Informacje BIP

101. rocznica Odzyskania Niepodległości

12-11-2019

W poniedziałek, 11 listopada świętowaliśmy 101. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. O tak ważnym dniu nie zapomniał... więcej

Harmonogram jesiennych spotkań środowiskowych

05-11-2019

Burmistrz Ropczyc serdecznie zaprasza mieszkańców na zebrania środowiskowe w sołectwach i osiedlach więcej

Komunikat dla przedsiębiorców

12-11-2019

Komunikat dla przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których oferowane są torby na zakupy z... więcej

Umowa na przebudowę ulicy Skorodeckiego podpisana

05-11-2019

Dziś w Urzędzie Miejskim w Ropczycach Burmistrz Ropczyc podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym z Dębicy. Firma... więcej

Dzień Patrona w SP w Małej

12-11-2019

30 października 2019 r. to dzień wyjątkowy dla społeczności szkolnej w Małej - Dzień Patrona Szkoły Tadeusza Sinki połączony z... więcej

Zmiany w organizacji ruchu przy cmentarzach

31-10-2019

Przypominamy, że w związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych, 1 listopada Komenda Powiatowa Policji wprowadza zmiany w... więcej

Święto patrona w Zespole Szkół Agro-Technicznych

30-10-2019

Dziś, Zespół Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach im. Wincentego Witosa obchodził Święto Patrona więcej

Aktualności

XV Sesja Rady Miejskiej w Ropczycach

30-10-2019

W poniedziałek, 28 października podczas sesji Rady Miejskiej w Ropczycach podjęto uchwałę dotyczącą stawek podatków na przyszły rok. O około 3% wzrośnie podatek od nieruchomości, pozostałe: rolny, leśny i od środków transportu pozostają bez zmian. Podatki w gminie Ropczyce wzrastają po raz pierwszy od sześciu lat.  
Wzrost 3% podatku od nieruchomości w praktyce oznacza podwyżkę w poszczególnych grupach od 1 grosza do 64 groszy za  1m² powierzchni. W sumie do budżetu ropczyckiego samorządu w przyszłym roku z tego tytułu wpłynie dodatkowo około 350 tysięcy złotych. Kwota ta zapewne wspomoże gminną kasę, która jak już wiadomo będzie zdecydowanie uszczuplona w porównaniu z poprzednimi latami. Rząd coraz więcej pieniędzy przekazuje bezpośrednio obywatelom, a mniej samorządom, które mimo to mają realizować zadania dla mieszkańców. Przykładem takich działań są podjęte przez rząd decyzje, czyli: obniżenie podstawy naliczania podatku PIT z 18% na 17%, zwolnienia z podatku dochodowego dla osób, które nie ukończyły 26 lat i podniesienie dwukrotnie kwoty wolnej od podatku. Choć dobre dla podatników, oznaczają straty dla samorządów i mniej pieniędzy przeznaczanych na inwestycje. Do nienajlepszej sytuacji finansowej przyczynia się również przeprowadzona reforma oświatowa, likwidująca gimnazja. Po jej zakończeniu w naszych szkołach jest 289 uczniów mniej, tym samym niższa jest też kwota dotacji rządowej naliczana na każdego ucznia. Natomiast większość kosztów utrzymania placówek oświatowych pozostaje na tym samym poziomie i gmina będzie musiała pokryć je z własnego budżetu. Dla przykładu roczne wynagrodzenia oraz składki ZUS dla pracowników Miejskiego Żłobka oraz jego oddziału na osiedlu Granice to koszt ponad 937 tysięcy złotych. Średnio około 500-550 tysięcy złotych potrzebnych jest na wybudowanie 500 metrów chodnika. Natomiast oświetlenie gminy Ropczyce w 2018 roku wraz z jego konserwacją kosztowało blisko 840 tysięcy złotych Można więc oszacować, że dodatkowe pieniądze, które wypłyną z podatku od nieruchomości wystarczyłyby na 350 metrów chodnika i nie pokryłoby kosztów oświetlenia. Tymczasem trwają prace przy konstruowaniu budżetu gminy Ropczyce na 2020 rok. Projekt uchwały budżetowej musi być przedłożony do Regionalnej Izby Obrachunkowej do 15 listopada. Mniejsze wpływy, a zwiększające się koszty ustalanych centralnie różnorodnych opłat, w tym również mediów oraz niedoszacowanie kosztów zadań, jakie zlecane są samorządom przez administrację rządową powodują, że możliwości zaspokajania potrzeb mieszkańców w przyszłorocznym budżecie są bardzo ograniczone.

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: