Informacje BIP

Dożynki Gminne 2019

19-08-2019

Święto Plonów w gminie Ropczyce co roku obchodzone jest w sposób uroczysty i wyjątkowy. Podobnie było i tym razem. W niedzielę, 18... więcej

XIII Sesja Rady Miejskiej w Ropczycach

16-08-2019

W środę, 14 sierpnia miała miejsce trzynasta sesja Rady Miejskiej w Ropczycach. Podczas posiedzenia radni przyjęli między innymi... więcej

Nowy okres świadczeniowy w Gminie Ropczyce

14-08-2019

Informacja o świadczeniu wychowawczym 500+ na okres zasiłkowy 2019-2021 więcej

Profil Zaufany potwierdzisz w naszym urzędzie

13-08-2019

Urząd Miejski w Ropczycach dołączył do grona urzędów, w których funkcjonuje Punkt Potwierdzający Profil Zaufany więcej

Kolejne drogi do remontu

07-08-2019

Samorząd Ropczyc inwestuje w kolejne drogi. Tym razem zadanie związane jest z budową i modernizacją dwóch odcinków dróg... więcej

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020

07-08-2019

Burmistrz Ropczyc informuje, że w terminie od dnia 26 sierpnia do dnia 15 września 2019 r. (w przypadku uczniów szkół... więcej

W Lubzinie i na os. Chechły powstaną nowe strefy...

05-08-2019

Jeszcze w tym roku nowe strefy sportowo-rekreacyjne powstaną w Lubzinie i przy ulicy Strażackiej w Ropczycach. więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu lokali do oddania w najem.

01-08-2019

Informacja o wywieszeniu wykazu lokali do oddania w najem. więcej

Aktualności

Boisko w Łączkach Kucharskich

Koniec roku szkolnego 2018/19

13-06-2019

Już za tydzień koniec roku szkolnego, dzieci i młodzież cieszą się nadchodzącymi wakacjami. Podczas majowego spotkania burmistrza Bolesława Bujaka z dyrektorami szkół i przedszkoli omówione zostały najpilniejsze remonty oraz organizacja pracy w tych placówkach w nowym roku szkolnym 2019/20. We wszystkich szkołach podstawowych w naszej gminie oraz szkole muzycznej edukacją objętych zostanie 2669 uczniów.

Ze względu na likwidację 15 oddziałów klas III gimnazjum będzie to o 289 uczniów mniej niż obecnie. Wraz z odejściem młodzieży, trafi do nas znacząco mniejsza subwencja oświatowa. Niestety koszty utrzymania placówek pozostaną na tym samym poziomie. We wszystkich gminnych przedszkolach wraz z oddziałami przedszkolnymi w szkołach podstawowych opieką w nowym roku objętych będzie 959 dzieci. Jest to mniej o 29 dzieci w stosunku do obecnego roku szkolnego. Dobrą wiadomością jest fakt, że wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym zostały przyjęte do placówek. Liczba dzieci w Żłobku Miejskim w Ropczycach wyniesie w nowym roku szkolnym 94. Oprócz gminnych przedszkoli, w Ropczycach funkcjonują także 3 przedszkola, na które gmina przekazuje dofinansowanie: Ochronka, Bajkowy Zakątek i Wesołek.
W czerwcu br. podpisano umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy na finansowanie oddziału przedszkolnego unijnego w Szkole Podstawowej w Brzezówce. Obecnie trwa zakup wyposażenia do nowego budynku.

Liczba nauczycieli w nowym roku szkolnym wyniesie 446 (331 pełnoetatowych i 115 niepełnoetatowych).

Ponieważ program profilaktyki stomatologicznej wszystkich dzieci szkół podstawowych spełnił oczekiwania mieszkańców, będzie on kontynuowany. Dla dzieci dostępne są 4 nowoczesne gabinety szkolne w SP nr 1, SP nr 5, SP w Niedźwiadzie Dolnej i Gnojnicy Dolnej. Ponadto, Gmina Ropczyce w dalszym ciągu realizuje program budowy boisk sportowych wielofunkcyjnych o sztucznej nawierzchni przy szkołach. Dotychczas powstało 6 takich obiektów: w Małej, Niedźwiadzie Dolnej, Niedźwiadzie Górnej, Gnojnicy Dolnej, Gnojnicy Woli i Łączkach Kucharskich. Oprócz nich wcześniej wybudowano dwa boiska o nawierzchni poliuretanowej przy szkołach na os. Św. Barbary i os. Witkowice. W planach jest budowa kolejnych na os. Czekaj, os. Chechły, os. Śródmieście i Lubzinie.

 

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: