Informacje BIP

Ankieta dotycząca oceny stanu i problemów rozwojowych naszej...

26-07-2021

W związku z trwającymi pracami nad dokumentem „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Ropczyce na lata 2021 -2027” zwracamy się z... więcej

Komunikat Podkarpackiego Woj. Lekarza Weterynarii

23-07-2021

Nie niszcz ogrodzeń - komunikat więcej

Ankieta informacyjna

22-07-2021

Zapraszamy mieszkańców do współpracy przy badaniu potencjału inwestycyjnego Gminy Ropczyce. więcej

W Ropczycach oddają do użytku mieszkania w nowych blokach

21-07-2021

Gmina Ropczyce jako jedna z nielicznych konsekwentnie realizuje plan budowy mieszkań poprzez działalność spółki TBS więcej

Informacja Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego

23-07-2021

Informacja Starosty Ropczycko - Sędziszowskiego więcej

Ulica Zielona z nowym chodnikiem

16-07-2021

Zakończono budowę chodnika przy ul. Zielonej na długości 597 m. więcej

Kolejne boisko wielofunkcyjne

14-07-2021

Wraz z wakacjami rozpoczęła się budowa boiska wielofunkcyjnego przy nowo wybudowanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 więcej

Ropczyckie targowisko

12-07-2021

Budowa ropczyckiego targowiska jest na etapie końcowym. Uporządkowany został teren wokół. Obecnie trwają już prace wykończeniowe i... więcej

Zaszczep się w Ropczycach

12-07-2021

Już w najbliższą niedzielę 18 lipca na ropczyckim rynku będzie miał miejsce Aero Piknik więcej

Aktualności

Nabór kandydatów na Rachmistrzów PSR 2020.

02-07-2020

Do przeprowadzenia spisu na terenie Gminy Ropczyce zaangażowanych zostanie 6 rachmistrzów terenowych.

W zależności od rozwoju sytuacji związanej z epidemią rachmistrz będzie zbierał dane od użytkowników gospodarstw rolnych w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.

Kandydaci zainteresowani pracą przy tegorocznym Powszechnym Spisie Rolnym będą wybierani w naborze otwartym i konkurencyjnym spośród osób:

  • pełnoletnich;
  • zamieszkałych na terenie gminy;
  • posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
  • posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
  • które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Kandydaci na rachmistrzów proszeni są o wypełnienie, podpisanie i złożenie w Urzędzie zamieszczonego poniżej formularza oświadczenia.

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Ropczycach, pokój nr 11 lub w sekretariacie Urzędu.

Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r.

 

Po zarejestrowaniu kandydata na rachmistrza w systemie wygenerowane zostaną dane do uwierzytelniania (login do aplikacji szkoleniowej, który jest przekazywany kandydatowi). Jednocześnie na podany przez kandydata adres zostanie automatycznie wysłana wiadomość email zawierająca wygenerowane hasło, które w połączeniu z loginem przekazanym w momencie rejestracji kandydata na rachmistrza posłuży do zalogowania się do systemu  oraz do uzyskania  informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, na której są materiały i przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje oraz prezentacje i materiały popularyzacyjne.

 

Szkolenia kandydatów na rachmistrzów odbędą się w okresie sierpień-wrzesień br. Informacje o dokładnej dacie, miejscu i trybie szkolenia kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają z Urzędu Miejskiego w Ropczycach w późniejszym terminie.

 

O zakwalifikowaniu się na stanowisko rachmistrza będzie decydować wynik egzaminu, a w przypadku jednakowej ilości punktów kolejność zgłoszeń kandydatów.

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: