Informacje BIP

Ankieta dotycząca oceny stanu i problemów rozwojowych naszej...

26-07-2021

W związku z trwającymi pracami nad dokumentem „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Ropczyce na lata 2021 -2027” zwracamy się z... więcej

Komunikat Podkarpackiego Woj. Lekarza Weterynarii

23-07-2021

Nie niszcz ogrodzeń - komunikat więcej

Ankieta informacyjna

22-07-2021

Zapraszamy mieszkańców do współpracy przy badaniu potencjału inwestycyjnego Gminy Ropczyce. więcej

W Ropczycach oddają do użytku mieszkania w nowych blokach

21-07-2021

Gmina Ropczyce jako jedna z nielicznych konsekwentnie realizuje plan budowy mieszkań poprzez działalność spółki TBS więcej

Informacja Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego

23-07-2021

Informacja Starosty Ropczycko - Sędziszowskiego więcej

Ulica Zielona z nowym chodnikiem

16-07-2021

Zakończono budowę chodnika przy ul. Zielonej na długości 597 m. więcej

Kolejne boisko wielofunkcyjne

14-07-2021

Wraz z wakacjami rozpoczęła się budowa boiska wielofunkcyjnego przy nowo wybudowanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 więcej

Ropczyckie targowisko

12-07-2021

Budowa ropczyckiego targowiska jest na etapie końcowym. Uporządkowany został teren wokół. Obecnie trwają już prace wykończeniowe i... więcej

Zaszczep się w Ropczycach

12-07-2021

Już w najbliższą niedzielę 18 lipca na ropczyckim rynku będzie miał miejsce Aero Piknik więcej

Aktualności

Budowa nowej szkoły w Witkowicach pod warunkiem uzyskania dofinansowania

08-10-2020

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Jest zatem okazja, by przyjrzeć się bliżej sytuacji w gminnych placówkach oświatowych. Finansowanie oświaty jest zadaniem państwa i samorządu. O ile samorządy z roku na rok przeznaczają coraz większe środki na finansowanie szkół, przedszkoli i żłobków, o tyle wkład państwa systematycznie się zmniejsza. Dochodzi do takich sytuacji, że niektóre gminy przekazują połowę swojego budżetu na działalność oświatową. Ponadto po obniżeniu w 2019 r. przez rząd podstawy naliczania podatku PIT z 18% na 17% i zwolnienia z podatku PIT pracowników do 26 roku życia zmniejszone zostały wpływy do kasy samorządu. Również kryzys wywołany ogólnoświatową pandemią koronawirusa odczuwalny jest przez samorządy. Oznacza to, iż w tegorocznym budżecie jest mniej pieniędzy przeznaczanych na inwestycje, w tym też oświatowe.  

Ponieważ Samorząd Ropczyc w roku ubiegłym podjął decyzję o przygotowaniu do budowy szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą techniczną w Ropczycach na os. Witkowice, w tym celu zakupiony został grunt pod budowę nowej placówki za kwotę ok. 700 tys. zł. Wykonany został również projekt techniczny budynku za 160 tys. zł. i uzyskano pozwolenia na budowę. Już na te przedsięwzięcia samorząd poniósł ogromne koszty. Niestety w obecnej sytuacji z dochodów własnych gminy nie będzie możliwości finasowania budowy tak kosztownej inwestycji. Potrzebne są środki zewnętrzne dlatego burmistrz Ropczyc zgłosił o włączenie tej budowy do programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponieważ tak ważne jest zaangażowanie społeczności lokalnej, również przewodnicząca osiedla i zarazem radna Rady Miejskiej Maria Golenia zorganizowała wraz z członkami Rady Osiedla zbiórkę podpisów mieszkańców pod petycją w sprawie dofinansowania budowy tej szkoły. Rozpoczęcie budowy szkoły etapami jest możliwe pod warunkiem otrzymania znaczącego finansowego wsparcia z zewnątrz. 
 
Na gruncie o powierzchni 1,69 ha ma powstać trzykondygnacyjny budynek dydaktyczny dla uczniów klas 4-8, mieszczący 10 sal dydaktycznych, 2 sale komputerowe oraz gabinety dla dyrekcji, pedagoga szkolnego, higienistki, stomatologa, pokoju nauczycielskiego i sekretariatu. Powstanie także sala gimnastyczna z antresolą i boiskiem o wymiarach ok. 20-30 m z dwoma zespołami sanitarno-szatniowymi i magazynem, a także stołówka z zapleczem kuchennym oraz świetlicą dla 50 uczniów. Ponadto w planach jest również budynek dydaktyczny dwukondygnacyjny dla uczniów klas 1-3 mieszczący 6 sal dydaktycznych i pokój nauczycielski. 
 
Budowa tego budynku planowana jest po wykonaniu pierwszego etapu, już w trakcie użytkowania pierwszego etapu w perspektywie 10-letniej. Dzięki dużej powierzchni zakupionego gruntu, oprócz budynków dydaktyczno-oświatowych powstanie także baza sportowo-rekreacyjna z bieżnią lekkoatletyczną. Po wybudowaniu nowych obiektów oświatowych, obecny budynek przedszkola planuje się przekształcić w żłobek, a przedszkole zostanie przeniesione do budynku starej szkoły, po jej dostosowaniu.
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: