Informacje BIP

Plebiscyt "Najpopularniejsi w ropczyckim sporcie"

17-01-2020

Zachęcamy do głosowania w plebiscycie więcej

Zapraszamy do aktywnego spędzania ferii

16-01-2020

Dzieci i młodzież z naszego regionu 13 stycznia rozpoczęły ferie zimowe. Jak co roku, jednostki organizacyjne Gminy Ropczyce... więcej

Soccer Ropczyce z certyfikatem PZPN

14-01-2020

Szkółka Piłkarska Soccer Ropczyce otrzymała Brązowy Certyfikat Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wyróżnienie odebrał z rąk Prezesa... więcej

45 lat Zakładów Magnezytowych w Ropczycach

13-01-2020

11 stycznia 2020 roku w siedzibie spółki odbyło się spotkanie jubileuszowe, w którym uczestniczyli m.in. parlamentarzyści, osoby... więcej

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ropczycach

13-01-2020

12 stycznia 2020 r. odbył się 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Ropczycach na rzecz WOŚP kwestowało 85... więcej

Ferie 2020

13-01-2020

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do aktywnego korzystania z różnych zajęć podczas ferii. więcej

Siatkarskie gwiazdy w Ropczycach

10-01-2020

9 stycznia 2020 r. w hali widowiskowo-sportowej w Ropczycach, odbył się mecz towarzyski siatkówki kobiet, w którym Developres... więcej

Aktualności

Budżet Ropczyc wrażliwy na pomoc społeczną

09-01-2020

Tegoroczny budżet gminy Ropczyce w znacznym stopniu nastawiony jest na wsparcie zadań związanych z pomocą dla rodzin, dzieci, osób niepełnosprawnych, starszych czy mieszkańców w trudniej sytuacji życiowej. Wszystkie te działania gmina realizuje poprzez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Dom Dziennego Pobytu Emerytów, Rencistów i Osób Samotnych. Środki jakie ten dział budżetu posiada w tym roku to ponad 47 milionów złotych i stanowią one jedną trzecią budżetu ropczyckiego samorządu na 2020 rok.

Wiodącą jednostką jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, obejmuje on pomocą mieszkańców w każdym wieku z różnymi potrzebami. Na barkach 34 pracowników jest nie tylko wydawanie decyzji dotyczących prawa do świadczeń czy zasiłków (m.in. na zakup żywności, leków, częściowe pokrycie kosztów opłat, zakup węgla na zimę, zasiłków okresowych, zasiłków stałych), ale realna pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Obecnie 7 opiekunek środowiskowych pomaga w miejscu zamieszkania 31 osobom starszym i samotnym w czynnościach życia codziennego. Ponadto MGOPS zapewnia 8 dzieciom ze spektrum autyzmu opiekę terapeutów. Natomiast trzech asystentów rodziny ma pod swoją opieką 22 rodziny, w których wychowuje się w sumie 51 dzieci. Głównym celem asystenta rodziny jest praca i całościowe wsparcie rodziny, która posiada trudności opiekuńczo-wychowawcze. Opieka asystenta ma nie dopuścić do umieszczenia w rodzinach zastępczych bądź w placówkach opiekuńczych. Niestety koszty związane z przebywaniem dzieci z terenu naszej gminy w domach dziecka i w rodzinach zastępczych stanowią znaczącą kwotę 100 tys. zł. Zapewnienie odpowiedniej opieki najmłodszym to również niedopuszczenie do tego, aby dzieci były głodne. Obecnie dożywianiem w szkołach objętych jest 197 dzieci z terenu gminy. Przy MGOPS funkcjonuje też zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który przede wszystkim skupia się na szybkim i skutecznym reagowaniu. Zapewnieniu bezpieczeństwa oraz zatrzymaniu przemocy w rodzinie. Opieka i koordynacja rodzin to nie jedyne działania MGOPS. Ośrodek zapewnia również pomoc w postaci usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Na ten cel ze środków gminnych została zabezpieczona kwota bliska 424 tys. zł. Ponadto ośrodek pomocy społecznej pokrywa koszty związane z utrzymaniem osób w domach pomocy społecznej i w schroniskach dla osób bezdomnych. 

W systemie szeroko rozumianej pomocy społecznej na terenie gminy Ropczyce funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Kolejnym ośrodkiem wsparcia działającym na terenie gminy Ropczyce jest Dzienny Dom Pobytu Emerytów, Rencistów i Osób Samotnych. 

Gmina Ropczyce ponosi również corocznie 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Ropczycach.

Pomoc społeczna to nie jedyne działania nastawione na wsparcie naszych mieszkańców. Aktywizacja osób starszych to równie ważny element polityki prospołecznej, która jest tak ważna dla naszego samorządu. Działające Kluby Seniora: w Niedźwiadzie i Brzezówce nie pozwalają na wykluczenie społeczne licznej grupie naszych seniorów.

W Urzędzie Miejskim każdy mieszkaniec naszej gminy mający 60 lat i więcej może założyć sobie Kartę Seniora, dzięki której mogą skorzystać z licznych zniżek i udogodnień na terenie całego kraju.

Samorząd Ropczyc zdając sobie sprawę w jak różnych sytuacjach życiowych są mieszkańcy stara się być wrażliwym na ich potrzeby i wspierać w miarę swoich możliwości.

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: