekście walki ze smogiem. Certyfikaty PreQurs oraz znaki NO SMOG otrzymali także niektórzy odbiorcy i zarządcy budynków zasilanych ciepłem systemowym pochodzącym z PEC Ropczyce, w tym również Gmina Ropczyce. 
 
Przyznanie PEC w Ropczycach Certyfikatu redukcji niskiej emisji PreQurs odbyło się w ramach ogólnopolskiego programu certyfikacji systemów ciepłowniczych wszystkich dostawców ciepła systemowego w Polsce realizowanego z inicjatywy Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie (IGCP). Dotychczas przyznano ponad 100 takich certyfikatów  m.in. ponad 20 dla dostawców ciepła systemowego w Polsce. Certyfikacja systemów ciepłowniczych realizowana jest przez Instytut Certyfikacji Emisji Budynków (ICEB) z siedzibą w Krakowie. Jest to zewnętrzny podmiot, który gwarantuje obiektywną ocenę producentów i dostawców ciepła systemowego. Certyfikaty wystawione przez ICEB są dokumentami zaświadczającymi ile razy dany system ciepłowniczy oraz przyłączone do niego budynki mają mniejszą emisję zanieczyszczeń do powietrza w porównaniu z referencyjnym budynkiem wyposażonym w średnioważoną statystyczną kotłownię węglową o mocy od 1 do 100 kW.
 
Jesteśmy zadowoleni z otrzymanych certyfikatów, gdyż są one potwierdzeniem tego, że dbamy o środowisko naturalne, a szczególnie jakość powietrza w naszym mieście. Są również zachętą do korzystania z miejskiej sieci ciepłowniczej, jako źródła bezpiecznego dla środowiska, naszego zdrowia oraz w celu ograniczania niskiej emisji w gminie Ropczyce.

Ponadto, Samorząd Ropczyc wspólnie z Gminą Dębica realizuje projekt pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu miasta Dębica i gminy Ropczyce”. W części realizowanej przez naszą gminę obejmuje dostawę i montaż 159 zestawów solarnych oraz 231 zestawów fotowoltaicznych, co daje łącznie 390 instalacji w 425 gospodarstwach domowych z gminy Ropczyce. Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania energii OZE w gospodarstwach domowych. Realizacja zadania przyczyni się do obniżenia kosztów energii oraz do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery i tym samym do poprawy stanu środowiska naturalnego.  
 
 
      
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: