Informacje BIP

Ankieta dotycząca oceny stanu i problemów rozwojowych naszej...

26-07-2021

W związku z trwającymi pracami nad dokumentem „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Ropczyce na lata 2021 -2027” zwracamy się z... więcej

Komunikat Podkarpackiego Woj. Lekarza Weterynarii

23-07-2021

Nie niszcz ogrodzeń - komunikat więcej

Ankieta informacyjna

22-07-2021

Zapraszamy mieszkańców do współpracy przy badaniu potencjału inwestycyjnego Gminy Ropczyce. więcej

W Ropczycach oddają do użytku mieszkania w nowych blokach

21-07-2021

Gmina Ropczyce jako jedna z nielicznych konsekwentnie realizuje plan budowy mieszkań poprzez działalność spółki TBS więcej

Informacja Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego

23-07-2021

Informacja Starosty Ropczycko - Sędziszowskiego więcej

Ulica Zielona z nowym chodnikiem

16-07-2021

Zakończono budowę chodnika przy ul. Zielonej na długości 597 m. więcej

Kolejne boisko wielofunkcyjne

14-07-2021

Wraz z wakacjami rozpoczęła się budowa boiska wielofunkcyjnego przy nowo wybudowanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 więcej

Ropczyckie targowisko

12-07-2021

Budowa ropczyckiego targowiska jest na etapie końcowym. Uporządkowany został teren wokół. Obecnie trwają już prace wykończeniowe i... więcej

Zaszczep się w Ropczycach

12-07-2021

Już w najbliższą niedzielę 18 lipca na ropczyckim rynku będzie miał miejsce Aero Piknik więcej

Aktualności

Budżet na 2021 przyjęty

31-12-2020

30 grudnia podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Miejskiej radni przyjęli budżet gminy Ropczyce na przyszły rok. Przyjęcie uchwały budżetowej poprzedzone zostało analizą projektu budżetu i dyskusjami na posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej. 

Jest to budżet zrównoważony i odpowiedzialny, dający możliwość poprawek uwzględniających wciąż niepewną sytuację epidemiologiczną. Wydatki budżetowe zamykają się w kwocie nieco ponad 150 mln zł; jest to w ostatnich latach najwyższa kwota po stronie wydatków. Najważniejsze pozycje w grupie wydatków to: 
- pomoc społeczna (głównie w formie 500+) – ponad 53 mln zł
- oświata(szkoły podstawowe, przedszkola, żłobki) –ponad 48 mln zł; do rządowej subwencji oświatowej gmina dopłaca ze środków własnych ok. 23 mln zł 
- inwestycje - ponad 17 mln zł; w grupie najważniejszych planowanych przedsięwzięć znajdują się m.in.: rozbudowa ulicy Przemysłowej, budowa wodociągu Lubzina-Okonin-Łączki Kucharskie oraz odcinka kanalizacji w Brzezówce, przebudowa targowiska oraz projekt i budowa dworca autobusowego (oba zadania w Ropczycach), a także przebudowa i budowa dróg gminnych, chodników i oświetlenia ulicznego.

Radni uznali budżet za wyważony i odpowiedzialny, choć nie wszystkie plany i życzenia zostały w nim uwzględnione. Uchwała budżetowa została przyjęta, bez większej dyskusji i uwag. Za jej przyjęciem głosowało jedenaścioro radnych klubu Samorząd i Gospodarka, zaś dziewięciu radnych PiS wstrzymało się od głosu. 

Szczegółowe zapisy budżetowe są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: