Informacje BIP

Sukcesy dzieci z Niedźwiady

13-12-2018

Uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie Górnej zdobyli I nagrodę w eliminacjach finałowych na Podkarpackim Konkursie... więcej

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

13-12-2018

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego... więcej

Podatki lokalne szósty rok bez zmian. Nieunikniony wzrost opłat...

12-12-2018

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ropczycach podjęte zostały uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatków lokalnych. więcej

Wyróżnienie dla sołectwa Lubzina

10-12-2018

Rozstrzygnięcie konkursu "Piękna Wieś Podkarpacka 2018” więcej

Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego w Wigilię

10-12-2018

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 r. Urząd Miejski w Ropczycach będzie czynny w godzinach 7.30 - 15.00. więcej

Gmina Ropczyce inwestuje w ochronę środowiska

05-12-2018

Obecnie trwa rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej. Kolejnym planowanym dużym... więcej

Pomoc finansowa Gminy Ropczyce na zakup sprzętu medycznego

05-12-2018

W grudniu br. Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak podpisał umowę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej... więcej

Zarządcy dróg w gminie Ropczyce

05-12-2018

Organizacja zarządzania drogami publicznymi na terenie Miasta i Gminy Ropczyce więcej

Aktualności

Miejsce, w którym powstanie...

Budowa nowej szkoły podstawowej na os. Witkowice

20-09-2018

Samorząd Ropczyc podjął decyzję o budowie szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą techniczną w Ropczycach na os. Witkowice. Obecny budynek Zespołu Szkół Nr 5 jest już mocno wyeksploatowany i nie spełnia nowoczesnych standardów nauczania. Nowy budynek powstanie na terenie niezabudowanym, który Gmina Ropczyce zakupi od Parafii pw. Św. Michała Archanioła. Powierzchnia nieruchomości, która położona jest przy ul. Sucharskiego, wynosi ok. 1,60 ha. Na nabywanym gruncie w planach jest postawienie budynku dydaktycznego trzykondygnacyjnego dla uczniów klas 4-8, mieszczącego 10 sal dydaktycznych, 2 sale komputerowe oraz gabinety dla dyrekcji, pedagoga szkolnego, higienistki, stomatologa, pokoju nauczycielskiego i sekretariatu. W planach jest również budowa sali gimnastycznej z antresolą i boiskiem o wymiarach ok. 20-30 m z dwoma zespołami sanitarno-szatniowymi i magazynem, a także stołówki z zapleczem kuchennym oraz świetlicą dla 50 uczniów. Ponadto powstanie budynek dydaktyczny dwukondygnacyjny dla uczniów klas 1-3 mieszczący 6 sal dydaktycznych i pokój nauczycielski. Budowa tego budynku planowana jest po wykonaniu pozostałych, już w trakcie ich użytkowania. Gmina Ropczyce podpisała już umowę na projekt ww. zadań na kwotę 146 tys. zł, który zrealizowany zostanie do końca lipca 2019 r. Dzięki dużej powierzchni zakupowanego gruntu, oprócz budynków dydaktyczno-oświatowych planuje się również budowę bazy sportowo-rekreacyjnej z bieżnią lekkoatletyczną. Po wybudowaniu nowych obiektów oświatowych, obecny budynek przedszkola planuje się przekształcić w żłobek, a przedszkole zostanie przeniesione do budynku starej szkoły. 

W roku bieżącym na os. Witkowice, gmina Ropczyce wybudowała 2 odcinki chodnika przy drogach powiatowych. Pierwszy przy ul. Sucharskiego za kwotę ponad 300 tys. zł, drugi przy ul. Wyszyńskiego również za kwotę ponad 300 tys. zł. Zadania te zostały zrealizowane za Powiat Ropczycko-Sędziszowski celem przyspieszenia poprawy bezpieczeństwa w szczególności dzieci i młodzieży. Jeszcze w bieżącym roku, Gmina zamierza przebudować ulicę łączącą Kolonię z drogą krajową nr 94 (na Komis). Szacowana kwota to ok. 250 tys. zł. Na ten cel Samorząd Ropczyc pozyskał dotację w wysokości 90 tys. zł.

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: