Informacje BIP

Sukcesy dzieci z Niedźwiady

13-12-2018

Uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie Górnej zdobyli I nagrodę w eliminacjach finałowych na Podkarpackim Konkursie... więcej

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

13-12-2018

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego... więcej

Podatki lokalne szósty rok bez zmian. Nieunikniony wzrost opłat...

12-12-2018

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ropczycach podjęte zostały uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatków lokalnych. więcej

Wyróżnienie dla sołectwa Lubzina

10-12-2018

Rozstrzygnięcie konkursu "Piękna Wieś Podkarpacka 2018” więcej

Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego w Wigilię

10-12-2018

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 r. Urząd Miejski w Ropczycach będzie czynny w godzinach 7.30 - 15.00. więcej

Gmina Ropczyce inwestuje w ochronę środowiska

05-12-2018

Obecnie trwa rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej. Kolejnym planowanym dużym... więcej

Pomoc finansowa Gminy Ropczyce na zakup sprzętu medycznego

05-12-2018

W grudniu br. Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak podpisał umowę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej... więcej

Zarządcy dróg w gminie Ropczyce

05-12-2018

Organizacja zarządzania drogami publicznymi na terenie Miasta i Gminy Ropczyce więcej

Aktualności

Kluby Seniora w gminie Ropczyce

12-04-2018

Gmina Ropczyce realizuje projekty społeczne, jednym z nich jest współpraca z Klubami Seniorów. Z inicjatywy Rady Miejskiej oraz Burmistrza powołaliśmy Ropczycką Radę Seniorów (RRS) oraz przystąpiliśmy do Ogólnopolskiej Karty Seniora - edycja Ropczyce. Powołanie Rady miało na celu między innymi pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz zapewnienie seniorom wpływu na sprawy dotyczące społeczności lokalnej. Dzięki pomocy Gminy Ropczyce, która wyremontowała, udostępnia i utrzymuje podziemia budynku Centrum Kultury im. J. Mehoffera, Seiorzy mają miejsce spotkań oraz realizują tu swoje pomysły. Mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 60. rok życia, mogą złożyć wniosek w celu otrzymania Ogólnopolskiej Karty Seniora - edycja Ropczyce, uprawniającej do ulg i zniżek, w ramach programów: Ropczyce Przyjazne Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora. Aby otrzymać kartę, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Ropczycach, w Referacie Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich, I piętro, pokój 105, wypełniony formularz zgłoszeniowy dla uczestników programu.  Na chwilę obecną wnioski złożyło 628 mieszkańców. Szczegóły dotyczące programu oraz lista firm honorujących kartę znajdują się w zakładce Ogólnopolska Karta Seniora.

W roku bieżącym osiągnięciem Samorządu Ropczyc jest pozyskanie dotacji w kwocie 25 tys. zł dla Klubu Seniora działającego w Domu Kultury w Niedźwiadzie. Fundusze przeznaczone są na prowadzenie działalności klubu oraz jego utrzymanie. W roku ubiegłym Klub został wyposażony dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w kwocie 20 tys. zł. Kolejny wniosek o środki finansowe został złożony dla Klubu Seniora w Brzezówce.

Ponieważ co roku w naszej gminie zwiększa się liczba osób w wieku powyżej 70 r.ż. Samorząd Ropczyc przygotowuje się do wprowadzenia Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ropczyce powyżej 70. roku życia na lata 2018-2021. Program opracowany został przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach. Każdy mieszkaniec z grupy docelowej spełniający warunki włączenia do programu będzie mógł skorzystać z bezpłatnego szczepienia przeciw grypie. Środki finansowe na jego realizację zostaną w całości sfinansowane z budżetu Gminy Ropczyce. Istnieje również możliwość pozyskania środków na realizację programu z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: