Informacje BIP

Dożynki Gminne 2019

19-08-2019

Święto Plonów w gminie Ropczyce co roku obchodzone jest w sposób uroczysty i wyjątkowy. Podobnie było i tym razem. W niedzielę, 18... więcej

XIII Sesja Rady Miejskiej w Ropczycach

16-08-2019

W środę, 14 sierpnia miała miejsce trzynasta sesja Rady Miejskiej w Ropczycach. Podczas posiedzenia radni przyjęli między innymi... więcej

Nowy okres świadczeniowy w Gminie Ropczyce

14-08-2019

Informacja o świadczeniu wychowawczym 500+ na okres zasiłkowy 2019-2021 więcej

Profil Zaufany potwierdzisz w naszym urzędzie

13-08-2019

Urząd Miejski w Ropczycach dołączył do grona urzędów, w których funkcjonuje Punkt Potwierdzający Profil Zaufany więcej

Kolejne drogi do remontu

07-08-2019

Samorząd Ropczyc inwestuje w kolejne drogi. Tym razem zadanie związane jest z budową i modernizacją dwóch odcinków dróg... więcej

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020

07-08-2019

Burmistrz Ropczyc informuje, że w terminie od dnia 26 sierpnia do dnia 15 września 2019 r. (w przypadku uczniów szkół... więcej

W Lubzinie i na os. Chechły powstaną nowe strefy...

05-08-2019

Jeszcze w tym roku nowe strefy sportowo-rekreacyjne powstaną w Lubzinie i przy ulicy Strażackiej w Ropczycach. więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu lokali do oddania w najem.

01-08-2019

Informacja o wywieszeniu wykazu lokali do oddania w najem. więcej

Aktualności

Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców

11-03-2019

Burmistrz Ropczyc zaprasza mieszkańców gminy Ropczyce do udziału w projekcie szkoleniowym pt. „Kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Ropczyce kluczem do sukcesu” dofinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji przedmiotowego projektu grantowego.

Rekrutacja będzie prowadzona w terminie: od 11.03.2019 r. w trybie ciągłym do osiągnięcia wymaganego wskaźnika.

Dodatkowe informacje, w tym: regulamin uczestnictwa, ankiety rekrutacji, można będzie uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ropczycach, pok. nr 5, tel. 17 2210 558 oraz za pośrednictwem strony internetowej www.ropczyce.eu.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu i podpisanej przez Gminę Ropczyce z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie w dniu 2 stycznia 2019 roku umowy o powierzenie grantu na realizację projektu „Kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Ropczyce kluczem do sukcesu”.

Projekt skierowany jest do osób, które ukończyły 25 rok życia, mieszkających na obszarze gminy Ropczyce, w tym także dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach programu, w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 r. odbędą się szkolenia podnoszące poziom kompetencji cyfrowych (zespół kompetencji obejmujących umiejętności wyszukiwania informacji, rozumienia jej a także oceny jej wiarygodności i przydatności oraz kompetencji informatycznych, na które składają się umiejętności wykorzystywania komputera i innych urządzeń elektronicznych, posługiwania się Internetem oraz korzystania z różnego rodzaju aplikacji i oprogramowania,  a także tworzenia treści cyfrowych) oraz podniesienie potencjału dydaktycznego w zakresie kompetencji cyfrowych Gminy Ropczyce poprzez organizację szkoleń.

Wszystkie szkolenia organizowane będą w dwóch wariantach: 2 dni po 8 godzin (zazwyczaj weekendami) oraz 4 dni po 4 godziny (w ciągu tygodnia, od godziny 16.00). Szkolenia realizowane będą na dwóch poziomach, podstawowym oraz zaawansowanym w zakresie wybranego w ankiecie rekrutacyjnej modułu (z 7 modułów do wyboru) tj.:

„Rodzic w Internecie”
„Mój biznes w sieci” 
„Moje finanse i transakcje w sieci”
„Działam w sieciach społecznościowych”
„Tworzę własną stronę internetową (blog)”
„Rolnik w sieci”
„Kultura w sieci”

Zakłada się że w projekcie weźmie udział łącznie 264 osoby. Szkolenia będą uruchamiane na bieżąco po zebraniu się pełnej 12 osobowej grupy na dane szkolenie. 
 
Szkolenia organizowane będą w placówkach kulturalnych i oświatowych na terenie gminy:
Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach (ul. Bursztyna 1, Ropczyce)
Wiejskie Centrum Kultrury w Gnojnicy (Gnojnica 146)
Dom Kultury w Niedźwiadzie (Niedźwiada 113)
Szkoła Podstawowa w Lubzinie (Lubzina 188)
Dom Kultury w Witkowicach (Ropczyce, ul. Sucharskiego 101)
 
Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.
 
Całkowita wartość projektu: 138 170,00 zł, w tym 100% dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020.
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: