Informacje BIP

Otwieramy place zabaw i siłownie plenerowe

01-06-2020

Od jutra będzie można korzystać z placów zabaw i siłowni plenerowych Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji. więcej

Wracają opłaty w strefie płatnego parkowania

30-05-2020

Od poniedziałku 1 czerwca br. wracają opłaty w strefie płatnego parkowania w Rynku w Ropczycach. więcej

Gmina Ropczyce wnioskuje o środki na utylizację azbestu

29-05-2020

Samorząd Ropczyc złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie o dotację na unieszkodliwienie 284 ton... więcej

Kolejne laptopy trafią do uczniów

29-05-2020

Kolejne laptopy trafią do uczniów więcej

Wytyczne ws. zatrudniania cudzoziemców w gosp. rolnych

28-05-2020

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wytycznymi MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy... więcej

Samorząd Ropczyc pozyskał kolejne środki na budowę wodociągu i...

28-05-2020

Samorząd Ropczyc pozyskał kolejne środki na budowę wodociągu i kanalizacji więcej

Nowy samochód dla OSP Lubzina

27-05-2020

Do Lubziny dotarł nowy samochód zakupiony dla miejscowej jednostki OSP przez gminę Ropczyce więcej

30 lat samorządności

27-05-2020

27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego, tego dnia 30 lat temu odbyły się pierwsze, w pełni demokratyczne wybory do... więcej

Aktualności

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym

19-04-2019

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo 5 Gmin” zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców z terenu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo 5 Gmin” (gminy: Czarna (powiat dębicki), Dębica, Iwierzyce, Ropczyce, Sędziszów Młp.) oraz Lokalnej Grupy Działania „Lider Dolina Strugu” (gminy: Błażowa, Chmielnik, Hyżne, Tyczyn).

Fotografia konkursowa musi tematycznie nawiązywać do obszarów Lokalnych Grup Działania. Motywem przewodnim są miejsca atrakcyjne turystycznie. Zdjęcia biorące udział w konkursie powinny ukazywać walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe, turystyczne i rekreacyjne obszaru objętego konkursem.

Technika wykonania zdjęć jest dowolna. Prace mogą być zarówno czarno-białe, jak i kolorowe. Dozwolone jest edytowanie, mające na celu wydobycie znaczenia zdjęć (np. kadrowanie, kontrast, nasycenie barw). Zabroniony jest fotomontaż. Zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane. Autor zdjęć ma obowiązek złożyć formularz zgłoszenia udziału w konkursie fotograficznym wraz z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do przekazanych zdjęć, a także przedłożyć zgodę na ich nieodpłatne opublikowanie w celach marketingowych i informacyjnych. Wymagana jest zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych. W przypadku nieletnich uczestników konkursu oświadczenia w ich imieniu składają rodzice lub opiekunowie prawni.

Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy złożyć w biurze LGD Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach lub nadesłać pocztą do dnia 15 maja 2019 r. (decyduje data wpływu do biura LGD) na adres: Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo 5 Gmin”, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce, z dopiskiem Konkurs fotograficzny LGD. Prace przekazywane pocztą należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Na najlepszych uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody!

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: