Informacje BIP

Uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu dworca

17-10-2018

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ropczycach, radni przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu... więcej

Pomoc finansowa Gminy Ropczyce dla szpitala w Sędziszowie Młp.

16-10-2018

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ropczycach, na wniosek Burmistrza Bolesława Bujaka, Rada podjęcha uchwałę dot. przesunięcia... więcej

Uroczysta sesja kończąca VII kadencję

16-10-2018

15 października br. odbyła się sesja kończąca VII kadencję Rady Miejskiej więcej

Obwieszczenie o obwodach głosowania.

15-10-2018

Obwieszczenie Burmistrza Ropczyc z dnia 18 września 2018 roku informujące o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach... więcej

Parking po przebudowie już otwarty

11-10-2018

Z dniem dzisiejszym tj. 11 października otwarty został parking między ul. Krakowską, a ks. Zwierza, naprzeciwko Agencji... więcej

Oferta składa na podst. art. 19 a Ustawy o działalności pożytku...

09-10-2018

Oferta składa na podst. art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2018 poz.450 ze zm.) więcej

Wysokie miejsce gminy Ropczyce w XIV edycji Rankingu Samorządów...

09-10-2018

Dziennik "Rzeczpospolita" przygotował zestawienie najlepszych polskich samorządów na rok 2018. Gmina Ropczyce zajęła bardzo... więcej

70-lecie LKS Inter Gnojnica

08-10-2018

6 października br. w Gnojnicy Dolnej miał miejsce jubileusz 70-lecia powstania Ludowego Klubu Sportowego Inter Gnojnica więcej

Aktualności

Wysokie miejsce gminy Ropczyce w XIV edycji Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej"

09-10-2018

Dziennik "Rzeczpospolita" przygotował zestawienie najlepszych polskich samorządów na rok 2018. Gmina Ropczyce zajęła bardzo wysokie 4 miejsce w kategorii gmina miejsko-wiejska w województwie podkarpackim. Biorąc pod uwagę gminy z całej Polski, uplasowaliśmy się na 50 miejscu na 857 gmin w tej kategorii. Pozostałe gminy z powiatu ropczycko-sędziszowskiego zajęły nastepujące miejsca: Sędziszów Młp. - 659 miejsce w kategorii gmina miejsko-wiejska na 857 gmin oraz Iwierzyce - 681, Ostrów - 765, Wielopole Skrzyńskie - 970 na 1555 gmin wiejskich.  

W rankingu wyróżnione zostały te samorządy, które najlepiej dbają o szeroko rozumiany zrównoważony i trwały rozwój swoich małych ojczyzn i lokalnej wspólnoty. Dobrze zarządzają finansami, uruchamiają lokalne zasoby i przedsiębiorczość, przeciwdziałają zjawiskom niekorzystnym w środowisku, a często i w strukturze społecznej, a także podnoszą jakość świadczonych przez siebie usług publicznych.

Organizatorem Rankingu Samorządów, który powstaje już od 15 lat, jest dziennik „Rzeczpospolita”, cele, zasady oraz kryteria oceny ustala niezależna kapituła. Zestawienie jest przygotowywane w trzech kategoriach: miast na prawach powiatu, gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz gmin wiejskich. W rankingu pod uwagę zostało wziętych około 50 wskaźników. Większość z nich pochodziła z publicznych źródeł informacji - danych ze sprawozdań budżetowych udostępnianych przez Ministerstwo Finansów, danych zbieranych przez Główny Urząd Statystyczny oraz danych płynących od samych samorządów.

Kapituła Rankingu "Rzeczpospolitej" składa się z uznanych ekspertów wielu dziedzin życia społecznego - samorządowców i polityków. W jej skład wchodzą: Bogusław Chrabota - redaktor naczelny dziennika "Rzeczpospolita", Jerzy Buzek - były premier RP, europoseł, były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, , Teresa Czerwińska - minister finansów, Anna Cieślak-Wróblewska - redaktor dziennika "Rzeczpospolita", Adam Hamryszczak - podsekretarz stanu Ministerstwa Rozwoju, Andrzej Porawski - dyrektor Biura Związek Miast Polskich, Jerzy Stępień - sędzia, prawnik, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, Paweł Tomczak - dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP, Cezary Trutkowski - prezes zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Hanna Wawrowska - autorka i szef projektu "Rzeczpospolita. Życie Regionów".
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: