Informacje BIP

Nabór kandydatów na Rachmistrzów PSR 2020.

16-06-2020

Nabór rachmistrzów do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020. więcej

Pamięci zamordowanych podczas II wojny światowej

01-07-2020

26 czerwca 2020 r., w lubzińskim lesie, odbyły się, jak co roku, uroczystości upamiętniające Polaków zamordowanych w tym miejscu... więcej

Nabór wniosków

01-07-2020

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania... więcej

Nowy dyrektor biblioteki

30-06-2020

Burmistrz Bolesław Bujak z dniem 25 czerwca powołał na stanowisko dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w... więcej

OBWIESZCZENIE

26-06-2020

Dotyczy „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r.” opracowanej przez Republikę Słowacji. więcej

Środki na usuwanie azbestu

26-06-2020

Gmina Ropczyce pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki na unieszkodliwiania wyrobów... więcej

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców oraz osób...

25-06-2020

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin zaprasza osoby z terenu gmin Czarna, Dębica, Iwierzyce, Ropczyce oraz Sędziszów Młp.... więcej

Otwarcie basenów zewnętrznych

25-06-2020

W sobotę 27 czerwca otwieramy zewnętrzne baseny Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji. więcej

Aktualności

Nowe boisko o sztucznej...

Inwestujemy w zdrowie i rozwój dzieci

05-09-2019

W najbliższych dniach wejdzie w życie ustawa, która zobowiązuje samorządy do zapewnienia uczniom opieki stomatologicznej. Dla części z nich będzie to nie lada wyzwanie. Nie dla gminy Ropczyce, która już od dwóch lat zapewnia opiekę stomatologiczną uczniom szkół podstawowych. Nie czekając na zmiany przepisów i nowe wymogi Samorząd Ropczyc dostrzegł potrzebę opieki dentystycznej najmłodszych mieszkańców już kilka lat temu. Pierwsze gabinety stomatologiczne wyposażone w nowoczesny sprzęt specjalistyczny w naszych podstawówkach powstały jeszcze w 2016 roku. Głównym celem ich działania jest efektywny nadzór stomatologiczny nad dziećmi i młodzieżą do 18 roku życia z terenu gminy Ropczyce.

Samorząd jako jednostka bliższa lokalnej społeczności zna faktyczne potrzeby swoich mieszkańców i realizuje je według konieczności. W zakresie oświaty corocznie pojawiają się kolejne działania, które wpływają na prawidłowy rozwój fizyczny i intelektualny naszych dzieci oraz młodzieży. Od lat realizowany jest program budowy boisk sportowych i placów zabaw przy każdej szkole na terenie gminy Ropczyce. W przeciągu najbliższych 2 lat już każda placówka będzie miała takie zaplecze sportowo-rekreacyjne. Obecnie na ukończeniu jest budowa boiska o sztucznej nawierzchni przy Zespole Szkół na Czekaju. Wszystkie tego typu inwestycje realizowane są głównie z budżetu gminy przy bardzo małym wsparciu środków rządowych.

Przed Samorządem Ropczyc stoi kolejne wyzwanie w zakresie odpowiedniego przygotowania placówek oświatowych. Wymiana komputerów i doposażenie w interaktywne tablice to działania, które wymagają dużego nakładu finansowego. Nasza gmina będzie oczekiwać na rządowe programy wspierające takie zadania. Nowości technologiczne wymuszają wymianę sprzętu, aby uczniowie mogli rozwijać swoją wiedzę i umiejętności. W tym roku rozpoczęto gminny projekt wyposażania przedszkoli w klimatyzatory. Jak do tej pory samorząd przeznaczał na ten cel środki własne. Inwestycje miałyby być przeprowadzone w ciągu najbliższych dwóch lat. Również w tym przypadku nasz samorząd będzie liczył na wsparcie rządowe.  
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: