Informacje BIP

Uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu dworca

17-10-2018

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ropczycach, radni przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu... więcej

Pomoc finansowa Gminy Ropczyce dla szpitala w Sędziszowie Młp.

16-10-2018

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ropczycach, na wniosek Burmistrza Bolesława Bujaka, Rada podjęcha uchwałę dot. przesunięcia... więcej

Uroczysta sesja kończąca VII kadencję

16-10-2018

15 października br. odbyła się sesja kończąca VII kadencję Rady Miejskiej więcej

Obwieszczenie o obwodach głosowania.

15-10-2018

Obwieszczenie Burmistrza Ropczyc z dnia 18 września 2018 roku informujące o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach... więcej

Parking po przebudowie już otwarty

11-10-2018

Z dniem dzisiejszym tj. 11 października otwarty został parking między ul. Krakowską, a ks. Zwierza, naprzeciwko Agencji... więcej

Oferta składa na podst. art. 19 a Ustawy o działalności pożytku...

09-10-2018

Oferta składa na podst. art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2018 poz.450 ze zm.) więcej

Wysokie miejsce gminy Ropczyce w XIV edycji Rankingu Samorządów...

09-10-2018

Dziennik "Rzeczpospolita" przygotował zestawienie najlepszych polskich samorządów na rok 2018. Gmina Ropczyce zajęła bardzo... więcej

70-lecie LKS Inter Gnojnica

08-10-2018

6 października br. w Gnojnicy Dolnej miał miejsce jubileusz 70-lecia powstania Ludowego Klubu Sportowego Inter Gnojnica więcej

Aktualności

Wyposażenie Wiejskiego Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej w sprzęt nagłaśniający i multimedialny

08-10-2018

21 sierpnia br. zakończyła się realizacja zadania pn. „Wyposażenie obiektów Wiejskiego Centrum Kultury w sprzęt nagłaśniający i multimedialny”. W ramach projektu zakupiono m. in. zestaw kolumn szerokopasmowych wraz z statywami, mikser cyfrowy, stagebox, ekran projekcyjny z projektorem oraz system mikrofonów bezprzewodowych. Poza zakupem sprzętu do Sali widowiskowej i świetlicy wiejskiej WCK projekt dodatkowo zakładał wykonanie w ramach pracy własnej drobnego remontu pomieszczeń. Zadanie promowane było podczas dwóch imprez tj. corocznych dożynek sołeckich oraz zorganizowanych dodatkowo warsztatów wokalnych.

Na realizację projektu Gmina Ropczyce pozyskała dofinansowanie ze środków Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020. Całkowity koszt realizacji zadania to 28 012,51 zł (w tym dofinansowanie – 10 000 zł). Zgłaszane do realizacji zadanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez mieszkańców Gnojnicy Dolnej i wprowadzone do Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Gnojnica Dolna. Celem realizacji projektu jest wyeliminowanie zdiagnozowanych w Strategii problemów związanych z niedostatecznym doposażeniem i wykończeniem obiektów Wiejskiego Centrum Kultury oraz Remizy OSP. Zakup niezbędnego wyposażenia w postaci sprzętu multimedialnego i nagłaśniającego umożliwi znaczne rozszerzenie oferty imprez, wydarzeń, zajęć szkoleniowych dedykowanych mieszkańcom sołectwa w tym głównie dzieciom, młodzieży i osobom starszym. Ponadto przedsięwzięcie przyczyni się do wzrostu integracji i aktywności mieszkańców m. in. poprzez wzrost liczby osób biorących udział w wydarzeniach integracyjnych i kulturalnych.

Istotą Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi jest spojrzenie na wieś jako miejsca występowania szeregu zasobów materialnych i niematerialnych, których odpowiednie wykorzystanie może wpłynąć na dalszy rozwój miejscowości i przynieść sukces lokalnej społeczności. Jednym z głównych założeń programu jest wskazanie mieszkańcom nowych możliwości w działaniu na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: