Informacje BIP

Już w tym roku nowe targowisko

13-01-2021

Rozpoczęły się prace przy przebudowie targowiska w Ropczycach. Cały plac został już uporządkowany, stare stoiska zostały... więcej

Bezpłatne webinarium „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie...

13-01-2021

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mielcu zaprasza na bezpłatne webinarium „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie... więcej

Obwieszczenia Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego

13-01-2021

Obwieszczenia Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert pt. 'Zajęcia dla...

11-01-2021

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert pt. 'Zajęcia dla mieszkańców Gminy Ropczyce związane z ochroną i promocją zdrowia oraz... więcej

Plany priorytetowe dzielnicowych

08-01-2021

Dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach przeprowadzili debaty oraz konsultacje z mieszkańcami podległych im rejonów,... więcej

Ogłoszenie Burmistrza Ropczyc o naborze kandydatów na członków...

08-01-2021

Ogłoszenie Burmistrza Ropczyc o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert. więcej

Ferie 2021

04-01-2021

Ferie z kulturą w Twoim domu więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu kultury, sztuki,...

31-12-2020

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu kultury, sztuki, pomocy społecznej i przeciwdziałaniu narkomanii na 2021 rok. więcej

Nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

31-12-2020

Od dnia 1 stycznia 2021 r. można składać deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według nowego wzoru więcej

Budżet na 2021 przyjęty

30-12-2020

30 grudnia podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Miejskiej radni przyjęli budżet gminy Ropczyce na przyszły rok więcej

Aktualności

Budżet na 2021 przyjęty

31-12-2020

30 grudnia podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Miejskiej radni przyjęli budżet gminy Ropczyce na przyszły rok. Przyjęcie uchwały budżetowej poprzedzone zostało analizą projektu budżetu i dyskusjami na posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej. 

Jest to budżet zrównoważony i odpowiedzialny, dający możliwość poprawek uwzględniających wciąż niepewną sytuację epidemiologiczną. Wydatki budżetowe zamykają się w kwocie nieco ponad 150 mln zł; jest to w ostatnich latach najwyższa kwota po stronie wydatków. Najważniejsze pozycje w grupie wydatków to: 
- pomoc społeczna (głównie w formie 500+) – ponad 53 mln zł
- oświata(szkoły podstawowe, przedszkola, żłobki) –ponad 48 mln zł; do rządowej subwencji oświatowej gmina dopłaca ze środków własnych ok. 23 mln zł 
- inwestycje - ponad 17 mln zł; w grupie najważniejszych planowanych przedsięwzięć znajdują się m.in.: rozbudowa ulicy Przemysłowej, budowa wodociągu Lubzina-Okonin-Łączki Kucharskie oraz odcinka kanalizacji w Brzezówce, przebudowa targowiska oraz projekt i budowa dworca autobusowego (oba zadania w Ropczycach), a także przebudowa i budowa dróg gminnych, chodników i oświetlenia ulicznego.

Radni uznali budżet za wyważony i odpowiedzialny, choć nie wszystkie plany i życzenia zostały w nim uwzględnione. Uchwała budżetowa została przyjęta, bez większej dyskusji i uwag. Za jej przyjęciem głosowało jedenaścioro radnych klubu Samorząd i Gospodarka, zaś dziewięciu radnych PiS wstrzymało się od głosu. 

Szczegółowe zapisy budżetowe są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: