Informacje BIP

Otwieramy place zabaw i siłownie plenerowe

01-06-2020

Od jutra będzie można korzystać z placów zabaw i siłowni plenerowych Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji. więcej

Wracają opłaty w strefie płatnego parkowania

30-05-2020

Od poniedziałku 1 czerwca br. wracają opłaty w strefie płatnego parkowania w Rynku w Ropczycach. więcej

Gmina Ropczyce wnioskuje o środki na utylizację azbestu

29-05-2020

Samorząd Ropczyc złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie o dotację na unieszkodliwienie 284 ton... więcej

Kolejne laptopy trafią do uczniów

29-05-2020

Kolejne laptopy trafią do uczniów więcej

Wytyczne ws. zatrudniania cudzoziemców w gosp. rolnych

28-05-2020

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wytycznymi MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy... więcej

Samorząd Ropczyc pozyskał kolejne środki na budowę wodociągu i...

28-05-2020

Samorząd Ropczyc pozyskał kolejne środki na budowę wodociągu i kanalizacji więcej

Nowy samochód dla OSP Lubzina

27-05-2020

Do Lubziny dotarł nowy samochód zakupiony dla miejscowej jednostki OSP przez gminę Ropczyce więcej

30 lat samorządności

27-05-2020

27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego, tego dnia 30 lat temu odbyły się pierwsze, w pełni demokratyczne wybory do... więcej

Aktualności

Inwestujemy w ochronę środowiska i poprawę jakości życia mieszkańców

28-11-2019

Od ponad roku trwają prace związane z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi prawie 15 milionów złotych. Przeprowadzono również rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej. Efektem jest ponad 63 km nowej sieci oraz 29 przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym. Do nowej sieci podłączyć się może ponad 3200 odbiorców. To zadanie kosztowało ponad 24 mln złotych. 

Gmina Ropczyce jest inwestorem rozbudowy kanalizacji oraz współfinansuje przebudowę oczyszczalni ścieków na ul. Masarskiej, która prowadzona jest przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Termin zakończenia rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków planowany jest na koniec przyszłego roku. Tymczasem już teraz trwają odbiory techniczne rozbudowanej sieci kanalizacyjnej. Rurociąg poprowadzono w trzech lokalizacjach w rejonie ul. Kolonia i ul. Rzeszowskiej, na os. Brzyzna i os. Granice oraz w sołectwach Gnojnica Dolna i Gnojnica Wola. Rozbudowa oczyszczalni ściśle powiązana jest z rozbudową sieci kanalizacyjnej. Napływ nieczystości z nowo podłączonych gospodarstw wymaga m. in.  zwiększenia przepustowości oczyszczalni.  

Inwestycja na ul. Masarskiej realizowana jest przy współfinansowaniu z NFOŚiGW w kwocie 7,8 mln zł. Na budowę kanalizacji sanitarnej Samorząd Ropczyc również pozyskał dofinansowanie – z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 8,5 mln zł. Oba zadania musiały zostać zrealizowane, pomimo dużego obciążenie finansowego dla budżetu gminy Ropczyce. Nie tylko ze względu na zwiększenie jakości życia mieszkańców, ochronę środowiska, poprawę parametrów ścieków, ale również w związku z narzuconymi przez rząd i Unię Europejską wymogami. Dyrektywa unijna wymaga od samorządów gminnych, aby te do końca 2025 roku skanalizowały swoje tereny, na których są wodociągi publiczne. Natomiast właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej, gdy taka istnieje. Przyłączenie może nastąpić na wniosek mieszkańca. Koszty przyłącza pokrywa właściciel nieruchomości. Zaznaczyć należy, że w obecnych czasach, gdy dostęp do sieci kanalizacji powinien być czymś oczywistym, nie zawsze jest możliwy, nawet w przypadku, gdy mieszkańcy bardzo tego chcą. Wynika to między innymi z trudnych warunków terenowych. Samorząd Ropczyc nadal chce realizować zadania związane z budową sieci kanalizacyjnej. Monitoruje możliwości pozyskania dofinansowania, np. z  unii czy też z budżetu państwa. Jednak póki co, takich możliwości brakuje.

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: