Informacje BIP

Wracają opłaty w strefie płatnego parkowania

30-05-2020

Od poniedziałku 1 czerwca br. wracają opłaty w strefie płatnego parkowania w Rynku w Ropczycach. więcej

Gmina Ropczyce wnioskuje o środki na utylizację azbestu

29-05-2020

Samorząd Ropczyc złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie o dotację na unieszkodliwienie 284 ton... więcej

Kolejne laptopy trafią do uczniów

29-05-2020

Kolejne laptopy trafią do uczniów więcej

Wytyczne ws. zatrudniania cudzoziemców w gosp. rolnych

28-05-2020

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wytycznymi MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy... więcej

Samorząd Ropczyc pozyskał kolejne środki na budowę wodociągu i...

28-05-2020

Samorząd Ropczyc pozyskał kolejne środki na budowę wodociągu i kanalizacji więcej

Nowy samochód dla OSP Lubzina

27-05-2020

Do Lubziny dotarł nowy samochód zakupiony dla miejscowej jednostki OSP przez gminę Ropczyce więcej

30 lat samorządności

27-05-2020

27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego, tego dnia 30 lat temu odbyły się pierwsze, w pełni demokratyczne wybory do... więcej

Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI

27-05-2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi razem z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa prowadzi kampanię informacyjną „Kupuj świadomie... więcej

Aktualności

Budżet Ropczyc wrażliwy na pomoc społeczną

09-01-2020

Tegoroczny budżet gminy Ropczyce w znacznym stopniu nastawiony jest na wsparcie zadań związanych z pomocą dla rodzin, dzieci, osób niepełnosprawnych, starszych czy mieszkańców w trudniej sytuacji życiowej. Wszystkie te działania gmina realizuje poprzez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Dom Dziennego Pobytu Emerytów, Rencistów i Osób Samotnych. Środki jakie ten dział budżetu posiada w tym roku to ponad 47 milionów złotych i stanowią one jedną trzecią budżetu ropczyckiego samorządu na 2020 rok.

Wiodącą jednostką jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, obejmuje on pomocą mieszkańców w każdym wieku z różnymi potrzebami. Na barkach 34 pracowników jest nie tylko wydawanie decyzji dotyczących prawa do świadczeń czy zasiłków (m.in. na zakup żywności, leków, częściowe pokrycie kosztów opłat, zakup węgla na zimę, zasiłków okresowych, zasiłków stałych), ale realna pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Obecnie 7 opiekunek środowiskowych pomaga w miejscu zamieszkania 31 osobom starszym i samotnym w czynnościach życia codziennego. Ponadto MGOPS zapewnia 8 dzieciom ze spektrum autyzmu opiekę terapeutów. Natomiast trzech asystentów rodziny ma pod swoją opieką 22 rodziny, w których wychowuje się w sumie 51 dzieci. Głównym celem asystenta rodziny jest praca i całościowe wsparcie rodziny, która posiada trudności opiekuńczo-wychowawcze. Opieka asystenta ma nie dopuścić do umieszczenia w rodzinach zastępczych bądź w placówkach opiekuńczych. Niestety koszty związane z przebywaniem dzieci z terenu naszej gminy w domach dziecka i w rodzinach zastępczych stanowią znaczącą kwotę 100 tys. zł. Zapewnienie odpowiedniej opieki najmłodszym to również niedopuszczenie do tego, aby dzieci były głodne. Obecnie dożywianiem w szkołach objętych jest 197 dzieci z terenu gminy. Przy MGOPS funkcjonuje też zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który przede wszystkim skupia się na szybkim i skutecznym reagowaniu. Zapewnieniu bezpieczeństwa oraz zatrzymaniu przemocy w rodzinie. Opieka i koordynacja rodzin to nie jedyne działania MGOPS. Ośrodek zapewnia również pomoc w postaci usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Na ten cel ze środków gminnych została zabezpieczona kwota bliska 424 tys. zł. Ponadto ośrodek pomocy społecznej pokrywa koszty związane z utrzymaniem osób w domach pomocy społecznej i w schroniskach dla osób bezdomnych. 

W systemie szeroko rozumianej pomocy społecznej na terenie gminy Ropczyce funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Kolejnym ośrodkiem wsparcia działającym na terenie gminy Ropczyce jest Dzienny Dom Pobytu Emerytów, Rencistów i Osób Samotnych. 

Gmina Ropczyce ponosi również corocznie 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Ropczycach.

Pomoc społeczna to nie jedyne działania nastawione na wsparcie naszych mieszkańców. Aktywizacja osób starszych to równie ważny element polityki prospołecznej, która jest tak ważna dla naszego samorządu. Działające Kluby Seniora: w Niedźwiadzie i Brzezówce nie pozwalają na wykluczenie społeczne licznej grupie naszych seniorów.

W Urzędzie Miejskim każdy mieszkaniec naszej gminy mający 60 lat i więcej może założyć sobie Kartę Seniora, dzięki której mogą skorzystać z licznych zniżek i udogodnień na terenie całego kraju.

Samorząd Ropczyc zdając sobie sprawę w jak różnych sytuacjach życiowych są mieszkańcy stara się być wrażliwym na ich potrzeby i wspierać w miarę swoich możliwości.

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: