Informacje BIP

Przegląd koryta rzeki Wielopolki

05-03-2021

2 marca, na wniosek gminy Ropczyce, przeprowadzony został przegląd koryta rzeki Wielopolki w obrębie miasta więcej

659 lat Ropczyc

03-03-2021

659 lat temu, 3 marca 1362 roku król Kazimierz Wielki nadał Ropczycom prawa miejskie więcej

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

02-03-2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 więcej

Wnioski o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

01-03-2021

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak informuje o możliwości składania wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie... więcej

Budowa sieci światłowodowej

01-03-2021

Informacja o realizacji przez firmę Voice Net S.A. projektu mającego na celu budowę sieci światłowodowej więcej

XXXI sesja Rady Miejskiej

26-02-2021

Podczas XXXI sesji Rady Miejskiej w Ropczycach, która odbyła się w trybie zdalnym 26 lutego, radni zdecydowali m.in. o... więcej

Ogłoszenie PUK w Ropczycach

26-02-2021

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych przypomina, że odpady będą odbierane tylko w firmowych workach z napisem POPIÓŁ oraz naklejonym... więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego

26-02-2021

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowe więcej

Komisja Rady Miejskiej w sprawie bezpieczeństwa...

25-02-2021

Na przełomie lutego i marca każdego roku odbywała się zwykle sesja Rady Miejskiej w Ropczycach, której głównym tematem było... więcej

Rozbudowa ul. Przemysłowej w Ropczycach

25-02-2021

W najbliższych dniach rozpocznie się realizacja największej z zaplanowanych w budżecie gminy Ropczyce inwestycji jaką jest... więcej

Aktualności

800 tys. zł na stowarzyszenia

11-02-2021

Gmina Ropczyce nie pozostała obojętna na rozwój sportu (głównie wśród dzieci i młodzieży) w tym szczególnie trudnym czasie. Pomimo trwającej epidemii koronawirusa, kluby sportowe i stowarzyszenia z terenu naszej gminy mogą być spokojne o dalsze funkcjonowanie. W pierwszym kwartale roku 2021 gmina w drodze konkursów przeznaczy 806 tys. zł na działalność ok. 40 stowarzyszeń sportowych, kulturalnych i społecznych. Zdecydowana większość tej kwoty została już rozdysponowana organizacjom. Pozostałe konkursy są w trakcie oceny. Środki zostają przyznawane w konkursach dotyczących ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki przeciwalkoholowej, kultury, sztuki, pomocy społecznej, przeciwdziałaniu narkomanii, a przede wszystkim sportu. 

Samorząd Ropczyc uważa, że wspieranie rozwoju lokalnych klubów sportowych jest szczególnie istotne. Oprócz środków gminy z lokalnych podatków, niezwykle potrzebne jest wsparcie finansowe, logistyczne, organizacyjne lokalnych sponsorów, firm, instytucji czy rodziców. W tym obszarze burmistrz Bolesław Bujak apelował do starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, w czasie ostatniego spotkania, o szersze włączenie się w organizację sportu młodzieżowego, poprzez np.: stworzenie klas sportowych na bazie szkół średnich, czy też umożliwienie niskokosztowego dostępu do zewnętrznych boisk sportowych. Wszelkie formy aktywności fizycznej wpływają na poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej dzieci, rozwój stosunków społecznych, współzawodnictwo oraz osiągnięcie coraz lepszych wyników sportowych.

Każdego roku kwoty przeznaczane na zadania związane z aktywnością i integracją lokalnej społeczności trafiają do różnych klubów sportowych, nie tylko do tych największych, lecz także do ludowych i uczniowskich klubów sportowych czy mniejszych organizacji społecznych. Te niewielkie kluby realizują jedną z ważniejszych misji sportu, jaką jest sport dzieci i młodzieży, niejednokrotnie wypełniając całkowicie wolny czas naszych pociech.

Stowarzyszania i organizacje działające na terenie miasta i gminy Ropczyce prowadzą różnorodną działalność na rzecz mieszkańców. Wśród podejmowanych przez organizacje społeczne działań są między innymi: wydarzenia kulturalne i artystyczne na rzecz zachowania lokalnej historii i tradycji, działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu. Wszystkie działania nakierowane na działalność publiczną mogą być wspierane ze środków własnych gminy, czyli pochodzących z lokalnych podatków. Kluby sportowe korzystają z gminnej bazy sportowej, która każdego roku jest modernizowana i powiększana o kolejne inwestycje. Wszystko po to, żeby nasi sportowcy w każdej dziedzinie mieli możliwość odkrywania swoich talentów oraz rozwijania swoich umiejętności.
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: