Informacje BIP

Ropczyce dbają o porządek

19-07-2019

Rozpoczęto montaż stacji na psie odchody więcej

Wojewoda reaguje na prośbę Burmistrza Ropczyc

19-07-2019

Po interwencji Burmistrza Bolesława Bujaka, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart skierowała prośbę do dyrektora Zakładu Linii... więcej

Nowe oświetlenie uliczne w Lubzinie i Łączkach Kucharskich

18-07-2019

Kolejny odcinek drogi zostanie oświetlony nowymi lampami. Tym razem Samorząd Ropczyc zamontował oświetlenie uliczne na odcinku 630... więcej

Dofinansowanie na wapnowanie gleb

18-07-2019

WFOŚiGW w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach "Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej... więcej

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie

18-07-2019

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 10 lipca 2019 r. więcej

Wakacyjne remonty szkół i przedszkoli

17-07-2019

Ponad 350 tysięcy złotych podczas tych wakacji zostanie wydatkowanych na remonty w placówkach oświatowych Miasta i Gminy Ropczyce.... więcej

Ogłoszenie

17-07-2019

Informujemy, że w dniu 17 lipca 2019 r. (środa) Urząd Miejski w Ropczycach będzie czynny do godz. 14:45. więcej

Zmarł Tomasz Pociask

16-07-2019

Z głębokim żalem żegnamy naszego Kolegę śp. Tomasza Pociaska więcej

Aktualności

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym

19-04-2019

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo 5 Gmin” zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców z terenu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo 5 Gmin” (gminy: Czarna (powiat dębicki), Dębica, Iwierzyce, Ropczyce, Sędziszów Młp.) oraz Lokalnej Grupy Działania „Lider Dolina Strugu” (gminy: Błażowa, Chmielnik, Hyżne, Tyczyn).

Fotografia konkursowa musi tematycznie nawiązywać do obszarów Lokalnych Grup Działania. Motywem przewodnim są miejsca atrakcyjne turystycznie. Zdjęcia biorące udział w konkursie powinny ukazywać walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe, turystyczne i rekreacyjne obszaru objętego konkursem.

Technika wykonania zdjęć jest dowolna. Prace mogą być zarówno czarno-białe, jak i kolorowe. Dozwolone jest edytowanie, mające na celu wydobycie znaczenia zdjęć (np. kadrowanie, kontrast, nasycenie barw). Zabroniony jest fotomontaż. Zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane. Autor zdjęć ma obowiązek złożyć formularz zgłoszenia udziału w konkursie fotograficznym wraz z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do przekazanych zdjęć, a także przedłożyć zgodę na ich nieodpłatne opublikowanie w celach marketingowych i informacyjnych. Wymagana jest zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych. W przypadku nieletnich uczestników konkursu oświadczenia w ich imieniu składają rodzice lub opiekunowie prawni.

Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy złożyć w biurze LGD Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach lub nadesłać pocztą do dnia 15 maja 2019 r. (decyduje data wpływu do biura LGD) na adres: Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo 5 Gmin”, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce, z dopiskiem Konkurs fotograficzny LGD. Prace przekazywane pocztą należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Na najlepszych uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody!

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: