Informacje BIP

ALARM POWODZIOWY

22-05-2019

W związku z pogarszającą się pogodą i ostrzeżeniami meteorologicznymi dotyczącymi intensywnych opadów deszczu wraz z burzami,... więcej

Pogotowie powodziowe - AKTUALIZACJA

22-05-2019

Informujemy, że na bieżąco działa Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Ropczycach więcej

Pogotowie powodziowe

22-05-2019

Burmistrz Ropczyc ogłosił o godzinie 21.15 (21 maja) pogotowie powodziowe w miejscowościach Mała, Niedźwiada, Łączki Kucharskie. więcej

Kolejna Otwarta Strefa Aktywności już gotowa

17-05-2019

Dobiegły końca prace przy kolejnej Otwartej Strefie Aktywności w naszym mieście więcej

Zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie

16-05-2019

Anonimowa ankieta do Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla Gminy Ropczyce 2019 więcej

Rozbudowana oczyszczalnia i budowana kanalizacja sanitarna...

16-05-2019

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach więcej

Zapraszamy do udziału w projekcie „Seniorzy aktywni lokalnie”

16-05-2019

Fundacja Rozwoju „Dobre Życie” rozpoczęła na terenie gminy Ropczyce, realizację projektu „Seniorzy aktywni lokalnie”. więcej

Spotkanie integracyjne "Też chcemy być..."

15-05-2019

13 maja br. w Szkole Podstawowej w Małej odbyło się spotkanie integracyjne z osobami niepełnosprawnymi z Teamu Dębica więcej

Aktualności

Rada Miejska w Ropczycach o zabezpieczeniach przeciwpowodziowych w dorzeczu Wielopolki

08-05-2019

6 maja br. odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej w Ropczycach. Tematem przewodnim był stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego rzeki Wielopolki i jej dopływów zapewniających ochronę terenu miasta i gminy Ropczyce. W trosce o mieszkańców, na sesję zaproszeni zostali przedstawiciele właścicieli cieków wodnych rzek: Gnojnica, Malanka, Niedźwiadka i oczywiście Wielopolka mieszczących się na terenie miasta i gminy Ropczyce. Wśród zaproszonych gości, którzy przybyli na sesję udział wzięła Pani Agnieszka Duszkiewicz zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, która przedstawiła stan prac związanych z realizacją zabezpieczeń w kontekście powodzi, aby ustrzec się kataklizmu, który nawiedził naszą gminę w latach 2009 i 2010. 

Sesja rozpoczęła się prezentacją dotyczącą skutków powodzi, którą omówił burmistrz Bolesław Bujak. Następnie Pani Agnieszka Duszkiewicz przedstawiła informację o stanie prac przygotowawczych do zabezpieczenia rzeki Wielopolki i jej dopływów. Na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie i Ropczyce zaplanowano lokalizację 3 suchych zbiorników: Glinik - położony w dolinie rz. Wielopolki i po części rzeki Malanki o poj. 2,25 mln m3, Broniszów - w dolinie rz. Wielopolki i po części rzeki Niedźwiadki o poj. 2,2 mln m3 oraz Rzegocin w dolinie rz. Wielopolki o poj. 2,2 mln m3. Ich zadaniem będzie spłaszczenie fali powodziowej i zredukowanie przepływu powodziowego. W chwili obecnej trwa przygotowanie i opracowanie dokumentacji geotechnicznej, opracowania przyrodniczego oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W związku z brakiem zgody przez właścicieli nieruchomości na wejście w teren w zasięgu planowanej inwestycji w celu wykonania odwiertów badań geotechnicznych, realizacja prac w terminach umownych może być zagrożona. Planowany termin złożenia raportu oddziaływania na środowisko do RDOŚ w Rzeszowie uzależniony jest od terminu przekazania od jednostki projektowej (umowny termin do lipiec 2019 r.). W chwili obecnej w ramach bieżącego utrzymania na terenie gminy Ropczyce zapewniona jest, tak twierdzą przedstawiciele Wód Polskich, prawidłowa eksploatacja urządzeń wodnych mających wpływ na zabezpieczenie przeciwpowodziowe. 

W trakcie sesji radni w dyskusji i głosowaniu jednogłośnie podjęli uchwałę o wznowieniu i przyspieszeniu prac związanych z ochroną przeciwpowodziową gminy Ropczyce. Uchwała przesłana została m.in. do Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Prezesa Wód Polskich oraz lokalnych parlamentarzystów i samorządowców.  

Na sesję, której tematyka dotyczyła nie tylko mieszkańców gminy Ropczyce ale również całego powiatu, zaproszeni byli parlamentarzyści reprezentujący nasz powiat czyli  Senator Zdzisław Pupa oraz Poseł Kazimierz Moskal. Niestety nie odnotowano ich obecności. Wśród zaproszonych gości zabrakło także radnego sejmiku wojewódzkiego Jacka Magdonia oraz włodarzy naszego powiatu czyli Witolda Darłaka Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Józefa Rojka – przewodniczący Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego oraz Stanisława Wrony, radnego i wiceprzewodniczącego tejże rady. Na ich adres Burmistrz Ropczyc przesłał uchwałę – apel Rady Miejskiej o wsparcie przyspieszenia prac projektowych. 

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: