Informacje BIP

Nadal trwa nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali...

10-07-2020

Nadal trwa nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych przy ul. Mehoffera 9 w Ropczycach. więcej

Gmina Ropczyce wyposaża szkoły w sprzęt komputerowy i...

10-07-2020

Aby uniknąć wykluczenia cyfrowego i nadążyć za rozwojem technologicznym samorząd inwestuje w zakup nowoczesnego sprzętu do szkół.... więcej

Informacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w...

09-07-2020

Terminy składania wniosków na okres zasiłkowy 2020/2021 więcej

Nowe wyposażenie kuchenne trafi do remizy w Lubzinie

08-07-2020

Trwa realizacja projektu pn. „Zakup wyposażenia zaplecza kuchennego dla budynku remizy OSP w Lubzinie” dofinansowanego z budżetu... więcej

Bezpłatna sieć internetowa już dostępna

08-07-2020

Gmina Ropczyce właśnie udostępniła bezpłatną sieć Wi-Fi. Punkty bezpłatnej sieci bezprzewodowej powstały w 10 lokalizacjach więcej

Towarzystwo ALTUM zaprasza do udziału w projektach

08-07-2020

Aktywna integracja w powiecie dębickim i ropczycko - sędziszowskim więcej

OSP Lubzina świętowała jubileusz 145-lecia

06-07-2020

W sobotę, 4 lipca jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubzinie świętowała 145-lecie swojego istnienia. więcej

Nabór kandydatów na Rachmistrzów PSR 2020.

16-06-2020

Nabór rachmistrzów do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020. więcej

Aktualności

Stowarzyszenie ,,NIL" zaprasza do udziału w projekcie

26-05-2020

„Wystartuj w biznesie – wspieranie przedsiębiorczości w powiecie kolbuszowskim i ropczycko-sędziszowskim” nr RPPK.07.03.00-18-0075/19

Projekt adresowany jest do osób spełniających poniższe kryteria:
 
1. zamieszkiwanie na terenie powiatu kolbuszowskiego lub ropczycko-sędziszowskiego (wg KC)

2. status osoby bezrobotnej lub status osoby biernej zawodowo, w tym osoba należąca do co najmniej jednej z poniższych grup:
  • kobieta,
  • osoba długotrwale bezrobotna (osoba niepracująca nieprzerwanie przez okres ostatnich 12 miesięcy) ,
  • osoba z niepełnosprawnościami,
  • osoba powyżej 50 roku życia,
  • osoba o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do ISCED 3 włącznie).

3. bezrobotni mężczyźni w wieku 30 – 49 lat nie należący do żadnej z grup w pkt. 2). 

4. wiek: powyżej 30 lat,
 
5. nie posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (dotyczy również działalności zawieszonej)

Osoby preferowane: rodzice/opiekunowie prawni min., 3 dzieci do 18 rż, rolnicy do 2 ha i członkowie ich rodzin, zamieszkanie na ter. wiejskim, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 rż

Do projektu zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn, jak i osoby z niepełnosprawnościami. Osobom z niepełnosprawnościami zapewniamy pełny dostęp do projektu!

W ramach projektu oferujemy:
- bezpłatne wsparcie szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
- wsparcie finansowe w formie stawki jednostkowej na samozatrudnienie: 23 050,00 zł
- wsparcie pomostowe przez 12 m-cy w wysokości: 2 250,00 zł/m-c

REKRUTACJA!!!
 
Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w dniach od 2 czerwca do 16 czerwca br.
 
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją na stronie: www.nil.kolbuszowa.pl/projekty/wystartuj-w-biznesie

W trakcie rekrutacji do projektu odbędą się konsultacje indywidualne w Biurze Projektu oraz konsultacje on-line. Szczegóły pod numerem telefonu: 17 2270 258 wew. 24.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” (Biuro Projektu):
Jana Pawła II 8, 36-100 Kolbuszowa

Dofinansowanie projektu z UE: 3 565 622,84 PLN
 
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
 
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: