Informacje BIP

Otwieramy place zabaw i siłownie plenerowe

01-06-2020

Od jutra będzie można korzystać z placów zabaw i siłowni plenerowych Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji. więcej

Wracają opłaty w strefie płatnego parkowania

30-05-2020

Od poniedziałku 1 czerwca br. wracają opłaty w strefie płatnego parkowania w Rynku w Ropczycach. więcej

Gmina Ropczyce wnioskuje o środki na utylizację azbestu

29-05-2020

Samorząd Ropczyc złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie o dotację na unieszkodliwienie 284 ton... więcej

Kolejne laptopy trafią do uczniów

29-05-2020

Kolejne laptopy trafią do uczniów więcej

Wytyczne ws. zatrudniania cudzoziemców w gosp. rolnych

28-05-2020

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wytycznymi MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy... więcej

Samorząd Ropczyc pozyskał kolejne środki na budowę wodociągu i...

28-05-2020

Samorząd Ropczyc pozyskał kolejne środki na budowę wodociągu i kanalizacji więcej

Nowy samochód dla OSP Lubzina

27-05-2020

Do Lubziny dotarł nowy samochód zakupiony dla miejscowej jednostki OSP przez gminę Ropczyce więcej

30 lat samorządności

27-05-2020

27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego, tego dnia 30 lat temu odbyły się pierwsze, w pełni demokratyczne wybory do... więcej

Aktualności

Konferencja prasowa w Urzędzie Miejskim w Ropczycach

26-11-2019

25 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Ropczycach miała miejsce konferencja prasowa poświęcona bieżącej pracy samorządu.

Pierwszy temat dotyczył projektu budżetu gminy Ropczyce na rok 2020. W przyszłorocznym budżecie dochód oszacowano na ok. 130 mln zł, niestety tylko 6% kwoty zarezerwowano na rozwój i inwestycje. Najwięcej pieniędzy przeznaczonych będzie na pomoc społeczną i oświatę. Na trudności w przygotowaniu budżetu złożyły się m.in. zaniżona subwencja oświatowa w stosunku do kosztów oświaty, obniżenie podstawy naliczania podatku PIT, zwolnienie z podatku dochodowego dla osób, które nie ukończyły 26 lat, podniesienie dwukrotnie kwoty wolnej od podatku oraz podwyżki cen energii. Plany inwestycyjne na rok 2020  to przede wszystkim dokończenie budowy hali wraz z jej wyposażeniem oraz przebudowy oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej. Wśród nowych inwestycji znajdą się m.in. przebudowa targowiska, budowa boiska o sztucznej nawierzchni przy szkole na os. Chechły oraz przebudowa ul. Skorodeckiego. 

Kolejnym poruszonym podczas konferencji tematem były opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nasz samorząd nie zgadza się z obowiązującymi procedurami, które nakazują gminom, aby ustalały poziom opłat za odbiór odpadów w sytuacji kiedy ich wysokość wynika m.in. z ciągłych podwyżek nakładanych przez ministerstwo, a nie ze złej woli czy chęci zarobku samorządu. Ze względu m.in. na wzrost ilości odpadów, cen wywozu i utylizacji śmieci oraz opłaty marszałkowskiej, gminy znacząco podnoszą stawki za śmieci. W naszej gminie prognozowana podwyżka może wynieść ponad 100%. Głosowanie w sprawie przyjęcia nowych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbędzie się podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej. 

Trzecim tematem konferencji było podsumowanie największej inwestycji gminnej ostatnich lat - budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Kolonia, Rzeszowskiej, osiedlach: Granice i Brzyzna oraz w sołectwach Gnojnica Dolna i Gnojnica Wola. Łączny koszt realizacji zadania realizowanego przez gminną spółkę PUK to prawie 23,7 mln zł. Dofinansowanie z RPO wyniosło ok. 8,5 mln zł. Efektem końcowym jest powstanie ponad 63 km kanalizacji sanitarnej oraz 29 przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym. Do sieci podłączyć się może prawie 3200 odbiorców.

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: