Informacje BIP

Orły Polskiego Samorządu 2019

18-06-2019

14 czerwca br. w Warszawie odbyła się Wielka Gala „30 Lat Wolności”. Podczas gali wyłonieni zostali Laureaci Ogólnopolskiego... więcej

Nowe parkometry w Rynku

17-06-2019

Od poniedziałku w strefie parkowania w Rynku działają dwa parkometry. Nowe urządzenia ułatwią system poboru opłat. więcej

Ostrzeżenie przed upałami oraz burzami z gradem

14-06-2019

Ostrzeżenie przed upałami oraz burzami z gradem z dnia 14.06.2019 więcej

W dniach 17-18 czerwca akcja odkomarzania

14-06-2019

Informujemy, iż w związku z wystąpieniem plagi komarów na terenie Gminy – planowane jest przeprowadzenie odkomarzania w dniach... więcej

Kolejne dofinansowanie na wyposażenie remizy OSP w Lubzinie

13-06-2019

Gmina Ropczyce pozyskała ze środków Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 dofinansowanie na zakup i wyposażenie... więcej

Koniec roku szkolnego 2018/19

13-06-2019

Już za tydzień koniec roku szkolnego, dzieci i młodzież cieszą się nadchodzącymi wakacjami. więcej

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców

13-06-2019

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych zakładaniem nowych firm więcej

Wybory ławników w 2019 r.

12-06-2019

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników więcej

Aktualności

Wybory ławników w 2019 r.

12-06-2019

W związku z art. 161 § 1, art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 52 z późn.zm) informuje się, że:  Kolegium Sądu Okręgowego w Rzeszowie ustaliło, że Rada Miejska w Ropczycach, z terenu swojej właściwości,  na kadencję 2020-2023 wybiera: 
1 ławnika do Sądu Okręgowego w Rzeszowie
2 ławników do Sądu Rejonowego w Ropczycach.   
Brak zapotrzebowania na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Zgłoszenia na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693) w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r., poprzez złożenie karty w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Ropczycach lub listownie. Wzór karty zgłoszenia dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Ropczycach, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – w załączniku do niniejszej informacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości.

Szczegółowe wymagania dotyczące zgłoszenia kandydata na ławnika zostały podane w załączonym wyciągu z ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: