Informacje BIP

Projekt "Czas na zmianę - aktywizacja osób młodych"

25-03-2019

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze zaprasza do udziału w Projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w... więcej

Happening rowerowy pod hasłem "Wiosna, Rower, Wypoczynek,...

21-03-2019

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Ropczycach na powitanie wiosny zorganizowała happening rowerowy pod hasłem "Wiosna,... więcej

Obchody 150. rocznicy urodzin Józefa Mehoffera

20-03-2019

19 marca br. odbyła się uroczystość z okazji 150. rocznicy urodzonego w Ropczycach Józefa Mehoffera, znanego polskiego malarza, a... więcej

615. urodziny miasta partnerskiego Stropkov

19-03-2019

17 marca br. delegacja Samorządu Ropczyc wzięła udział w uroczystości poświęconej rocznicy powstania miasta Stropkov na Słowacji. więcej

Ogłoszenie o naborze do Ropczyckiej Rady Seniorów

18-03-2019

Nabór do Ropczyckiej Rady Seniorów od 15 do 29 marca 2019 r. więcej

Posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w...

18-03-2019

15 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ropczycach odbyło się spotkanie Burmistrza Ropczyc z członkami Zarządu... więcej

Instalacja systemów energii odnawialnej

13-03-2019

7 lutego br. firma FlexiPower Group rozpoczęła montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie naszej gminy więcej

Apel Burmistrza Ropczyc do Marszałka Województwa Podkarpackiego

12-03-2019

Apel Burmistrza Ropczyc o zmianę kryteriów wyboru wniosków w programie wspierającym budowę wodociągów więcej

Aktualności

W Ropczycach nowe rondo imieniem druha OSP Władysława Sąsiadka

27-03-2018

26 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ropczycach odbyła się 50. sesja Rady Miejskiej. Podjęte zostały m.in. uchwały w sprawie podziału gminy Ropczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, a także przyjęty został program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ropczyce w 2018 roku. Podczas sesji Radni podjęli również uchwałę o nadaniu nazwy Rondo im. druha OSP Władysława Sąsiadka, na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza, NMP i Witosa. Wniosek ten wpłynął z inicjatywy Prezesów i Naczelników jednostek OSP z terenu gminy Ropczyce. Został on po pozytywnej opinii komisji przyjęty uchwałą Rady Miejskiej. Władysław Sąsiadek to długoletni pracownik Urzędu Miejskiego, aktywny strażak ochotnik, wychowawca dzieci i młodzieży oraz wieloletni radny Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. W latach 70. kierownik Służby Rolnej, od 1981-1990 r. zastępca Naczelnika Miasta i Gminy, a do 2010 roku kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Ropczycach. Był wiceprezesem Miejsko-Gminnego Zarządu OSP RP oraz jego Honorowym Prezesem. Nie był członkiem żadnej partii politycznej. Zabiegał o rozwój organizacyjny i wyszkolenie strażaków ochotników; w ciągu ostatnich dziesięciu lat współorganizował kilkadziesiąt kursów. Podczas powodzi koordynował akcje ratownicze prowadzone przez oddziały OSP, współdziałające z państwowymi służbami ratowniczymi.

Ponadto, do Rady Miejskiej zostały skierowane 2 inne wnioski dotyczące propozycji nazwy ronda. Pierwszy wpłynął od grupy absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach o nadanie imienia Ryszarda Christoffa (byłego dyrektora LO), drugi wniosek dotyczył propozycji Stowarzyszenia Regionalnego Ziemi Ropczycko-Sędziszowskiej, aby rondo nosiło nazwę 100-lecia Odzyskania Niepodległości. W związku z tym, że Radni przyjęli uchwałę o nazwie ronda, prosimy aby obecnie nie składać już kolejnych propozycji dotyczących jego nazwy oraz nie brać udziału w dotyczących tej sprawy sondażach.

Na zakończenie sesji, Burmistrz Bolesław Bujak zdał sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Poinformował o ogłoszonym przetargu na budowę nowej hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1. W związku z obchodzonym w roku bieżącym 100-leciem Odzyskania Niepodległości przez Polskę, Samorząd Ropczyc, jak już wcześniej informował, w celu uczczenia rocznicy ma zamiar nadać nowej hali nazwę 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

 
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: