Informacje BIP

Uchylenie rozporządzenia wojewody w sprawie ptasiej grypy

13-04-2021

Wojewoda Podkarpacki opublikował rozporządzenie nr 10/2021 z dnia 9 kwietnia w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie... więcej

Katyń, Smoleńsk - pamiętamy

09-04-2021

Dziś mija 11 lat od katastrofy smoleńskiej. więcej

Loteria w związku ze Spisem Ludności

08-04-2021

Rusza loteria spisowa. więcej

Bezpłatne webinarium „Dotacje na założenie własnej firmy”

08-04-2021

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mielcu zaprasza na bezpłatne webinarium „Dotacje na założenie własnej firmy” więcej

W Ropczycach aplikacja wskaże niepłacących za śmieci

07-04-2021

Problem uchylających się od płacenia za śmieci powtarza się niemal wszędzie. Dlatego Gmina Ropczyce tak jak i inne samorządy już... więcej

Rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny

01-04-2021

1 kwietnia 2021 roku rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. więcej

Nowa infrastruktura sportowa w gminie Ropczyce

01-04-2021

Samorząd Ropczyc dokłada wszelkich starań, aby baza sportowa każdego roku była modernizowana i powiększała się o kolejne... więcej

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w...

01-04-2021

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych... więcej

Życzenia świąteczne

31-03-2021

Życzenia wielkanocne od Samorządu Ropczyc więcej

XXXII sesja Rady Miejskiej

31-03-2021

XXXII sesja Rady Miejskiej w Ropczycach odbyła się 29 marca w systemie zdalnym więcej

Aktualności

W Ropczycach aplikacja wskaże niepłacących za śmieci

07-04-2021

Problem uchylających się od płacenia za śmieci powtarza się niemal wszędzie. Dlatego Gmina Ropczyce tak jak i inne samorządy już niebawem wprowadzi aplikację do „wyłapywania” brakujących osób w systemie gospodarki odpadami. Aplikacja to tak naprawdę rozbudowany arkusz kalkulacyjny, który analizuje powszechnie dostępne dane liczbowe (m.in. z ewidencji ludności, ośrodka pomocy społecznej, w tym osób pobierających świadczenia 500 +, a także dane ze szkół i przedszkoli oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych), weryfikuje ilość osób zamieszkujących w gospodarstwach domowych. W chwili obecnej trwa proces dostosowywania aplikacji dla potrzeb naszej gminy w konkretnych wyżej wymienionych aspektach i jednocześnie wprowadzania danych.

Przy obliczaniu opłaty za odbiór odpadów bierze się pod uwagę sumę ceny z przetargu oraz inne składowe (tj. utrzymanie PSZOKu, edukacja proekologiczna, likwidacja dzikich wysypisk, koszty osobowe pracowników związanych z systemem i pozostałe koszty administracyjne, a od roku bieżącego przysługująca ulga za kompostowanie), dzieląc ją przez ilość osób zgłoszonych w deklaracjach. Zatem, jeżeli celowo zaniżamy w deklaracjach, ilość osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym (np. 5 osób produkuje śmieci, a zgłoszonych jest 4), wszyscy musimy za te „pominięte” osoby zapłacić. Osoby omijające system śmieciowy, składające fałszywe deklaracje śmieciowe robią to kosztem wszystkich pozostałych mieszkańców, którzy za nich płacą. Mieszkańcy mają ciągłą możliwość składania korekty swoich deklaracji "śmieciowych". Zakładane jest wysłanie pierwszych wezwań do złożenia wyjaśnień po weryfikacji wyników aplikacji już w czerwcu. Po tym czasie aplikacja będzie na bieżąco weryfikować rozbieżności np. pod jakim adresem może mieszkać więcej osób, niż to wynika z deklaracji śmieciowej. Zgodnie z zapisami Ordynacji Podatkowej w momencie wykrycia niezgodności, możliwe będzie naliczenie zaległej opłaty do 5 lat wstecz osobie, która dotychczasową deklarację złożyła.

Obecne prawo wymaga od samorządów ustalania opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów, pomimo tego, że samorządy mają ograniczony wpływ na ich wysokość. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować, to znaczy, że jego koszty należy pokrywać ze środków uzyskanych przez gminę z opłat od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady. Zgodnie z ustawą samorządy nie mogą zarabiać na tym systemie, ani do niego dokładać. Tymczasem ceny, jakie trzeba zapłacić za wywóz i utylizację śmieci rosną w zawrotnym tempie. Na cenę, jaką ponoszą mieszkańcy za wywóz odpadów, składa się szereg czynników. Na część z nich mamy realny wpływ i to pośrednio od nas wszystkich zależy ile ostatecznie zapłacimy za odpady ze względu na odpowiedzialność zbiorową.

 
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: