Informacje BIP

Wracają opłaty w strefie płatnego parkowania

30-05-2020

Od poniedziałku 1 czerwca br. wracają opłaty w strefie płatnego parkowania w Rynku w Ropczycach. więcej

Gmina Ropczyce wnioskuje o środki na utylizację azbestu

29-05-2020

Samorząd Ropczyc złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie o dotację na unieszkodliwienie 284 ton... więcej

Kolejne laptopy trafią do uczniów

29-05-2020

Kolejne laptopy trafią do uczniów więcej

Wytyczne ws. zatrudniania cudzoziemców w gosp. rolnych

28-05-2020

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wytycznymi MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy... więcej

Samorząd Ropczyc pozyskał kolejne środki na budowę wodociągu i...

28-05-2020

Samorząd Ropczyc pozyskał kolejne środki na budowę wodociągu i kanalizacji więcej

Nowy samochód dla OSP Lubzina

27-05-2020

Do Lubziny dotarł nowy samochód zakupiony dla miejscowej jednostki OSP przez gminę Ropczyce więcej

30 lat samorządności

27-05-2020

27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego, tego dnia 30 lat temu odbyły się pierwsze, w pełni demokratyczne wybory do... więcej

Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI

27-05-2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi razem z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa prowadzi kampanię informacyjną „Kupuj świadomie... więcej

Aktualności

Informacja dotycząca trwałości projektu.

07-01-2020

 INFORMACJA DOTYCZĄCA TRWAŁOŚCI PROJEKTU

„WŚRÓD SWOICH – WSPARCIE SPOŁECZNE W GMINIE ROPCZYCE”
NR PROJEKTU RPPK.08.03.00-18-0046/17
 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna 
Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
 
W związku z zakończeniem realizacji projektu pt. „Wśród swoich – wsparcie społeczne w Gminie Ropczyce” Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach informuje, że zapewnia trwałość miejsc świadczenia usług opiekuńczych rozumianą jako instytucjonalna gotowość do świadczenia przez okres 24 miesięcy następujących usług:
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
- usługi opiekuńcze świadczone w ramach pomocy sąsiedzkiej.
 
Usługi świadczone będą na rzecz osób niesamodzielnych, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, a które brały udział w powyższym projekcie.
 
Przyznanie usługi następuje po zdiagnozowaniu potrzeby udzielenia pomocy społecznej przez pracownika socjalnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z tutejszym Ośrodkiem pod numerem 17 2218 494.
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: