Informacje BIP

ALARM POWODZIOWY

22-05-2019

W związku z pogarszającą się pogodą i ostrzeżeniami meteorologicznymi dotyczącymi intensywnych opadów deszczu wraz z burzami,... więcej

Pogotowie powodziowe - AKTUALIZACJA

22-05-2019

Informujemy, że na bieżąco działa Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Ropczycach więcej

Pogotowie powodziowe

22-05-2019

Burmistrz Ropczyc ogłosił o godzinie 21.15 (21 maja) pogotowie powodziowe w miejscowościach Mała, Niedźwiada, Łączki Kucharskie. więcej

Kolejna Otwarta Strefa Aktywności już gotowa

17-05-2019

Dobiegły końca prace przy kolejnej Otwartej Strefie Aktywności w naszym mieście więcej

Zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie

16-05-2019

Anonimowa ankieta do Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla Gminy Ropczyce 2019 więcej

Rozbudowana oczyszczalnia i budowana kanalizacja sanitarna...

16-05-2019

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach więcej

Zapraszamy do udziału w projekcie „Seniorzy aktywni lokalnie”

16-05-2019

Fundacja Rozwoju „Dobre Życie” rozpoczęła na terenie gminy Ropczyce, realizację projektu „Seniorzy aktywni lokalnie”. więcej

Spotkanie integracyjne "Też chcemy być..."

15-05-2019

13 maja br. w Szkole Podstawowej w Małej odbyło się spotkanie integracyjne z osobami niepełnosprawnymi z Teamu Dębica więcej

Aktualności

Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców

11-03-2019

Burmistrz Ropczyc zaprasza mieszkańców gminy Ropczyce do udziału w projekcie szkoleniowym pt. „Kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Ropczyce kluczem do sukcesu” dofinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji przedmiotowego projektu grantowego.

Rekrutacja będzie prowadzona w terminie: od 11.03.2019 r. w trybie ciągłym do osiągnięcia wymaganego wskaźnika.

Dodatkowe informacje, w tym: regulamin uczestnictwa, ankiety rekrutacji, można będzie uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ropczycach, pok. nr 5, tel. 17 2210 558 oraz za pośrednictwem strony internetowej www.ropczyce.eu.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu i podpisanej przez Gminę Ropczyce z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie w dniu 2 stycznia 2019 roku umowy o powierzenie grantu na realizację projektu „Kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Ropczyce kluczem do sukcesu”.

Projekt skierowany jest do osób, które ukończyły 25 rok życia, mieszkających na obszarze gminy Ropczyce, w tym także dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach programu, w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 r. odbędą się szkolenia podnoszące poziom kompetencji cyfrowych (zespół kompetencji obejmujących umiejętności wyszukiwania informacji, rozumienia jej a także oceny jej wiarygodności i przydatności oraz kompetencji informatycznych, na które składają się umiejętności wykorzystywania komputera i innych urządzeń elektronicznych, posługiwania się Internetem oraz korzystania z różnego rodzaju aplikacji i oprogramowania,  a także tworzenia treści cyfrowych) oraz podniesienie potencjału dydaktycznego w zakresie kompetencji cyfrowych Gminy Ropczyce poprzez organizację szkoleń.

Wszystkie szkolenia organizowane będą w dwóch wariantach: 2 dni po 8 godzin (zazwyczaj weekendami) oraz 4 dni po 4 godziny (w ciągu tygodnia, od godziny 16.00). Szkolenia realizowane będą na dwóch poziomach, podstawowym oraz zaawansowanym w zakresie wybranego w ankiecie rekrutacyjnej modułu (z 7 modułów do wyboru) tj.:

„Rodzic w Internecie”
„Mój biznes w sieci” 
„Moje finanse i transakcje w sieci”
„Działam w sieciach społecznościowych”
„Tworzę własną stronę internetową (blog)”
„Rolnik w sieci”
„Kultura w sieci”

Zakłada się że w projekcie weźmie udział łącznie 264 osoby. Szkolenia będą uruchamiane na bieżąco po zebraniu się pełnej 12 osobowej grupy na dane szkolenie. 
 
Szkolenia organizowane będą w placówkach kulturalnych i oświatowych na terenie gminy:
Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach (ul. Bursztyna 1, Ropczyce)
Wiejskie Centrum Kultrury w Gnojnicy (Gnojnica 146)
Dom Kultury w Niedźwiadzie (Niedźwiada 113)
Szkoła Podstawowa w Lubzinie (Lubzina 188)
Dom Kultury w Witkowicach (Ropczyce, ul. Sucharskiego 101)
 
Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.
 
Całkowita wartość projektu: 138 170,00 zł, w tym 100% dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020.
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: