Informacje BIP

Orły Polskiego Samorządu 2019

18-06-2019

14 czerwca br. w Warszawie odbyła się Wielka Gala „30 Lat Wolności”. Podczas gali wyłonieni zostali Laureaci Ogólnopolskiego... więcej

Nowe parkometry w Rynku

17-06-2019

Od poniedziałku w strefie parkowania w Rynku działają dwa parkometry. Nowe urządzenia ułatwią system poboru opłat. więcej

Ostrzeżenie przed upałami oraz burzami z gradem

14-06-2019

Ostrzeżenie przed upałami oraz burzami z gradem z dnia 14.06.2019 więcej

W dniach 17-18 czerwca akcja odkomarzania

14-06-2019

Informujemy, iż w związku z wystąpieniem plagi komarów na terenie Gminy – planowane jest przeprowadzenie odkomarzania w dniach... więcej

Kolejne dofinansowanie na wyposażenie remizy OSP w Lubzinie

13-06-2019

Gmina Ropczyce pozyskała ze środków Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 dofinansowanie na zakup i wyposażenie... więcej

Koniec roku szkolnego 2018/19

13-06-2019

Już za tydzień koniec roku szkolnego, dzieci i młodzież cieszą się nadchodzącymi wakacjami. więcej

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców

13-06-2019

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych zakładaniem nowych firm więcej

Wybory ławników w 2019 r.

12-06-2019

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników więcej

Aktualności

Rozbudowana oczyszczalnia i budowana kanalizacja sanitarna poprawi stan środowiska Ropczyc

16-05-2019

Samorząd Ropczyc mając na uwadze problemy związane z ochroną środowiska naturalnego w naszej gminie realizuje poprzez gminną spółkę Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych zadanie związane z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach. Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość inwestycji to ok. 14 mln zł, z czego pozyskane dofinansowanie to 7,8 mln zł. Pozostałe środki finansowe pochodzą z bieżącej działalności PUK, kredytu udzielonego przez WFOŚiGW w Rzeszowie w wys. 3,5 mln zł, a także wsparcia finansowego z budżetu gminy w wys. 2,5 mln zł. Prace, które prowadzone są na czynnym obiekcie, zostaną ukończone w 2020 r.

Wykonawca zrealizował wszystkie główne obiekty budowlane wykonane z żelbetu. Powstał osadnik wstępny wraz z przepompownią osadu wstępnego, co pozwoli na zwiększenie efektu oczyszczania ścieków, osadnik wtórny, zagęszczacz osadu oraz pompownia wody technologicznej wraz ze zbiornikiem, co pozwoli na oszczędność czystej wody wykorzystywanej w procesie oczyszczania poprzez ponowne wykorzystanie ścieków oczyszczonych w procesie technologicznym. W kolejnym etapie wykonawca dostarczy i zamontuje wyposażenie technologiczne i urządzenia niezbędne do rozpoczęcia pracy wykonanych obiektów, a także połączy je z funkcjonującą oczyszczalnią. Na końcowym etapie wykonany zostanie również monitoring pracy urządzeń. 
 
Realizacja projektu pozwoli nie tylko na remont istniejących obiektów i ścieżek technologicznych. Budowa drugiej ścieżki zwiększa możliwości przerobów ścieków, poprawia jakość oczyszczonej wody do nowych parametrów i ułatwi w przyszłości konserwację. Urządzenia, które funkcjonują w tych warunkach pracy już 18 lat są wyeksploatowane i wymagają wymiany. Dzięki tym zabiegom znacznie zmniejszy się poziom uciążliwości obiektu, co poprawi komfort życia zwłaszcza mieszkańców bezpośrednio sąsiadujących z oczyszczalnią, ale ma też bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo epidemiologiczne oraz ochronę środowiska naszego regionu.

Przebudowa oczyszczalni oraz budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kolonia, Rzeszowskiej, os. Granice, os. Brzyzna oraz w sołectwach Gnojnica Dolna i Gnojnica Wola to niezbędne i oczekiwane od lat największe inwestycje gminy w ochronę środowiska.  Łączna wartość wszystkich zadań to ok. 40 mln zł. Po zakończeniu inwestycji miasto będzie skanalizowane w 95%.
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: