Informacje BIP

Ankieta dotycząca oceny stanu i problemów rozwojowych naszej...

26-07-2021

W związku z trwającymi pracami nad dokumentem „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Ropczyce na lata 2021 -2027” zwracamy się z... więcej

Komunikat Podkarpackiego Woj. Lekarza Weterynarii

23-07-2021

Nie niszcz ogrodzeń - komunikat więcej

Ankieta informacyjna

22-07-2021

Zapraszamy mieszkańców do współpracy przy badaniu potencjału inwestycyjnego Gminy Ropczyce. więcej

W Ropczycach oddają do użytku mieszkania w nowych blokach

21-07-2021

Gmina Ropczyce jako jedna z nielicznych konsekwentnie realizuje plan budowy mieszkań poprzez działalność spółki TBS więcej

Informacja Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego

23-07-2021

Informacja Starosty Ropczycko - Sędziszowskiego więcej

Ulica Zielona z nowym chodnikiem

16-07-2021

Zakończono budowę chodnika przy ul. Zielonej na długości 597 m. więcej

Kolejne boisko wielofunkcyjne

14-07-2021

Wraz z wakacjami rozpoczęła się budowa boiska wielofunkcyjnego przy nowo wybudowanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 więcej

Ropczyckie targowisko

12-07-2021

Budowa ropczyckiego targowiska jest na etapie końcowym. Uporządkowany został teren wokół. Obecnie trwają już prace wykończeniowe i... więcej

Zaszczep się w Ropczycach

12-07-2021

Już w najbliższą niedzielę 18 lipca na ropczyckim rynku będzie miał miejsce Aero Piknik więcej

Aktualności

Zmarł Józef Misiura

15-10-2020

Józef Misiura, wieloletni samorządowiec i społecznik, związał swoje życie z Ropczycami. Wspólnie z żoną prowadził własną działalność gospodarczą. Od 2006 r. był radnym oraz przewodniczącym Rady Miejskiej w Ropczycach przez trzy kadencje (2006-2018); czwartej, ostatniej kadencji (2018-2023) - nie zdołał dokończyć. Przez lata pełnił misję samorządowca z wielką odpowiedzialnością, kierując się dobrem swojej małej Ojczyzny. Podejmował przy tym współpracę ze wszystkimi, nie kierując się przynależnością partyjną, czy sympatiami politycznymi. Wykazywał się bardzo dużym zaangażowaniem społecznym na rzecz rozwoju środowiska lokalnego. Dzięki jego inicjatywom udało się zrealizować wiele inwestycji mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców,  także na osiedlu, na którym mieszkał.
 
Szczególną uwagę poświęcał infrastrukturze. Na uwagę zasługują coroczne inwestycje drogowe, którym bardzo kibicował. Szereg Jego działań i inicjatyw związanych było z edukacją, rozbudową bazy sportowej i kulturalnej. Był pomysłodawcą oraz inicjatorem odbudowy trybun stadionu miejskiego w Ropczycach, odtworzenia infrastruktury obiektów sportowych, m. in. remontu basenów otwartych, boisk do siatkówki plażowej oraz bieżni, a także rozbudowy krytej pływalni. Dzięki Jego inicjatywom i operatywności wiele zaplanowanych inwestycji zostało zrealizowanych.
 
W 2014 roku został uhonorowany przez Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej złotą odznaką za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej. Przez długi czas pełnił społecznie funkcję prezesa klubu Błękitni Ropczyce. Od wielu lat czynnie się angażował i mocno wspierał lokalne działania klubów sportowych i stowarzyszeń. Jako przedsiębiorca odznaczał się wielką wrażliwością i hojnością. Do końca był aktywnym sportowcem amatorem. 
 
Angażował się również w działalność parafialną ropczyckiej fary. Zabiegał o remont zabytkowego ołtarza bocznego, ambony i chrzcielnicy. Od 2012 r. pełnił społeczną funkcję przewodniczącego rady parafialnej. 
 
Był inicjatorem założenia w 2016 roku Stowarzyszenia Samorząd i Gospodarka, które zrzesza przedsiębiorców i samorządowców z terenu miasta i gminy Ropczyce. Angażował się w działalność stowarzyszenia, którego był prezesem. Za główny cel stawiał sobie pomoc przedsiębiorcom w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej, pozyskiwania dofinansowania na rozwój firmy, a także inicjowania i realizacji zadań gospodarczych.
 
Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i  Złotym Krzyżem Zasługi. 
Józef Misiura był żonaty, miał czworo dzieci. 
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: