Informacje BIP

Rozbudowa kanalizacji poprawi stan środowiska w gminie Ropczyce

19-04-2018

Gmina Ropczyce otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. "Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru... więcej

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w...

18-04-2018

Komunikat w sprawie prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami więcej

Nabór wniosków w ramach projektów grantowych

17-04-2018

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów więcej

Dodatkowe pociągi zatrzymają się w Ropczycach

13-04-2018

Dzięki wielu apelom Samorządu Ropczyc do Zarządu Spółki PKP Intercity, dotyczących zmian rozkładu jazdy połączeń kolejowych na... więcej

Kluby Seniora w gminie Ropczyce

12-04-2018

Gmina Ropczyce realizuje projekty społeczne, jednym z nich jest współpraca z Klubami Seniorów. więcej

Informacja ARiMR

09-04-2018

Nabór wniosków w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”,... więcej

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

09-04-2018

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Urzędzie Miejskim w Ropczycach więcej

W Ropczycach rusza budowa samorządowych „Mieszkań Plus”

04-04-2018

Gminna Spółka Towarzystwo Budownictwa Społecznego rozpoczęła budowę kolejnego bloku mieszkalnego. więcej

Aktualności

W Ropczycach nowe rondo imieniem druha OSP Władysława Sąsiadka

27-03-2018

26 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ropczycach odbyła się 50. sesja Rady Miejskiej. Podjęte zostały m.in. uchwały w sprawie podziału gminy Ropczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, a także przyjęty został program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ropczyce w 2018 roku. Podczas sesji Radni podjęli również uchwałę o nadaniu nazwy Rondo im. druha OSP Władysława Sąsiadka, na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza, NMP i Witosa. Wniosek ten wpłynął z inicjatywy Prezesów i Naczelników jednostek OSP z terenu gminy Ropczyce. Został on po pozytywnej opinii komisji przyjęty uchwałą Rady Miejskiej. Władysław Sąsiadek to długoletni pracownik Urzędu Miejskiego, aktywny strażak ochotnik, wychowawca dzieci i młodzieży oraz wieloletni radny Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. W latach 70. kierownik Służby Rolnej, od 1981-1990 r. zastępca Naczelnika Miasta i Gminy, a do 2010 roku kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Ropczycach. Był wiceprezesem Miejsko-Gminnego Zarządu OSP RP oraz jego Honorowym Prezesem. Nie był członkiem żadnej partii politycznej. Zabiegał o rozwój organizacyjny i wyszkolenie strażaków ochotników; w ciągu ostatnich dziesięciu lat współorganizował kilkadziesiąt kursów. Podczas powodzi koordynował akcje ratownicze prowadzone przez oddziały OSP, współdziałające z państwowymi służbami ratowniczymi.

Ponadto, do Rady Miejskiej zostały skierowane 2 inne wnioski dotyczące propozycji nazwy ronda. Pierwszy wpłynął od grupy absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach o nadanie imienia Ryszarda Christoffa (byłego dyrektora LO), drugi wniosek dotyczył propozycji Stowarzyszenia Regionalnego Ziemi Ropczycko-Sędziszowskiej, aby rondo nosiło nazwę 100-lecia Odzyskania Niepodległości. W związku z tym, że Radni przyjęli uchwałę o nazwie ronda, prosimy aby obecnie nie składać już kolejnych propozycji dotyczących jego nazwy oraz nie brać udziału w dotyczących tej sprawy sondażach.

Na zakończenie sesji, Burmistrz Bolesław Bujak zdał sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Poinformował o ogłoszonym przetargu na budowę nowej hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1. W związku z obchodzonym w roku bieżącym 100-leciem Odzyskania Niepodległości przez Polskę, Samorząd Ropczyc, jak już wcześniej informował, w celu uczczenia rocznicy ma zamiar nadać nowej hali nazwę 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

 
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: