Informacje BIP

Orły Polskiego Samorządu 2019

18-06-2019

14 czerwca br. w Warszawie odbyła się Wielka Gala „30 Lat Wolności”. Podczas gali wyłonieni zostali Laureaci Ogólnopolskiego... więcej

Nowe parkometry w Rynku

17-06-2019

Od poniedziałku w strefie parkowania w Rynku działają dwa parkometry. Nowe urządzenia ułatwią system poboru opłat. więcej

Ostrzeżenie przed upałami oraz burzami z gradem

14-06-2019

Ostrzeżenie przed upałami oraz burzami z gradem z dnia 14.06.2019 więcej

W dniach 17-18 czerwca akcja odkomarzania

14-06-2019

Informujemy, iż w związku z wystąpieniem plagi komarów na terenie Gminy – planowane jest przeprowadzenie odkomarzania w dniach... więcej

Kolejne dofinansowanie na wyposażenie remizy OSP w Lubzinie

13-06-2019

Gmina Ropczyce pozyskała ze środków Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 dofinansowanie na zakup i wyposażenie... więcej

Koniec roku szkolnego 2018/19

13-06-2019

Już za tydzień koniec roku szkolnego, dzieci i młodzież cieszą się nadchodzącymi wakacjami. więcej

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców

13-06-2019

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych zakładaniem nowych firm więcej

Wybory ławników w 2019 r.

12-06-2019

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników więcej

Aktualności

XI sesja Rady Miejskiej

10-06-2019

Podczas obrad jedenastej sesji Rady Miejskiej w Ropczycach radni pozytywnie ocenili sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ropczyce w 2018 roku, głosując za jego przyjęciem. Wcześniej pozytywną opinię wydała Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. Efektem tego była uchwała o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Ropczyc, którą rada przyjęła przy 17 głosach „za” i 4 wstrzymujących się.

Po raz pierwszy w tym roku radni dyskutowali nad „Raportem o stanie gminy”. Jest to nowy obowiązek dla gmin, powiatów i sejmików. Do 31 maja organ władzy wykonawczej (wójt lub burmistrz, starosta, marszałek) musi przedstawić radzie raport, w którym podsumuje swoją działalność w poprzednim roku.

„Raport o stanie gminy Ropczyce” przedstawił burmistrz Bolesław Bujak. Na potrzeby tego opracowania zgromadzono szczegółowe dane o wszelkich aspektach funkcjonowania gminy. Zaraz po dyskusji na temat raportu odbyło się głosowanie, w którym większość radnych opowiedziała się za wotum zaufania dla burmistrza.

„Raport o stanie gminy Ropczyce” dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ropczycach, sprawozdanie z wykonania budżetu – w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu.

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: