Informacje BIP

Rozpoczął się montaż kolektorów słonecznych i kotłów na pellet w...

21-09-2018

Informujemy, iż początkiem września br. firma SANITO SP Z O.O. z Warszawy rozpoczęła dostawę i montaż instalacji solarnych oraz... więcej

Budowa nowej szkoły podstawowej na os. Witkowice

20-09-2018

Samorząd Ropczyc podjął decyzję o budowie szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą techniczną w Ropczycach na os. Witkowice więcej

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste...

20-09-2018

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu... więcej

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie projektu Programu Współpracy...

17-09-2018

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi podmiotami na rok 2019 więcej

Pożegnanie lata w Niedźwiadzie

17-09-2018

Serdecznie zapraszamy 23 września br. na imprezę plenerową przy Domu Kultury w Niedźwiadzie więcej

Nowe parkingi, asfalty i chodniki w gminie Ropczyce

13-09-2018

W związku z zapotrzebowaniem na nowe miejsca parkingowe na terenie miasta i gminy Ropczyce, Samorząd realizuje zadania dotyczące... więcej

Dzień Sportu w Niedźwiadzie Dolnej

19-09-2018

W niedziele 9 września 2018 r. odbył się Dzień Sportu, którego organizatorem było Stowarzyszenie Przyjaciół Niedźwiady Dolnej wraz... więcej

Narodowe Czytanie 2018

10-09-2018

8 września br. na ropczyckim Rynku odbyła się kolejna edycja akcji Narodowego Czytania zorganizowana przez Miejską i Powiatową... więcej

Aktualności

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ropczyce

05-07-2018

Gmina Ropczyce ogłosiła przetarg na zadanie pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ropczyce". Inwestycja realizowana będzie w ramach projektu "Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego - etap II" realizowanego wspólnie z gminami Żyraków i Dębica. Całkowita wartość inwestycji na terenie naszej gminy szacowana jest na ok. 20 mln zł, z czego 8,5 mln zł stanowi pozyskane przez Gminę Ropczyce dofinansowanie. 

Celem projektu jest kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z ochroną środowiska naturalnego w szczególności jakości wód powierzchniowych i podziemnych gmin, gleb oraz naturalnych ekosystemów powodowanych niedostatkami w infrastrukturze kanalizacyjnej na terenie naszej gminy. Inwestycja obejmuje następujące zadania: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami oraz rurociągu tłocznego z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym w Ropczycach przy ul. Kolonia i ul. Rzeszowskiej wraz z przyłączami i pompownią ścieków; budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami ścieków wraz z ich zasilaniem energetycznym oraz przełożenie odcinka sieci wodociągowej dla os. Brzyzna w Ropczycach; budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami ścieków wraz z ich zasilaniem energetycznym dla osiedla Ropczyce – Granice; budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami ścieków wraz z ich zasilaniem energetycznym w Gnojnicy Dolnej i Gnojnicy Woli.

Inwestycja, która jest jedną z największych w ostatnich latach, ma być zrealizowana do końca roku 2019. Łączna długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej wyniesie ponad 54 km. Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków wynosi 3188.
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: