Informacje BIP

Powitanie lata w Domu Kultury na Witkowicach

20-06-2018

17 czerwca br. w Domu Kultury na osiedlu Witkowice w Ropczycach odbyła się impreza plenerowa pn. „Powitanie Lata” więcej

Miejsko-Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze

20-06-2018

16 czerwca br. na stadionie Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji odbyły się Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze... więcej

Spotkanie informacyjne dot. OZE

18-06-2018

Spotkanie dotyczące udziału w projekcie „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta... więcej

Piknik Rodzinny pod hasłem "Rodzina dla Małej Ojczyzny"

21-06-2018

W dniu 10 czerwca 2018 r. na boisku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Ropczycach - Chechłach odbył się już 11 Piknik... więcej

Powstaną dwie Otwarte Strefy Aktywności w Ropczycach

11-06-2018

Gmina Ropczyce otrzymała dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze... więcej

Projekt socjalny „Wychowywać z pasją” zakończony

14-06-2018

Projekt socjalny „Wychowywać z pasją” zakończony więcej

Nabór wniosków w ramach rozwoju przedsiębiorczości

12-06-2018

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania... więcej

Podpisano umowę na instalację systemów energii odnawialnej

11-06-2018

8 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Dębicy miało miejsce podpisanie umowy na dostawę i montaż instalacji solarnych oraz kotłów na... więcej

Aktualności

Uroczysta sesja - 656 lat Ropczyc

06-03-2018

Tradycją stało się w Ropczycach, że w sposób uroczysty, przez organizowanie sesji Rady Miejskiej, w obecności dostojnych gości podkreślane są przez Samorząd kolejne rocznice założenia miasta. W bieżącym roku ta lokalna rocznica – 656 lat, jest bardziej podniosła, ponieważ przypada na Rok Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczysta sesja Rady Miejskiej, która wpisuje się w obchody tej nadzwyczaj ważnej dla Polaków rocznicy, poprzedzona została złożeniem wiązanek kwiatów przez Samorządy: gminny i powiatowy oraz Samorząd partnerskiego miasta Stropkov, pod pomnikami króla Kazimierza Wielkiego - dawcy praw miejskich oraz księdza Jana Zwierza - budowniczego nowoczesnych Ropczyc.

Część oficjalna w Centrum Kultury im. J. Mehoffera, rozpoczęła się odegraniem przez naszą Orkiestrę Dętą hymnem państwowym. Następnie Józef Misiura - Przewodniczący Rady Miejskiej przywitał licznie przybyłych gości. Wśród nich obecni byli przedstawiciele z zaprzyjaźnionego miasta Stropkov na Słowacji - Ondrej Brendza burmistrz i Stanislav Humenik sekretarz oraz Witold Darłak - starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Nie zabrakło przedstawicieli służb mundurowych, reprezentantów firm, zakładów pracy i stowarzyszeń, radnych oraz wyróżnionych w ubiegłych latach tytułem Zasłużonych dla Ropczyc. 
 
Kolejnym punktem sesji był wykład nt. Ropczycka jutrzenka niepodległości, który wygłosił ksiądz dr Stanisław Mazur, proboszcz ropczyckiej Fary. W przygotowanej prezentacji ks. Mazur przybliżył sylwetki duchownych, w tym także ropczyckich, którzy swoją postawą odegrali kluczową rolę w odzyskaniu niepodległości kraju i naszego terenu.  
 
Najważniejszą częścią uroczystości było wręczenie aktów nadających honorowe tytuły Zasłużony dla Ropczyc oraz pamiątkowych statuetek Sokół Ropczycki ustanowionych przez Radę Miejską w Ropczycach. Nadając w tym roku tytuł Zasłużony dla Ropczyc Rada doceniła osoby, za szczególne osiągnięcia w działalności samorządowej, gospodarczej, społecznej, edukacyjnej i kulturalno-oświatowej. Tytuły Zasłużony dla Ropczyc za działalność samorządową, edukacyjno-kulturalną, społeczną oraz gospodarczą zostały nadane następującym osobom: prof. Wiesławowi Żylskiemu, Kazimierzowi Mikrutowi i Eugeniuszowi Stępakowi. Wręczenia dokonał Bolesław Bujak - burmistrz Ropczyc wraz z Józefem Misiurą - przewodniczącym Rady Miejskiej.
 
Prof. dr hab. inż. Wiesław Żylski - pracownik naukowy Politechniki Rzeszowskiej, samorządowiec i społecznik, mieszkaniec Ropczyc. Kazimierz Mikrut - założyciel i Prezes Zarządu Weldon, dynamicznie rozwijającej się firmy zlokalizowanej na terenie gminy Ropczyce, pasjonat wspierający rozwój dyscyplin sportowych młodzieży. Eugeniusz Stępak - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Ropczycach, długoletni nauczyciel muzyki, wychowawca młodzieży, kapelmistrz Orkiestry Dętej w Ropczycach, a obecnie orkiestry OSP Brzeziny.
 
Gospodarz Ropczyc burmistrz Bolesław Bujak, w swoim wystąpieniu podkreślił doniosłość uroczystości 656. rocznicy założenia miasta, przypadającej w 100-lecie odzyskania niepodległości, odniósł się do historii i teraźniejszości. Złożył również gratulacje wyróżnionym oraz podziękowania, życzył by kolejne lata wypełnione były sukcesami z dalszej pracy na rzecz naszej małej Ojczyzny. Następnie dr. hab. Władysław Tabasz zapoznał zebranych z wydawnictwem albumowym pt. Przydrożne kapliczki i krzyże w krajobrazie miasta i gminy Ropczyce, którym obdarowani byli wszyscy goście.     
 
Na zakończenie sesji goście wysłuchali programu artystycznego w wykonaniu młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach pt. Najdroższy wyraz Ojczyzna.... W foyer Centrum Kultury uroczystej sesji towarzyszyła tematyczna wystawa przygotowana przez tamtejszych pracowników. 
 
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: