Informacje BIP

Ferie 2019

05-02-2019

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do aktywnego korzystania z różnych zajęć podczas ferii. więcej

Nadal brak dotacji do unieszkodliwiania azbestu

18-02-2019

Informujemy, że w bieżącym roku jak też w 2018, WFOŚiGW w Rzeszowie nie podjął działania nad dotowaniem wyrobów zawierających... więcej

Ogłoszenie otwartego naboru na partnera w celu wspólnej...

07-02-2019

Ogłoszenie otwartego naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu. więcej

Warsztaty muzyczne

05-02-2019

Centrum Edukacji Muzycznej Music Team w Ropczycach zaprasza na warsztaty muzyczne pod patronatem Burmistrza Ropczyc Bolesława... więcej

Otwarcie Centrum Integracji Społecznej i Świetlicy Wsparcia...

04-02-2019

30 stycznia 2019 r. na os. Witkowice otwarte zostały Centrum Integracji Społecznej i Świetlica Wsparcia Dziennego "Dorastanie z... więcej

Ropczycka Gala Sportu 2019

04-02-2019

1 lutego br. w Centrum Kultury w Ropczycach odbyła się XIII Gala Sportu „Najpopularniejsi w Ropczyckim Sporcie 2018” więcej

Podkarpackie tablice i inskrypcje: Józef Mehoffer

01-02-2019

Film TVP3 Rzeszów o życiu i twórczości urodzonego w Ropczycach wybitnego artysty Józefa Mehoffera więcej

ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na...

01-02-2019

Od 31 stycznia do 1 marca 2019 r. odbędzie się nabór wniosków w ramach Poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów... więcej

Aktualności

Otwarcie Centrum Integracji Społecznej i Świetlicy Wsparcia Dziennego

05-02-2019

Samorząd Miasta i Gminy kładzie duży nacisk na pomoc społeczną, którą w Ropczycach realizuje: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Dom Dziennego Pobytu Emerytów, Rencistów i Osób Samotnych, a także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Dzięki dobrej współpracy samorządu gminy z parafiami oraz Caritas, w 2003 r. powstały w Ropczycach Warsztaty Terapii Zajęciowej. 30 stycznia 2019 r. na os. Witkowice otwarta została kolejna tego typu placówka - Centrum Integracji Społecznej i Świetlica Wsparcia Dziennego "Dorastanie z Caritas". Uroczystego poświęcenia dokonał Biskup Rzeszowski ks. Jan Wątroba. Obecny na otwarciu był Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Tomasz Czop, przedstawiciele lokalnych ośrodków pomocy, Caritas, księża, był również burmistrz Bolesław Bujak. Warsztaty te utworzono z inicjatywy ks. prałata Stanisława Słowika Dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Honorowego Obywatela Miasta Ropczyce i ks. Tadeusza Mieleszko proboszcza parafii w Witkowicach.

Dzięki pozytywnie rozpatrzonemu wnioskowi przez WUP Rzeszów, podpisana została umowa, a na Centrum Integracji Społecznej przekazany został budynek po starej plebanii w Ropczycach na os. Witkowice. Po gruntownym remoncie, który dofinansowany został przez WFOŚiGW, budynek oddano do użytku. Centrum Integracji Społecznej (CIS) ma służyć osobom zagrożonym ubóstwem, bezrobociem i wykluczeniem społecznym. Wsparcie znajdzie tutaj 40 osób. Placówka ma na celu doprowadzenie do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy, nabywanie nowych umiejętności i możliwość zdobycia praktyk zawodowych. Czas uczestnictwa w CIS to od 12 do 18 miesięcy, gdzie wsparcia udzielają pracownicy socjalni oraz psycholog, a także układany jest indywidualny program zatrudnienia. Drugi projekt realizowany pod tym samych dachem to Świetlica Wsparcia Dziennego "Dorastaj z Caritas", przeznaczona jest dla dzieci od 9 do 18 lat. Skorzystać z niej może 30 dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia i opieki społecznej, gdzie wszystkie zajęcia dostosowywane są do ich potrzeb. Świetlica, która zapewnia m.in. gry i zabawy, zajęcia taneczne, muzyczne, kulinarne, informatyczne oraz lekcje j. obcego, czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 11-19. 

Podczas uroczystego otwarcia i poświęcenia wyremontowanego budynku zaproszeni gości obejrzeli jasełka w wykonaniu dzieci i młodzieży z nowej świetlicy, która od dwóch miesięcy działała w Domu Kultury w Witkowicach. Prezentację kolejnych etapów powstania warsztatów oraz remont pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby Caritas przybliżył ks. proboszcz Tadeusz Mieleszko.

 
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: