Informacje BIP

Spotkanie z wolontariuszami WOŚP

11-02-2020

Zaangażowanie, bezinteresowność i chęć niesienia pomocy to główne cechy wolontariuszy, którzy tak licznie zbierali pieniądze... więcej

Podkarpacki Fundusz Rozwoju

11-02-2020

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. został powołany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego aby zwiększyć aktywność podmiotów... więcej

Projekt "Zryw z POWEREM"

11-02-2020

Firma ZRYW II Ośrodek Szkolenia Kierowców - Marta Skowron od grudnia ubiegłego roku realizuje projekt pod nazwą "Zryw z POWEREM" w... więcej

Program konopny

07-02-2020

Informacje nt. Programu Konopnego powołanego przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, którego celem jest... więcej

Informacja dla beneficjentów posiadających systemy fotowoltaiczne

05-02-2020

Informacja dla beneficjentów posiadających systemy fotowoltaiczne montowane w ramach programu „Instalacja systemów energii... więcej

Nowa hala sportowa w Ropczycach oddana do dyspozycji dzieci i...

04-02-2020

Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropczycach może już cieszyć się lekcjami wychowania fizycznego w nowej hali... więcej

Ropczycka Gala Sportu

03-02-2020

31 stycznia br. w Centrum Kultury w Ropczycach miała miejsce XIV Gala Sportu „Najpopularniejsi w Ropczyckim Sporcie 2019” więcej

Dzień Babci i Dziadka

03-02-2020

Na przełomie stycznia i lutego w placówkach oświatowych i kulturalnych naszej gminy odbywają się spotkania z okazji Dnia Seniora... więcej

Oddział przedszkolny na osiedlu Granice Gmina Ropczyce

Oddział przedszkolny na osiedlu Granice Gmina Ropczyce

 

 "Oddział przedszkolny na osiedlu Granice Gmina Ropczyce"

 

Program operacyjny,
nr i nazwa osi priorytetowej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
Nr umowy o dofinansowanie:
UDA-POKL.09.01.01-18-042/08-00 z dnia 23.09.2008r.
Cel projektu:
Cel ogólny: poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej dla społeczności lokalnej.
Cele szczegółowe:
- zapewnienie zorganizowanej kwalifikowanej opieki nad dziećmi w wieku 3-5 lat,
- poprawa umiejętności poznawczych i społecznych dzieci, które będą rozpoczynać edukację e klasie “0” a później szkolną.
Przedmiot / zakres projektu:
Projekt skierowany był do 21 dzieci w wieku 3-5 lat z rodzin zamieszkujących Osiedle Granice w Ropczycach i polegał na utworzeniu oddziału przedszkolnego.
Wartość ogółem:
90 976,21 PLN
Wydatki kwalifikowane:
90 976,21 PLN
Dofinansowanie EFS:
89 566,08 PLN
Wkład własny:
1 410,13 PLN
Okres realizacji:
od 02.06.2008 do 31.12.2009

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: