Informacje BIP

Otwieramy place zabaw i siłownie plenerowe

01-06-2020

Od jutra będzie można korzystać z placów zabaw i siłowni plenerowych Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji. więcej

Wracają opłaty w strefie płatnego parkowania

30-05-2020

Od poniedziałku 1 czerwca br. wracają opłaty w strefie płatnego parkowania w Rynku w Ropczycach. więcej

Gmina Ropczyce wnioskuje o środki na utylizację azbestu

29-05-2020

Samorząd Ropczyc złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie o dotację na unieszkodliwienie 284 ton... więcej

Kolejne laptopy trafią do uczniów

29-05-2020

Kolejne laptopy trafią do uczniów więcej

Wytyczne ws. zatrudniania cudzoziemców w gosp. rolnych

28-05-2020

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wytycznymi MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy... więcej

Samorząd Ropczyc pozyskał kolejne środki na budowę wodociągu i...

28-05-2020

Samorząd Ropczyc pozyskał kolejne środki na budowę wodociągu i kanalizacji więcej

Nowy samochód dla OSP Lubzina

27-05-2020

Do Lubziny dotarł nowy samochód zakupiony dla miejscowej jednostki OSP przez gminę Ropczyce więcej

30 lat samorządności

27-05-2020

27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego, tego dnia 30 lat temu odbyły się pierwsze, w pełni demokratyczne wybory do... więcej

Aktualności

Rada Miejska w Ropczycach o zabezpieczeniach przeciwpowodziowych w dorzeczu Wielopolki

08-05-2019

6 maja br. odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej w Ropczycach. Tematem przewodnim był stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego rzeki Wielopolki i jej dopływów zapewniających ochronę terenu miasta i gminy Ropczyce. W trosce o mieszkańców, na sesję zaproszeni zostali przedstawiciele właścicieli cieków wodnych rzek: Gnojnica, Malanka, Niedźwiadka i oczywiście Wielopolka mieszczących się na terenie miasta i gminy Ropczyce. Wśród zaproszonych gości, którzy przybyli na sesję udział wzięła Pani Agnieszka Duszkiewicz zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, która przedstawiła stan prac związanych z realizacją zabezpieczeń w kontekście powodzi, aby ustrzec się kataklizmu, który nawiedził naszą gminę w latach 2009 i 2010. 

Sesja rozpoczęła się prezentacją dotyczącą skutków powodzi, którą omówił burmistrz Bolesław Bujak. Następnie Pani Agnieszka Duszkiewicz przedstawiła informację o stanie prac przygotowawczych do zabezpieczenia rzeki Wielopolki i jej dopływów. Na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie i Ropczyce zaplanowano lokalizację 3 suchych zbiorników: Glinik - położony w dolinie rz. Wielopolki i po części rzeki Malanki o poj. 2,25 mln m3, Broniszów - w dolinie rz. Wielopolki i po części rzeki Niedźwiadki o poj. 2,2 mln m3 oraz Rzegocin w dolinie rz. Wielopolki o poj. 2,2 mln m3. Ich zadaniem będzie spłaszczenie fali powodziowej i zredukowanie przepływu powodziowego. W chwili obecnej trwa przygotowanie i opracowanie dokumentacji geotechnicznej, opracowania przyrodniczego oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W związku z brakiem zgody przez właścicieli nieruchomości na wejście w teren w zasięgu planowanej inwestycji w celu wykonania odwiertów badań geotechnicznych, realizacja prac w terminach umownych może być zagrożona. Planowany termin złożenia raportu oddziaływania na środowisko do RDOŚ w Rzeszowie uzależniony jest od terminu przekazania od jednostki projektowej (umowny termin do lipiec 2019 r.). W chwili obecnej w ramach bieżącego utrzymania na terenie gminy Ropczyce zapewniona jest, tak twierdzą przedstawiciele Wód Polskich, prawidłowa eksploatacja urządzeń wodnych mających wpływ na zabezpieczenie przeciwpowodziowe. 

W trakcie sesji radni w dyskusji i głosowaniu jednogłośnie podjęli uchwałę o wznowieniu i przyspieszeniu prac związanych z ochroną przeciwpowodziową gminy Ropczyce. Uchwała przesłana została m.in. do Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Prezesa Wód Polskich oraz lokalnych parlamentarzystów i samorządowców.  

Na sesję, której tematyka dotyczyła nie tylko mieszkańców gminy Ropczyce ale również całego powiatu, zaproszeni byli parlamentarzyści reprezentujący nasz powiat czyli  Senator Zdzisław Pupa oraz Poseł Kazimierz Moskal. Niestety nie odnotowano ich obecności. Wśród zaproszonych gości zabrakło także radnego sejmiku wojewódzkiego Jacka Magdonia oraz włodarzy naszego powiatu czyli Witolda Darłaka Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Józefa Rojka – przewodniczący Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego oraz Stanisława Wrony, radnego i wiceprzewodniczącego tejże rady. Na ich adres Burmistrz Ropczyc przesłał uchwałę – apel Rady Miejskiej o wsparcie przyspieszenia prac projektowych. 

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: