Informacje BIP

Otwieramy place zabaw i siłownie plenerowe

01-06-2020

Od jutra będzie można korzystać z placów zabaw i siłowni plenerowych Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji. więcej

Wracają opłaty w strefie płatnego parkowania

30-05-2020

Od poniedziałku 1 czerwca br. wracają opłaty w strefie płatnego parkowania w Rynku w Ropczycach. więcej

Gmina Ropczyce wnioskuje o środki na utylizację azbestu

29-05-2020

Samorząd Ropczyc złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie o dotację na unieszkodliwienie 284 ton... więcej

Kolejne laptopy trafią do uczniów

29-05-2020

Kolejne laptopy trafią do uczniów więcej

Wytyczne ws. zatrudniania cudzoziemców w gosp. rolnych

28-05-2020

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wytycznymi MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy... więcej

Samorząd Ropczyc pozyskał kolejne środki na budowę wodociągu i...

28-05-2020

Samorząd Ropczyc pozyskał kolejne środki na budowę wodociągu i kanalizacji więcej

Nowy samochód dla OSP Lubzina

27-05-2020

Do Lubziny dotarł nowy samochód zakupiony dla miejscowej jednostki OSP przez gminę Ropczyce więcej

30 lat samorządności

27-05-2020

27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego, tego dnia 30 lat temu odbyły się pierwsze, w pełni demokratyczne wybory do... więcej

Aktualności

Wybory ławników w 2019 r.

12-06-2019

W związku z art. 161 § 1, art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 52 z późn.zm) informuje się, że:  Kolegium Sądu Okręgowego w Rzeszowie ustaliło, że Rada Miejska w Ropczycach, z terenu swojej właściwości,  na kadencję 2020-2023 wybiera: 
1 ławnika do Sądu Okręgowego w Rzeszowie
2 ławników do Sądu Rejonowego w Ropczycach.   
Brak zapotrzebowania na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Zgłoszenia na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693) w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r., poprzez złożenie karty w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Ropczycach lub listownie. Wzór karty zgłoszenia dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Ropczycach, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – w załączniku do niniejszej informacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości.

Szczegółowe wymagania dotyczące zgłoszenia kandydata na ławnika zostały podane w załączonym wyciągu z ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: