Informacje BIP

Zapraszamy dzieci i młodzież do aktywnego spędzania wakacji

03-07-2018

Centrum Kultury, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji serdecznie zapraszają dzieci... więcej

V Ropczycki Maraton Rowerowy

16-07-2018

Szprycha - Podkarpackie Maratony Rowerowe oraz Ropczyckie Rowerowe Stowarzyszenie „Składak” i Ropczyckie Centrum Sportu i... więcej

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

12-07-2018

12 lipca br. po raz pierwszy obchodzony był w naszym kraju Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. więcej

Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej

12-07-2018

Ogłoszony został konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Programu szczepień profilaktycznych... więcej

Dofinansowanie na wyposażenie WCK w Gnojnicy Dolnej

12-07-2018

Gmina Ropczyce uzyskała dofinansowanie w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 2017-2020 na zakup sprzętu nagłaśniającego i... więcej

Remont infrastruktury drogowej w gminie Ropczyce

10-07-2018

Samorząd Ropczyc realizuje kolejne inwestycje drogowe mające na celu poprawę infrastruktury w naszej gminie. Jednym z... więcej

Konwent Wójtów i Burmistrzów

06-07-2018

6 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Ropczycach odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów. więcej

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ropczyce

05-07-2018

Gmina Ropczyce ogłosiła przetarg na zadanie pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ropczyce" więcej

Aktualności

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ropczyce

05-07-2018

Gmina Ropczyce ogłosiła przetarg na zadanie pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ropczyce". Inwestycja realizowana będzie w ramach projektu "Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego - etap II" realizowanego wspólnie z gminami Żyraków i Dębica. Całkowita wartość inwestycji na terenie naszej gminy szacowana jest na ok. 20 mln zł, z czego 8,5 mln zł stanowi pozyskane przez Gminę Ropczyce dofinansowanie. 

Celem projektu jest kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z ochroną środowiska naturalnego w szczególności jakości wód powierzchniowych i podziemnych gmin, gleb oraz naturalnych ekosystemów powodowanych niedostatkami w infrastrukturze kanalizacyjnej na terenie naszej gminy. Inwestycja obejmuje następujące zadania: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami oraz rurociągu tłocznego z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym w Ropczycach przy ul. Kolonia i ul. Rzeszowskiej wraz z przyłączami i pompownią ścieków; budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami ścieków wraz z ich zasilaniem energetycznym oraz przełożenie odcinka sieci wodociągowej dla os. Brzyzna w Ropczycach; budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami ścieków wraz z ich zasilaniem energetycznym dla osiedla Ropczyce – Granice; budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami ścieków wraz z ich zasilaniem energetycznym w Gnojnicy Dolnej i Gnojnicy Woli.

Inwestycja, która jest jedną z największych w ostatnich latach, ma być zrealizowana do końca roku 2019. Łączna długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej wyniesie ponad 54 km. Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków wynosi 3188.
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: