Informacje BIP

Uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu dworca

17-10-2018

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ropczycach, radni przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu... więcej

Pomoc finansowa Gminy Ropczyce dla szpitala w Sędziszowie Młp.

16-10-2018

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ropczycach, na wniosek Burmistrza Bolesława Bujaka, Rada podjęcha uchwałę dot. przesunięcia... więcej

Uroczysta sesja kończąca VII kadencję

16-10-2018

15 października br. odbyła się sesja kończąca VII kadencję Rady Miejskiej więcej

Obwieszczenie o obwodach głosowania.

15-10-2018

Obwieszczenie Burmistrza Ropczyc z dnia 18 września 2018 roku informujące o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach... więcej

Parking po przebudowie już otwarty

11-10-2018

Z dniem dzisiejszym tj. 11 października otwarty został parking między ul. Krakowską, a ks. Zwierza, naprzeciwko Agencji... więcej

Oferta składa na podst. art. 19 a Ustawy o działalności pożytku...

09-10-2018

Oferta składa na podst. art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2018 poz.450 ze zm.) więcej

Wysokie miejsce gminy Ropczyce w XIV edycji Rankingu Samorządów...

09-10-2018

Dziennik "Rzeczpospolita" przygotował zestawienie najlepszych polskich samorządów na rok 2018. Gmina Ropczyce zajęła bardzo... więcej

70-lecie LKS Inter Gnojnica

08-10-2018

6 października br. w Gnojnicy Dolnej miał miejsce jubileusz 70-lecia powstania Ludowego Klubu Sportowego Inter Gnojnica więcej

Aktualności

Miejsce, w którym powstanie...

Budowa nowej szkoły podstawowej na os. Witkowice

20-09-2018

Samorząd Ropczyc podjął decyzję o budowie szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą techniczną w Ropczycach na os. Witkowice. Obecny budynek Zespołu Szkół Nr 5 jest już mocno wyeksploatowany i nie spełnia nowoczesnych standardów nauczania. Nowy budynek powstanie na terenie niezabudowanym, który Gmina Ropczyce zakupi od Parafii pw. Św. Michała Archanioła. Powierzchnia nieruchomości, która położona jest przy ul. Sucharskiego, wynosi ok. 1,60 ha. Na nabywanym gruncie w planach jest postawienie budynku dydaktycznego trzykondygnacyjnego dla uczniów klas 4-8, mieszczącego 10 sal dydaktycznych, 2 sale komputerowe oraz gabinety dla dyrekcji, pedagoga szkolnego, higienistki, stomatologa, pokoju nauczycielskiego i sekretariatu. W planach jest również budowa sali gimnastycznej z antresolą i boiskiem o wymiarach ok. 20-30 m z dwoma zespołami sanitarno-szatniowymi i magazynem, a także stołówki z zapleczem kuchennym oraz świetlicą dla 50 uczniów. Ponadto powstanie budynek dydaktyczny dwukondygnacyjny dla uczniów klas 1-3 mieszczący 6 sal dydaktycznych i pokój nauczycielski. Budowa tego budynku planowana jest po wykonaniu pozostałych, już w trakcie ich użytkowania. Gmina Ropczyce podpisała już umowę na projekt ww. zadań na kwotę 146 tys. zł, który zrealizowany zostanie do końca lipca 2019 r. Dzięki dużej powierzchni zakupowanego gruntu, oprócz budynków dydaktyczno-oświatowych planuje się również budowę bazy sportowo-rekreacyjnej z bieżnią lekkoatletyczną. Po wybudowaniu nowych obiektów oświatowych, obecny budynek przedszkola planuje się przekształcić w żłobek, a przedszkole zostanie przeniesione do budynku starej szkoły. 

W roku bieżącym na os. Witkowice, gmina Ropczyce wybudowała 2 odcinki chodnika przy drogach powiatowych. Pierwszy przy ul. Sucharskiego za kwotę ponad 300 tys. zł, drugi przy ul. Wyszyńskiego również za kwotę ponad 300 tys. zł. Zadania te zostały zrealizowane za Powiat Ropczycko-Sędziszowski celem przyspieszenia poprawy bezpieczeństwa w szczególności dzieci i młodzieży. Jeszcze w bieżącym roku, Gmina zamierza przebudować ulicę łączącą Kolonię z drogą krajową nr 94 (na Komis). Szacowana kwota to ok. 250 tys. zł. Na ten cel Samorząd Ropczyc pozyskał dotację w wysokości 90 tys. zł.

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: