Informacje BIP

Wracają opłaty w strefie płatnego parkowania

30-05-2020

Od poniedziałku 1 czerwca br. wracają opłaty w strefie płatnego parkowania w Rynku w Ropczycach. więcej

Gmina Ropczyce wnioskuje o środki na utylizację azbestu

29-05-2020

Samorząd Ropczyc złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie o dotację na unieszkodliwienie 284 ton... więcej

Kolejne laptopy trafią do uczniów

29-05-2020

Kolejne laptopy trafią do uczniów więcej

Wytyczne ws. zatrudniania cudzoziemców w gosp. rolnych

28-05-2020

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wytycznymi MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy... więcej

Samorząd Ropczyc pozyskał kolejne środki na budowę wodociągu i...

28-05-2020

Samorząd Ropczyc pozyskał kolejne środki na budowę wodociągu i kanalizacji więcej

Nowy samochód dla OSP Lubzina

27-05-2020

Do Lubziny dotarł nowy samochód zakupiony dla miejscowej jednostki OSP przez gminę Ropczyce więcej

30 lat samorządności

27-05-2020

27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego, tego dnia 30 lat temu odbyły się pierwsze, w pełni demokratyczne wybory do... więcej

Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI

27-05-2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi razem z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa prowadzi kampanię informacyjną „Kupuj świadomie... więcej

Aktualności

Podwyżka opłaty za śmieci nieunikniona

16-10-2019

Najprawdopodobniej podczas październikowej sesji Rada Miejska podejmie temat dotyczący opłat za odbiór i utylizację śmieci. Nasz samorząd nie zgadza się z obowiązującymi procedurami, które nakazują gminom, aby ustalały poziom opłat za odbiór odpadów w sytuacji kiedy ich wysokość wynika między innymi z ciągłych podwyżek nakładanych przez ministerstwo, a nie ze złej woli czy chęci zarobku samorządu. Tymczasem już teraz wiadomo, że będą one znacznie wyższe niż dotychczasowe. Potwierdza to informacja z otwarcia ofert przetargowych firm, które mają zająć się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. 

Obecne prawo wymaga od samorządów ustalania opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów, choć samorządy nie maja wpływu na ich wysokość. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować, to znaczy, że jego koszty należy pokrywać ze środków uzyskanych przez gminę z opłat od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady. Zgodnie z ustawa samorządy nie mogą zarabiać na tym systemie, ani do niego dokładać. Tymczasem ceny, jakie trzeba zapłacić za wywóz i utylizację śmieci rosną w zawrotnym tempie. Dzieje się tak między innymi dlatego, że produkujemy coraz więcej śmieci. Niestety poziom odpadów segregowanych nie wzrasta. Poza tym Ministerstwo Środowiska nakłada coraz wyższe opłaty środowiskowe (tzw. opłata marszałkowska). Stawka jaką ustaliła na 2020 rok wynosi 270 złotych od jednej tony odpadów niesegregowanych, czyli tak zwanych zmieszanych. W tym roku obowiązuje stawka 170 złotych. Oznacza to, że decyzją ministra opłata środowiskowa wzrasta o 60%. O to, by nie podnosić tej opłaty apelował Burmistrz Ropczyc wraz z Radą Miejską uchwalając stosowną uchwałę jeszcze we wrześniu. Co składa się na wysokość tych opłat? 90% kosztów gospodarki odpadami na terenie naszej gminy to odbiór, transport i ich zagospodarowanie. Pozostałe 10% to obsługa administracyjna systemu, czyli to co wykonuje PUK. Te 90% to min. cena jaką należy zapłacić za każdą oddaną tonę śmieci w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Ostrowie, czyli spółki, którą zarządza gminny Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie. Obecnie jest ona monopolistą na rynku, podnoszącym ceny co kwartał. Co więcej obowiązujące przepisy wskazują, aby nasza gmina oddawała śmiecie właśnie tam. Na podwyżki śmieci mają również wpływ dyrektywy unijne, które narzucają sankcje finansowe za nieosiągnięcie narzuconych prawem poziomów odzysku i recyklingu. Gminy będą miały z tym problem. Z każdym rokiem mieszkańcy oddają coraz więcej śmieci; kupujemy dużo produktów przez internet, które składają się z dodatkowych opakowań. Niestety, ale nadal zbyt mało osób segreguje odpady. W 2018 r. zebrano 480 ton odpadów segregowanych; aby otrzymać 40% wskaźnik recyklingu, który obowiązuje w tym roku powinniśmy odebrać 800 ton surowców. W 2020 r. wskaźnik rośnie do 50%. Osiągnięcie tak wysokiego wyniku na ten moment jest prawie niemożliwe. Co więcej do niedawna firmy recyclingowe płaciły za segregowane odpady nadające się do przetworzenia. Teraz to samorząd musi zapłacić, aby zostały one przyjęte.

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: