Informacje BIP

XIV Sesja Rady Miejskiej w Ropczycach

19-09-2019

Podczas sesji Rady Miejskiej, która miała miejsce 17 września, radni zadecydowali o zapewnieniu środków na budowę żłobka i... więcej

Komunikat Podkarpackiego Lekarza Weterynarii

18-09-2019

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o planowanej w dniach 26 września – 5 października 2019 r. jesiennej akcji... więcej

Otwarcie nowej szkoły w Brzezówce

16-09-2019

W niedzielę, 15 września miało miejsce uroczyste, symboliczne otwarcie nowego budynku Szkoły Podstawowej w Brzezówce. Podczas tego... więcej

Dbamy o potrzeby naszych najmłodszych mieszkańców

12-09-2019

Samorząd Ropczyc uruchamia kolejne środki na inwestycje oświatowe. Podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej, radni będą decydować... więcej

Ogłoszenie o konsultacjach.

09-09-2019

Ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku... więcej

Happeningiem i kwiatami uczcili 116 rocznicę urodzin ks. dra Jana...

09-09-2019

Dziś, 9 września na ropczyckim rynku przy pomniku ks. dra Jana Zwierza dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropczycach... więcej

Cukrownia Ropczyce ma już 40 lat!

06-09-2019

5 września br. Cukrownia Ropczyce tradycyjnym już rytuałem rozpalania pieca wapiennego, rozpoczęła kolejną kampanię cukrowniczą.... więcej

Aktualności

Rozbudowana oczyszczalnia i budowana kanalizacja sanitarna poprawi stan środowiska Ropczyc

16-05-2019

Samorząd Ropczyc mając na uwadze problemy związane z ochroną środowiska naturalnego w naszej gminie realizuje poprzez gminną spółkę Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych zadanie związane z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach. Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość inwestycji to ok. 14 mln zł, z czego pozyskane dofinansowanie to 7,8 mln zł. Pozostałe środki finansowe pochodzą z bieżącej działalności PUK, kredytu udzielonego przez WFOŚiGW w Rzeszowie w wys. 3,5 mln zł, a także wsparcia finansowego z budżetu gminy w wys. 2,5 mln zł. Prace, które prowadzone są na czynnym obiekcie, zostaną ukończone w 2020 r.

Wykonawca zrealizował wszystkie główne obiekty budowlane wykonane z żelbetu. Powstał osadnik wstępny wraz z przepompownią osadu wstępnego, co pozwoli na zwiększenie efektu oczyszczania ścieków, osadnik wtórny, zagęszczacz osadu oraz pompownia wody technologicznej wraz ze zbiornikiem, co pozwoli na oszczędność czystej wody wykorzystywanej w procesie oczyszczania poprzez ponowne wykorzystanie ścieków oczyszczonych w procesie technologicznym. W kolejnym etapie wykonawca dostarczy i zamontuje wyposażenie technologiczne i urządzenia niezbędne do rozpoczęcia pracy wykonanych obiektów, a także połączy je z funkcjonującą oczyszczalnią. Na końcowym etapie wykonany zostanie również monitoring pracy urządzeń. 
 
Realizacja projektu pozwoli nie tylko na remont istniejących obiektów i ścieżek technologicznych. Budowa drugiej ścieżki zwiększa możliwości przerobów ścieków, poprawia jakość oczyszczonej wody do nowych parametrów i ułatwi w przyszłości konserwację. Urządzenia, które funkcjonują w tych warunkach pracy już 18 lat są wyeksploatowane i wymagają wymiany. Dzięki tym zabiegom znacznie zmniejszy się poziom uciążliwości obiektu, co poprawi komfort życia zwłaszcza mieszkańców bezpośrednio sąsiadujących z oczyszczalnią, ale ma też bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo epidemiologiczne oraz ochronę środowiska naszego regionu.

Przebudowa oczyszczalni oraz budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kolonia, Rzeszowskiej, os. Granice, os. Brzyzna oraz w sołectwach Gnojnica Dolna i Gnojnica Wola to niezbędne i oczekiwane od lat największe inwestycje gminy w ochronę środowiska.  Łączna wartość wszystkich zadań to ok. 40 mln zł. Po zakończeniu inwestycji miasto będzie skanalizowane w 95%.
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: