Informacje BIP

Przegląd koryta rzeki Wielopolki

05-03-2021

2 marca, na wniosek gminy Ropczyce, przeprowadzony został przegląd koryta rzeki Wielopolki w obrębie miasta więcej

659 lat Ropczyc

03-03-2021

659 lat temu, 3 marca 1362 roku król Kazimierz Wielki nadał Ropczycom prawa miejskie więcej

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

02-03-2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 więcej

Wnioski o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

01-03-2021

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak informuje o możliwości składania wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie... więcej

Budowa sieci światłowodowej

01-03-2021

Informacja o realizacji przez firmę Voice Net S.A. projektu mającego na celu budowę sieci światłowodowej więcej

XXXI sesja Rady Miejskiej

26-02-2021

Podczas XXXI sesji Rady Miejskiej w Ropczycach, która odbyła się w trybie zdalnym 26 lutego, radni zdecydowali m.in. o... więcej

Ogłoszenie PUK w Ropczycach

26-02-2021

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych przypomina, że odpady będą odbierane tylko w firmowych workach z napisem POPIÓŁ oraz naklejonym... więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego

26-02-2021

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowe więcej

Komisja Rady Miejskiej w sprawie bezpieczeństwa...

25-02-2021

Na przełomie lutego i marca każdego roku odbywała się zwykle sesja Rady Miejskiej w Ropczycach, której głównym tematem było... więcej

Rozbudowa ul. Przemysłowej w Ropczycach

25-02-2021

W najbliższych dniach rozpocznie się realizacja największej z zaplanowanych w budżecie gminy Ropczyce inwestycji jaką jest... więcej

Aktualności

Zmarł Stanisław Jarosz

15-02-2021

15 lutego 2021 roku, na cmentarzu w Lubzinie, został pochowany Stanisław Jarosz, długoletni pracownik Urzędu Miejskiego w Ropczycach. Dużą część swojego zawodowego życia spędził w Ropczycach, pracując w latach 1976-1989 w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jako zastępca dyrektora d/s technicznych, a w latach 1995-2007 w Urzędzie Miejskim w Ropczycach, jako kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego. Zajmował się m. in. opracowywaniem projektów i planów inwestycyjnych gminy Ropczyce w zakresie infrastruktury technicznej. Przez ten czas nadzorował projektowanie i realizację wielu inwestycji gminnych, m.in. budowę ciepłociągu miejskiego i oczyszczalni ścieków, a także wielu przedsięwzięć oświatowych, sportowych i kulturalnych. Miał wykształcenie techniczne, był absolwentem Politechniki Krakowskiej na wydziale mechaniki, co w połączeniu z długoletnim doświadczeniem zawodowym dawało doskonałe efekty w pracy. Jako kierownik referatu świetnie organizował pracę swoją i podległych mu pracowników. Chętnie dzielił się wiedzą i doświadczeniem, przywiązywał również dużą wagę do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zarówno swoich, jak i pracowników. Jako fachowiec i człowiek bardzo taktowny i życzliwy, posiadający duże umiejętności negocjacyjne, dobrze radził sobie w sytuacjach problemowych. Był wielokrotnie nagradzany za swoją pracę, m.in. za przygotowanie wniosków dotyczących odbudowy infrastruktury gminnej zniszczonej podczas powodzi w 1997 roku, za zaangażowanie w rozbudowę sali gimnastycznej przy szkole w Chechłach, czy za koordynowanie prac związanych z oddaniem do użytku oczyszczalni ścieków w Ropczycach. W 2007 roku, po blisko 50 latach pracy w różnych miejscach i na różnych stanowiskach, przeszedł na emeryturę. 

Stanisław Jarosz zmarł po ciężkiej chorobie w wielu 81 lat. Pozostawił żonę i dwie córki.
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: