Informacje BIP

Sukcesy dzieci z Niedźwiady

13-12-2018

Uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie Górnej zdobyli I nagrodę w eliminacjach finałowych na Podkarpackim Konkursie... więcej

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

13-12-2018

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego... więcej

Podatki lokalne szósty rok bez zmian. Nieunikniony wzrost opłat...

12-12-2018

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ropczycach podjęte zostały uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatków lokalnych. więcej

Wyróżnienie dla sołectwa Lubzina

10-12-2018

Rozstrzygnięcie konkursu "Piękna Wieś Podkarpacka 2018” więcej

Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego w Wigilię

10-12-2018

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 r. Urząd Miejski w Ropczycach będzie czynny w godzinach 7.30 - 15.00. więcej

Gmina Ropczyce inwestuje w ochronę środowiska

05-12-2018

Obecnie trwa rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej. Kolejnym planowanym dużym... więcej

Pomoc finansowa Gminy Ropczyce na zakup sprzętu medycznego

05-12-2018

W grudniu br. Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak podpisał umowę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej... więcej

Zarządcy dróg w gminie Ropczyce

05-12-2018

Organizacja zarządzania drogami publicznymi na terenie Miasta i Gminy Ropczyce więcej

Aktualności

W Ropczycach nowe rondo imieniem druha OSP Władysława Sąsiadka

27-03-2018

26 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ropczycach odbyła się 50. sesja Rady Miejskiej. Podjęte zostały m.in. uchwały w sprawie podziału gminy Ropczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, a także przyjęty został program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ropczyce w 2018 roku. Podczas sesji Radni podjęli również uchwałę o nadaniu nazwy Rondo im. druha OSP Władysława Sąsiadka, na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza, NMP i Witosa. Wniosek ten wpłynął z inicjatywy Prezesów i Naczelników jednostek OSP z terenu gminy Ropczyce. Został on po pozytywnej opinii komisji przyjęty uchwałą Rady Miejskiej. Władysław Sąsiadek to długoletni pracownik Urzędu Miejskiego, aktywny strażak ochotnik, wychowawca dzieci i młodzieży oraz wieloletni radny Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. W latach 70. kierownik Służby Rolnej, od 1981-1990 r. zastępca Naczelnika Miasta i Gminy, a do 2010 roku kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Ropczycach. Był wiceprezesem Miejsko-Gminnego Zarządu OSP RP oraz jego Honorowym Prezesem. Nie był członkiem żadnej partii politycznej. Zabiegał o rozwój organizacyjny i wyszkolenie strażaków ochotników; w ciągu ostatnich dziesięciu lat współorganizował kilkadziesiąt kursów. Podczas powodzi koordynował akcje ratownicze prowadzone przez oddziały OSP, współdziałające z państwowymi służbami ratowniczymi.

Ponadto, do Rady Miejskiej zostały skierowane 2 inne wnioski dotyczące propozycji nazwy ronda. Pierwszy wpłynął od grupy absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach o nadanie imienia Ryszarda Christoffa (byłego dyrektora LO), drugi wniosek dotyczył propozycji Stowarzyszenia Regionalnego Ziemi Ropczycko-Sędziszowskiej, aby rondo nosiło nazwę 100-lecia Odzyskania Niepodległości. W związku z tym, że Radni przyjęli uchwałę o nazwie ronda, prosimy aby obecnie nie składać już kolejnych propozycji dotyczących jego nazwy oraz nie brać udziału w dotyczących tej sprawy sondażach.

Na zakończenie sesji, Burmistrz Bolesław Bujak zdał sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Poinformował o ogłoszonym przetargu na budowę nowej hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1. W związku z obchodzonym w roku bieżącym 100-leciem Odzyskania Niepodległości przez Polskę, Samorząd Ropczyc, jak już wcześniej informował, w celu uczczenia rocznicy ma zamiar nadać nowej hali nazwę 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

 
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: