Informacje BIP

Ropczyce dbają o porządek

19-07-2019

Rozpoczęto montaż stacji na psie odchody więcej

Wojewoda reaguje na prośbę Burmistrza Ropczyc

19-07-2019

Po interwencji Burmistrza Bolesława Bujaka, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart skierowała prośbę do dyrektora Zakładu Linii... więcej

Nowe oświetlenie uliczne w Lubzinie i Łączkach Kucharskich

18-07-2019

Kolejny odcinek drogi zostanie oświetlony nowymi lampami. Tym razem Samorząd Ropczyc zamontował oświetlenie uliczne na odcinku 630... więcej

Dofinansowanie na wapnowanie gleb

18-07-2019

WFOŚiGW w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach "Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej... więcej

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie

18-07-2019

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 10 lipca 2019 r. więcej

Wakacyjne remonty szkół i przedszkoli

17-07-2019

Ponad 350 tysięcy złotych podczas tych wakacji zostanie wydatkowanych na remonty w placówkach oświatowych Miasta i Gminy Ropczyce.... więcej

Ogłoszenie

17-07-2019

Informujemy, że w dniu 17 lipca 2019 r. (środa) Urząd Miejski w Ropczycach będzie czynny do godz. 14:45. więcej

Zmarł Tomasz Pociask

16-07-2019

Z głębokim żalem żegnamy naszego Kolegę śp. Tomasza Pociaska więcej

Aktualności

Rada Miejska w Ropczycach o zabezpieczeniach przeciwpowodziowych w dorzeczu Wielopolki

08-05-2019

6 maja br. odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej w Ropczycach. Tematem przewodnim był stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego rzeki Wielopolki i jej dopływów zapewniających ochronę terenu miasta i gminy Ropczyce. W trosce o mieszkańców, na sesję zaproszeni zostali przedstawiciele właścicieli cieków wodnych rzek: Gnojnica, Malanka, Niedźwiadka i oczywiście Wielopolka mieszczących się na terenie miasta i gminy Ropczyce. Wśród zaproszonych gości, którzy przybyli na sesję udział wzięła Pani Agnieszka Duszkiewicz zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, która przedstawiła stan prac związanych z realizacją zabezpieczeń w kontekście powodzi, aby ustrzec się kataklizmu, który nawiedził naszą gminę w latach 2009 i 2010. 

Sesja rozpoczęła się prezentacją dotyczącą skutków powodzi, którą omówił burmistrz Bolesław Bujak. Następnie Pani Agnieszka Duszkiewicz przedstawiła informację o stanie prac przygotowawczych do zabezpieczenia rzeki Wielopolki i jej dopływów. Na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie i Ropczyce zaplanowano lokalizację 3 suchych zbiorników: Glinik - położony w dolinie rz. Wielopolki i po części rzeki Malanki o poj. 2,25 mln m3, Broniszów - w dolinie rz. Wielopolki i po części rzeki Niedźwiadki o poj. 2,2 mln m3 oraz Rzegocin w dolinie rz. Wielopolki o poj. 2,2 mln m3. Ich zadaniem będzie spłaszczenie fali powodziowej i zredukowanie przepływu powodziowego. W chwili obecnej trwa przygotowanie i opracowanie dokumentacji geotechnicznej, opracowania przyrodniczego oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W związku z brakiem zgody przez właścicieli nieruchomości na wejście w teren w zasięgu planowanej inwestycji w celu wykonania odwiertów badań geotechnicznych, realizacja prac w terminach umownych może być zagrożona. Planowany termin złożenia raportu oddziaływania na środowisko do RDOŚ w Rzeszowie uzależniony jest od terminu przekazania od jednostki projektowej (umowny termin do lipiec 2019 r.). W chwili obecnej w ramach bieżącego utrzymania na terenie gminy Ropczyce zapewniona jest, tak twierdzą przedstawiciele Wód Polskich, prawidłowa eksploatacja urządzeń wodnych mających wpływ na zabezpieczenie przeciwpowodziowe. 

W trakcie sesji radni w dyskusji i głosowaniu jednogłośnie podjęli uchwałę o wznowieniu i przyspieszeniu prac związanych z ochroną przeciwpowodziową gminy Ropczyce. Uchwała przesłana została m.in. do Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Prezesa Wód Polskich oraz lokalnych parlamentarzystów i samorządowców.  

Na sesję, której tematyka dotyczyła nie tylko mieszkańców gminy Ropczyce ale również całego powiatu, zaproszeni byli parlamentarzyści reprezentujący nasz powiat czyli  Senator Zdzisław Pupa oraz Poseł Kazimierz Moskal. Niestety nie odnotowano ich obecności. Wśród zaproszonych gości zabrakło także radnego sejmiku wojewódzkiego Jacka Magdonia oraz włodarzy naszego powiatu czyli Witolda Darłaka Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Józefa Rojka – przewodniczący Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego oraz Stanisława Wrony, radnego i wiceprzewodniczącego tejże rady. Na ich adres Burmistrz Ropczyc przesłał uchwałę – apel Rady Miejskiej o wsparcie przyspieszenia prac projektowych. 

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: