Informacje BIP

Zmarł Tomasz Pociask

16-07-2019

Z głębokim żalem żegnamy naszego Kolegę śp. Tomasza Pociaska więcej

Milion złotych w 2019 r. dla stowarzyszeń w gminie Ropczyce

12-07-2019

W tym roku gmina Ropczyce w drodze konkursów przeznaczyła blisko milion złotych na działalność stowarzyszeń sportowych,... więcej

Instalacja systemów energii odnawialnej na finiszu

10-07-2019

Dobiega końca realizacja partnerskiego projektu wdrażanego przez Gminę Ropczyce wspólnie z Gminą Miasta Dębica dotyczącego... więcej

Chodnik w Łączkach Kucharskich jednym z tematów sesji

10-07-2019

Jednym z tematów nad którym obradowali radni Rady Miejskiej w Ropczycach podczas ostatniej sesji 5 lipca, była budowa chodnika... więcej

Kolejne remonty dróg gminnych

08-07-2019

Samorząd Ropczyc realizuje kolejne remonty dróg gminnych, chodników oraz montaż oświetlenia ulicznego. Dobiegają końca remonty... więcej

XII sesja Rady Miejskiej w Ropczycach

08-07-2019

W piątek, 5 lipca miała miejsce dwunasta sesja Rady Miejskiej w Ropczycach. Głównym tematem posiedzenia była informacja Burmistrza... więcej

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

08-07-2019

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego więcej

Darmowe szkolenie - uprawnienia elektryczne/systemy...

05-07-2019

Uprzejmie informujemy o darmowym szkoleniu na Certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych z uprawnieniami... więcej

Aktualności

Otwarcie Centrum Integracji Społecznej i Świetlicy Wsparcia Dziennego

05-02-2019

Samorząd Miasta i Gminy kładzie duży nacisk na pomoc społeczną, którą w Ropczycach realizuje: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Dom Dziennego Pobytu Emerytów, Rencistów i Osób Samotnych, a także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Dzięki dobrej współpracy samorządu gminy z parafiami oraz Caritas, w 2003 r. powstały w Ropczycach Warsztaty Terapii Zajęciowej. 30 stycznia 2019 r. na os. Witkowice otwarta została kolejna tego typu placówka - Centrum Integracji Społecznej i Świetlica Wsparcia Dziennego "Dorastanie z Caritas". Uroczystego poświęcenia dokonał Biskup Rzeszowski ks. Jan Wątroba. Obecny na otwarciu był Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Tomasz Czop, przedstawiciele lokalnych ośrodków pomocy, Caritas, księża, był również burmistrz Bolesław Bujak. Warsztaty te utworzono z inicjatywy ks. prałata Stanisława Słowika Dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Honorowego Obywatela Miasta Ropczyce i ks. Tadeusza Mieleszko proboszcza parafii w Witkowicach.

Dzięki pozytywnie rozpatrzonemu wnioskowi przez WUP Rzeszów, podpisana została umowa, a na Centrum Integracji Społecznej przekazany został budynek po starej plebanii w Ropczycach na os. Witkowice. Po gruntownym remoncie, który dofinansowany został przez WFOŚiGW, budynek oddano do użytku. Centrum Integracji Społecznej (CIS) ma służyć osobom zagrożonym ubóstwem, bezrobociem i wykluczeniem społecznym. Wsparcie znajdzie tutaj 40 osób. Placówka ma na celu doprowadzenie do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy, nabywanie nowych umiejętności i możliwość zdobycia praktyk zawodowych. Czas uczestnictwa w CIS to od 12 do 18 miesięcy, gdzie wsparcia udzielają pracownicy socjalni oraz psycholog, a także układany jest indywidualny program zatrudnienia. Drugi projekt realizowany pod tym samych dachem to Świetlica Wsparcia Dziennego "Dorastaj z Caritas", przeznaczona jest dla dzieci od 9 do 18 lat. Skorzystać z niej może 30 dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia i opieki społecznej, gdzie wszystkie zajęcia dostosowywane są do ich potrzeb. Świetlica, która zapewnia m.in. gry i zabawy, zajęcia taneczne, muzyczne, kulinarne, informatyczne oraz lekcje j. obcego, czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 11-19. 

Podczas uroczystego otwarcia i poświęcenia wyremontowanego budynku zaproszeni gości obejrzeli jasełka w wykonaniu dzieci i młodzieży z nowej świetlicy, która od dwóch miesięcy działała w Domu Kultury w Witkowicach. Prezentację kolejnych etapów powstania warsztatów oraz remont pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby Caritas przybliżył ks. proboszcz Tadeusz Mieleszko.

 
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: