Informacje BIP

Nabór osób zainteresowanych projektem parasolowym OZE

27-09-2021

Informujemy, iż od dnia 28 września br. od godz. 7:30 w Urzędzie Miejskim w Ropczycach będzie można składać wypełnione ankiety... więcej

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych handlem na ropczyckim...

27-09-2021

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych handlem na ropczyckim bazarze więcej

Ankieta na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Ropczyce

23-09-2021

Trwają prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Ropczyce na lata 2021-2027. więcej

Otwarcie boiska przy SP nr 1

23-09-2021

23 września 2021 r. oddane zostało do użytku nowe boisko przy Szkole Podstawowej nr 1. więcej

Olimpiada Gier Podwórkowych

23-09-2021

23 września 2021 r. w ogródku jordanowskim odbyła się Olimpiada Gier Podwórkowych pod honorowym patronatem Burmistrza Ropczyc. więcej

„Czyste Powietrze” – spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy...

22-09-2021

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Ropczyce w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. więcej

III plener malarski im. Józefa Mehoffera

22-09-2021

21 września br. w naszym mieście odbył się III plener malarski im. Józefa Mehoffera pn. “Jesienne inspiracje” pod patronatem... więcej

Rekrutacja do II edycji projektu "Dostępna praca"

21-09-2021

Rzeszowska Agencja Rozwoju regionalnego S.A. zaprasza do udziału w II edycji projektu pt. „Dostępna praca” realizowanego w ramach... więcej

Od 21 września uruchamiamy ogrzewanie w placówkach oświatowych

20-09-2021

Uruchomienie z dniem 21 września centralnego ogrzewania w żłobkach, przedszkolach, szkołach i instytucjach publicznych gminy... więcej

Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej

17-09-2021

Zakończono II etap budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej polegający na budowie budynku w stanie surowym zamkniętym więcej

82. rocznica sowieckiej agresji na Polskę

17-09-2021

W 82. rocznicę wydarzeń tragicznego września, burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak wraz z dyrekcją i uczniami Szkoły Podstawowej nr 1... więcej

Aktualności

DW986
DW986

Czas na szybkie i rozsądne decyzje

30-07-2021

W związku z informacjami o koncepcji budowy węzła autostradowego w Ostrowie, Rada Miejska w Ropczycach przyjęła, w formie uchwały, stanowisko w sprawie skomunikowania dróg na terenie gminy z autostradą. Mimo, że nie dotyczy ono gminnych inwestycji drogowych, jest ważne ponieważ wyraża nie tylko opinię radnych, ale i całej społeczności gminy Ropczyce. Samorząd Ropczyc ma nadzieję, że w ten sposób zwróci uwagę i zdopinguje do działania podmioty odpowiedzialne zarówno za wybudowanie łącznika w Borku Wielkim, jak i nowego węzła autostradowego w Ostrowie.

W ślad za uchwałą Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak skierował pismo do Starosty powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, które przedstawiamy poniżej:  

Zwracam się z uprzejmą propozycją współfinansowania projektu i budowy II etapu łącznika autostradowego od węzła Sędziszów Młp. do drogi krajowej E-94 - na odcinku od drogi krajowej Nr 94 do ul. Borkowskiej w Sędziszowie Młp. W celu realizacji tego strategicznego dla rozwoju powiatu i gminy przedsięwzięcia deklaruję wstępnie dofinansowanie w wys. 1 mln zł z możliwością jego zwiększenia po rozstrzygnięciu przetargu.

Uprzejmie proponuję również, aby samorząd powiatowy podjął decyzję o złożeniu wniosku o dofinansowanie tej inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, co umożliwi dotowanie do 95 % wartości zadania. Z uwagi na priorytetowy charakter przedmiotowej drogi uprzejmie proszę o akceptację niniejszej oferty współpracy. Jej podjęcie umożliwi wykorzystanie już wykonanej dokumentacji tj. Programu Funkcjonalno – Użytkowego, dokumentacji na budowę I etapu drogi i uzyskanej decyzji środowiskowej na całe zadanie. 

Jednocześnie pragnę podkreślić, że stanowisko Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 czerwca 2021 r. jednoznacznie wskazuje na priorytetowość ww. inwestycji, bez której nie sposób realizować w praktyce idei zrównoważonego rozwoju, efektywnej spójności komunikacyjnej i bezpiecznej komunikacji. Wagę tej inwestycji potwierdzają również: Kontrakt Terytorialny, Wojewódzki Plan Zagospodarowania Przestrzennego, lokalne plany zagospodarowania i Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Podkarpackiego. Co bardzo istotne, władze samorządowe województwa deklarują i planują wsparcie dla tego przedsięwzięcia. Jego zrealizowanie umożliwi radykalną poprawę warunków rozwoju gospodarczego, optymalną spójność sieci dróg i bezpieczeństwo komunikacyjne. 
Pragnę podkreślić, że z uwagi na wysoki koszt ww. inwestycji wydaje się, że Rządowy Fundusz Polski Ład stwarza wyjątkową i być może niepowtarzalną szansę na jej realizację. W kontekście nielimitowanej wysokości dotacji i dofinansowania do 95 % wydaje się możliwe wykonanie nie tylko etapu, ale i całości zadania, co samorząd Ropczyc uznaje za niezbędne i deklaruje udział finansowy. 
Z uwagi na priorytetowość sprawy i już ogłoszone terminy na składanie wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład, uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie niniejszej oferty i podjęcie konstruktywnej współpracy.
Z poważaniem
Burmistrz Ropczyc 
Bolesław Bujak
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: