Informacje BIP

UWAGA - W Wigilię w Urzędzie Miejskim w Ropczycach krócej...

13-12-2019

UWAGA - W Wigilię w Urzędzie Miejskim w Ropczycach krócej pracujemy. więcej

Zmarła Albina Kuraś

13-12-2019

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci seniorki rodu Kurasiów więcej

Informacja o środowisku i jego ochronie - dotyczy pozwolenia na...

11-12-2019

Informacja o środowisku i jego ochronie - dotyczy pozwolenia na budowę kanalizacji w Witkowicach i Gnojnicy. więcej

Burmistrz odwiedził poszkodowanych w pożarze

10-12-2019

We wtorek, 10 grudnia Burmistrz Ropczyc odwiedził mieszkankę Brzezówki, której w ostatnich dniach pożar zniszczył jedno z... więcej

Podsumowanie projektu „Seniorzy aktywni lokalnie”.

09-12-2019

W piątek, 5 listopada Ropczycka Rada Seniorów podsumowała projekt „Seniorzy aktywni lokalnie”. więcej

Z wizytą u seniorki rodzinnej kapeli „Kurasie”

06-12-2019

W przedświątecznym czasie burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak odwiedził panią Albinę Kuraś, seniorkę rodu i założycielkę... więcej

Analiza budżetu gminy na 2020 rok

06-12-2019

W czwartek, 5 grudnia Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak wraz z kierownikami poszczególnych referatów i jednostek organizacyjnych... więcej

Aktualności

Konferencja prasowa w Urzędzie Miejskim w Ropczycach

29-07-2019

W poniedziałek, 29 lipca w Urzędzie Miejskim w Ropczycach miała miejsce się konferencja prasowa poświęcona bieżącym tematom gospodarczym: podsumowanie projektu odnawialnych źródeł energii, przebudowa targowiska w Ropczycach oraz budowa przejścia i chodnika w Łączkach Kucharskich.

Pierwszym tematem poruszonym podczas konferencji było podsumowanie projektu instalacji systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Ropczyce. Posumowania dokonał Zastępca Burmistrza Ropczyc Marek Misiura. Realizacja partnerskiego projektu wdrażanego przez Gminę Ropczyce wspólnie z Gminą Miasta Dębica dotyczącego wsparcia inwestycji mieszkańców w zakresie wykonania i montażu instalacji OZE. W naszej gminie wykonano i zamontowano 159 instalacji kolektorów słonecznych, 231 instalacji fotowoltaicznych i 25 kotłów na pellet. Gmina Ropczyce jako partner projektu na swoim obszarze realizowała zakres o wartości blisko 7 mln zł z czego blisko 4,4 mln zł to pozyskane dofinansowanie. Zakres dotyczący instalacji kolektorów słonecznych i montażu kotłów na pellet wykonywała firma SANITO z Warszawy. Firma FlexiPower Group z Woli Zaradzyńskiej zajęła się wykonaniem i montażem 231 zestawów fotowoltaicznych o mocy od 2 kW do 9 kW.  Realizacja projektu przyczyni się przede wszystkim do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, zwiększenia wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii, a także poprawy standardu życia mieszkańców.

Kolejnym poruszonym podczas konferencji tematem była informacja o planowanej przebudowie targowiska w Ropczycach. Jak wyjaśnił Zastępca Burmistrza Marek Misiura, przygotowywany jest przetarg, aby wybrać wykonawcę, który zaprojektuje i przebuduje istniejący teren bazaru. Po przebudowie targowisko będzie oferowało lepsze warunki do handlu dla rolników, sadowników czy ogrodników, ale też dla kupujących czyli przede wszystkim mieszkańców Ropczyc. Przebudowa będzie realizowana ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu Gminy Ropczyce. Samorząd pozyskał na ten cel ponad 800 tysięcy złotych. Pozostałą część wynikającą z przetargu dołoży ze środków własnych. Realizacja zadania przewidziana jest na 2020 rok.

Trzeci temat konferencji dotyczył pisma skierowanego przez mieszkańców Łączek Kucharskich do Dyrektora  Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Wnioskują oni o wykonanie w centrum ich miejscowości przejścia dla pieszych wraz z nieodzowną częścią chodnika. Pod wnioskiem podpisało się ponad 500 mieszkańców, Parafia, Rada Sołecka. Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak popiera prośbę mieszkańców i proponuje zabezpieczenie pieniędzy na wspólną budowę chodnika po prawej stronie drogi wojewódzkiej 986. Wszystko po to, aby centrum Łączek Kucharskich było bezpieczne zarówno dla dzieci jak i osób starszych.  Przejście dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej w rejonie przystanku autobusowego, sklepu, kościoła i przychodni zdrowia „Medyk” to konieczność. Wyznaczenie przejścia dokładnie w tym miejscu jednoznacznie wskazuje na to, że potrzeba budowy chodnika jest większa właśnie po stronie prawej drogi wojewódzkiej w Łączkach Kucharskich. Burmistrz Bolesław Bujak skierował prośbę do Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Ewy Draus o zarezerwowanie środków na realizację tego zadania, deklarując jednocześnie współfinansowanie tej inwestycji. W roku bieżącym Gmina na własny koszt opracowała projekt chodnika w centrum Łączek, który połączy ciąg chodnikowy z drogą powiatową Niedźwiada-Budy-Łączki Kucharskie. Burmistrz liczy, że o ile uda się uzyskać pozwolenia do końca sierpnia to budowa tego odcinka chodnika będzie możliwa jeszcze w roku bieżącym.  
Temat budowy chodnika w Łączkach Kucharskich pojawił się podczas lipcowej sesji Rady Miejskiej w Ropczycach. Wtedy też Radni Klubu PiS proponowali, aby wybudować chodnik po lewej stronie, aby wydłużyć istniejący ciąg pieszych o około 320 metrów. Jednak jeszcze w czerwcu Rada Miejska podjęła uchwałę o tym, żeby ten odcinek chodnika po stronie lewej od przystanku do budynku OSP w Łączkach Kucharskich był w pełni sfinansowany przez właściciela drogi, czyli Marszałka Województwa Podkarpackiego. O tej uchwale Rady Miejskiej Marszałek został poinformowany odpowiednim pismem. Burmistrz zadeklarował również, że przygotowany przez Gminę projekt budowy chodnika po lewej stronie może przekazać Marszałkowi, aby ten nie musiał ponosić kosztów związanych z przygotowywaniem dokumentacji.  

Przypomnijmy, do tej pory to Samorząd Ropczyc przygotowywał dokumentacje projektowe chodników przy drodze wojewódzkiej między innymi w Okoninie, Chechłach i Łączkach Kucharskich. Dokumentacje te przekazywał właścicielowi bezpłatnie. Dodatkowo pokrywał również połowę kosztów budowy.

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: