Informacje BIP

Rozpoczął się montaż kolektorów słonecznych i kotłów na pellet w...

21-09-2018

Informujemy, iż początkiem września br. firma SANITO SP Z O.O. z Warszawy rozpoczęła dostawę i montaż instalacji solarnych oraz... więcej

Budowa nowej szkoły podstawowej na os. Witkowice

20-09-2018

Samorząd Ropczyc podjął decyzję o budowie szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą techniczną w Ropczycach na os. Witkowice więcej

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste...

20-09-2018

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu... więcej

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie projektu Programu Współpracy...

17-09-2018

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi podmiotami na rok 2019 więcej

Pożegnanie lata w Niedźwiadzie

17-09-2018

Serdecznie zapraszamy 23 września br. na imprezę plenerową przy Domu Kultury w Niedźwiadzie więcej

Nowe parkingi, asfalty i chodniki w gminie Ropczyce

13-09-2018

W związku z zapotrzebowaniem na nowe miejsca parkingowe na terenie miasta i gminy Ropczyce, Samorząd realizuje zadania dotyczące... więcej

Dzień Sportu w Niedźwiadzie Dolnej

19-09-2018

W niedziele 9 września 2018 r. odbył się Dzień Sportu, którego organizatorem było Stowarzyszenie Przyjaciół Niedźwiady Dolnej wraz... więcej

Narodowe Czytanie 2018

10-09-2018

8 września br. na ropczyckim Rynku odbyła się kolejna edycja akcji Narodowego Czytania zorganizowana przez Miejską i Powiatową... więcej

Aktualności

Kluby Seniora w gminie Ropczyce

12-04-2018

Gmina Ropczyce realizuje projekty społeczne, jednym z nich jest współpraca z Klubami Seniorów. Z inicjatywy Rady Miejskiej oraz Burmistrza powołaliśmy Ropczycką Radę Seniorów (RRS) oraz przystąpiliśmy do Ogólnopolskiej Karty Seniora - edycja Ropczyce. Powołanie Rady miało na celu między innymi pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz zapewnienie seniorom wpływu na sprawy dotyczące społeczności lokalnej. Dzięki pomocy Gminy Ropczyce, która wyremontowała, udostępnia i utrzymuje podziemia budynku Centrum Kultury im. J. Mehoffera, Seiorzy mają miejsce spotkań oraz realizują tu swoje pomysły. Mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 60. rok życia, mogą złożyć wniosek w celu otrzymania Ogólnopolskiej Karty Seniora - edycja Ropczyce, uprawniającej do ulg i zniżek, w ramach programów: Ropczyce Przyjazne Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora. Aby otrzymać kartę, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Ropczycach, w Referacie Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich, I piętro, pokój 105, wypełniony formularz zgłoszeniowy dla uczestników programu.  Na chwilę obecną wnioski złożyło 628 mieszkańców. Szczegóły dotyczące programu oraz lista firm honorujących kartę znajdują się w zakładce Ogólnopolska Karta Seniora.

W roku bieżącym osiągnięciem Samorządu Ropczyc jest pozyskanie dotacji w kwocie 25 tys. zł dla Klubu Seniora działającego w Domu Kultury w Niedźwiadzie. Fundusze przeznaczone są na prowadzenie działalności klubu oraz jego utrzymanie. W roku ubiegłym Klub został wyposażony dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w kwocie 20 tys. zł. Kolejny wniosek o środki finansowe został złożony dla Klubu Seniora w Brzezówce.

Ponieważ co roku w naszej gminie zwiększa się liczba osób w wieku powyżej 70 r.ż. Samorząd Ropczyc przygotowuje się do wprowadzenia Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ropczyce powyżej 70. roku życia na lata 2018-2021. Program opracowany został przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach. Każdy mieszkaniec z grupy docelowej spełniający warunki włączenia do programu będzie mógł skorzystać z bezpłatnego szczepienia przeciw grypie. Środki finansowe na jego realizację zostaną w całości sfinansowane z budżetu Gminy Ropczyce. Istnieje również możliwość pozyskania środków na realizację programu z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: