Informacje BIP

Sukcesy dzieci z Niedźwiady

13-12-2018

Uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie Górnej zdobyli I nagrodę w eliminacjach finałowych na Podkarpackim Konkursie... więcej

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

13-12-2018

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego... więcej

Podatki lokalne szósty rok bez zmian. Nieunikniony wzrost opłat...

12-12-2018

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ropczycach podjęte zostały uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatków lokalnych. więcej

Wyróżnienie dla sołectwa Lubzina

10-12-2018

Rozstrzygnięcie konkursu "Piękna Wieś Podkarpacka 2018” więcej

Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego w Wigilię

10-12-2018

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 r. Urząd Miejski w Ropczycach będzie czynny w godzinach 7.30 - 15.00. więcej

Gmina Ropczyce inwestuje w ochronę środowiska

05-12-2018

Obecnie trwa rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej. Kolejnym planowanym dużym... więcej

Pomoc finansowa Gminy Ropczyce na zakup sprzętu medycznego

05-12-2018

W grudniu br. Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak podpisał umowę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej... więcej

Zarządcy dróg w gminie Ropczyce

05-12-2018

Organizacja zarządzania drogami publicznymi na terenie Miasta i Gminy Ropczyce więcej

Aktualności

Wyposażenie Wiejskiego Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej w sprzęt nagłaśniający i multimedialny

08-10-2018

21 sierpnia br. zakończyła się realizacja zadania pn. „Wyposażenie obiektów Wiejskiego Centrum Kultury w sprzęt nagłaśniający i multimedialny”. W ramach projektu zakupiono m. in. zestaw kolumn szerokopasmowych wraz z statywami, mikser cyfrowy, stagebox, ekran projekcyjny z projektorem oraz system mikrofonów bezprzewodowych. Poza zakupem sprzętu do Sali widowiskowej i świetlicy wiejskiej WCK projekt dodatkowo zakładał wykonanie w ramach pracy własnej drobnego remontu pomieszczeń. Zadanie promowane było podczas dwóch imprez tj. corocznych dożynek sołeckich oraz zorganizowanych dodatkowo warsztatów wokalnych.

Na realizację projektu Gmina Ropczyce pozyskała dofinansowanie ze środków Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020. Całkowity koszt realizacji zadania to 28 012,51 zł (w tym dofinansowanie – 10 000 zł). Zgłaszane do realizacji zadanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez mieszkańców Gnojnicy Dolnej i wprowadzone do Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Gnojnica Dolna. Celem realizacji projektu jest wyeliminowanie zdiagnozowanych w Strategii problemów związanych z niedostatecznym doposażeniem i wykończeniem obiektów Wiejskiego Centrum Kultury oraz Remizy OSP. Zakup niezbędnego wyposażenia w postaci sprzętu multimedialnego i nagłaśniającego umożliwi znaczne rozszerzenie oferty imprez, wydarzeń, zajęć szkoleniowych dedykowanych mieszkańcom sołectwa w tym głównie dzieciom, młodzieży i osobom starszym. Ponadto przedsięwzięcie przyczyni się do wzrostu integracji i aktywności mieszkańców m. in. poprzez wzrost liczby osób biorących udział w wydarzeniach integracyjnych i kulturalnych.

Istotą Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi jest spojrzenie na wieś jako miejsca występowania szeregu zasobów materialnych i niematerialnych, których odpowiednie wykorzystanie może wpłynąć na dalszy rozwój miejscowości i przynieść sukces lokalnej społeczności. Jednym z głównych założeń programu jest wskazanie mieszkańcom nowych możliwości w działaniu na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: