Informacje BIP

Projekt "Czas na zmianę - aktywizacja osób młodych"

25-03-2019

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze zaprasza do udziału w Projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w... więcej

Happening rowerowy pod hasłem "Wiosna, Rower, Wypoczynek,...

21-03-2019

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Ropczycach na powitanie wiosny zorganizowała happening rowerowy pod hasłem "Wiosna,... więcej

Obchody 150. rocznicy urodzin Józefa Mehoffera

20-03-2019

19 marca br. odbyła się uroczystość z okazji 150. rocznicy urodzonego w Ropczycach Józefa Mehoffera, znanego polskiego malarza, a... więcej

615. urodziny miasta partnerskiego Stropkov

19-03-2019

17 marca br. delegacja Samorządu Ropczyc wzięła udział w uroczystości poświęconej rocznicy powstania miasta Stropkov na Słowacji. więcej

Ogłoszenie o naborze do Ropczyckiej Rady Seniorów

18-03-2019

Nabór do Ropczyckiej Rady Seniorów od 15 do 29 marca 2019 r. więcej

Posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w...

18-03-2019

15 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ropczycach odbyło się spotkanie Burmistrza Ropczyc z członkami Zarządu... więcej

Instalacja systemów energii odnawialnej

13-03-2019

7 lutego br. firma FlexiPower Group rozpoczęła montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie naszej gminy więcej

Apel Burmistrza Ropczyc do Marszałka Województwa Podkarpackiego

12-03-2019

Apel Burmistrza Ropczyc o zmianę kryteriów wyboru wniosków w programie wspierającym budowę wodociągów więcej

Aktualności

Kluby Seniora w gminie Ropczyce

12-04-2018

Gmina Ropczyce realizuje projekty społeczne, jednym z nich jest współpraca z Klubami Seniorów. Z inicjatywy Rady Miejskiej oraz Burmistrza powołaliśmy Ropczycką Radę Seniorów (RRS) oraz przystąpiliśmy do Ogólnopolskiej Karty Seniora - edycja Ropczyce. Powołanie Rady miało na celu między innymi pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz zapewnienie seniorom wpływu na sprawy dotyczące społeczności lokalnej. Dzięki pomocy Gminy Ropczyce, która wyremontowała, udostępnia i utrzymuje podziemia budynku Centrum Kultury im. J. Mehoffera, Seiorzy mają miejsce spotkań oraz realizują tu swoje pomysły. Mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 60. rok życia, mogą złożyć wniosek w celu otrzymania Ogólnopolskiej Karty Seniora - edycja Ropczyce, uprawniającej do ulg i zniżek, w ramach programów: Ropczyce Przyjazne Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora. Aby otrzymać kartę, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Ropczycach, w Referacie Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich, I piętro, pokój 105, wypełniony formularz zgłoszeniowy dla uczestników programu.  Na chwilę obecną wnioski złożyło 628 mieszkańców. Szczegóły dotyczące programu oraz lista firm honorujących kartę znajdują się w zakładce Ogólnopolska Karta Seniora.

W roku bieżącym osiągnięciem Samorządu Ropczyc jest pozyskanie dotacji w kwocie 25 tys. zł dla Klubu Seniora działającego w Domu Kultury w Niedźwiadzie. Fundusze przeznaczone są na prowadzenie działalności klubu oraz jego utrzymanie. W roku ubiegłym Klub został wyposażony dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w kwocie 20 tys. zł. Kolejny wniosek o środki finansowe został złożony dla Klubu Seniora w Brzezówce.

Ponieważ co roku w naszej gminie zwiększa się liczba osób w wieku powyżej 70 r.ż. Samorząd Ropczyc przygotowuje się do wprowadzenia Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ropczyce powyżej 70. roku życia na lata 2018-2021. Program opracowany został przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach. Każdy mieszkaniec z grupy docelowej spełniający warunki włączenia do programu będzie mógł skorzystać z bezpłatnego szczepienia przeciw grypie. Środki finansowe na jego realizację zostaną w całości sfinansowane z budżetu Gminy Ropczyce. Istnieje również możliwość pozyskania środków na realizację programu z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: