Informacje BIP

Nabór kandydatów na Rachmistrzów PSR 2020.

16-06-2020

Nabór rachmistrzów do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020. więcej

Pamięci zamordowanych podczas II wojny światowej

01-07-2020

26 czerwca 2020 r., w lubzińskim lesie, odbyły się, jak co roku, uroczystości upamiętniające Polaków zamordowanych w tym miejscu... więcej

Nabór wniosków

01-07-2020

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania... więcej

Nowy dyrektor biblioteki

30-06-2020

Burmistrz Bolesław Bujak z dniem 25 czerwca powołał na stanowisko dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w... więcej

OBWIESZCZENIE

26-06-2020

Dotyczy „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r.” opracowanej przez Republikę Słowacji. więcej

Środki na usuwanie azbestu

26-06-2020

Gmina Ropczyce pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki na unieszkodliwiania wyrobów... więcej

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców oraz osób...

25-06-2020

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin zaprasza osoby z terenu gmin Czarna, Dębica, Iwierzyce, Ropczyce oraz Sędziszów Młp.... więcej

Otwarcie basenów zewnętrznych

25-06-2020

W sobotę 27 czerwca otwieramy zewnętrzne baseny Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji. więcej

Aktualności

Finał Międzynarodowego Konkursu Programowania "Baltie" w Ropczycach

06-06-2019

Od dwóch lat Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach wdraża systematyczną naukę programowania i kodowania od pierwszej klasy. W roku szkolnym 2017/2018 nauczycielki informatyki i edukacji wczesnoszkolnej opracowały autorski program pn.: „Programujemy od pierwszaka – czaruję z Baltie”. Organ prowadzący (Gmina Ropczyce) wpiera tę innowację poprzez dodatkowe godziny jst dla każdego oddziału klasy pierwszej, program „Aktywna Tablica” oraz wyposażanie szkoły w nowoczesne narzędzia TIK. Uczniowie uczą się programowania i kodowania nie tylko na zajęciach komputerowych i lekcjach informatyki, ale także podczas dodatkowych zajęć edukacji informatycznej z puli tzw. godzin dyrektorskich.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie z „Jedynki” osiągnęli duży sukces. Wzięli udział w dwóch konkursach – w międzynarodowym BALTIE 2019 oraz - Podkarpackie Baltie 2019 i rywalizują z dziećmi i młodzieżą z Polski, Słowacji i Czech.  W ostatnim czasie jedenastu uczniów SP nr 1 uzyskało nominacje do finału Międzynarodowego we wszystkich kategoriach A (6 – 10 lat), B (11 – 15 lat) i C (od 15 lat).  Finał konkursu Baltie 2019 odbędzie się 8 czerwca 2019 roku. SP nr 1 w Ropczycach została wyróżniona uzyskując status Organizatora Placówki Konkursowej i jest jednym z czternastu miejsc, wśród trzech krajów (ČR, PL, SK), gdzie jednocześnie będą się odbywać etapy finałowe.

Udział w piątkowych zmaganiach w SP nr 1 zgłosiło i potwierdziło dwudziestu finalistów - wojewódzkich zwycięzców oraz najlepszych z listy krajowych nominacji. Zawodnicy zaprogramują przygotowane zadania w trzech kategoriach wiekowych - A,  B, C. Czas rozwiązania jest ograniczony i wyniesie 150 minut.  Następnie Platforma Konkursowa automatycznie będzie zamknięta i zadania zostaną poddane ocenie. Prace uczniów ocenia serwer konkursowy Baltie. Opublikowanie międzynarodowych oraz krajowych wyników  planowane jest w tym samym dniu - 8 czerwca 2019 roku, około godz.15.00. 

W konkursie Podkarpackie Baltie 2019 zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie uczniowie SP nr 1 w Ropczycach przeszli pomyślnie etap szkolny i powiatowy. Sześcioro zawodników w kategorii A i C zakwalifikowało się do finału wojewódzkiego. W dniu 20 maja 2019 roku w turnieju finałowym wychowankowie „Jedynki” uzyskali wysokie wyniki w kategorii A, zajmując miejsca na podium – II m. Zuzannna Ziobro, III m. Dominika Rymut oraz wyróżnienia dla Leny Rudny i David Pieprzak (wszyscy z klasy II SP nr 1). 
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: