Informacje BIP

Bezpłatne badania mammograficzne

07-09-2020

LUX MED kontynuuje wykonywanie bezpłatnych badań mammograficznych, finansowanych przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka... więcej

Usuwanie wyrobów azbestowych w gminie Ropczyce

17-09-2020

Samorząd Ropczyc w ostatnim czasie realizuje zadanie usuwania wyrobów azbestowych w gminie. więcej

Jesienna akcja szczepienia lisów

15-09-2020

Informacja o planowanej w dniach 24 września - 3 października 2020 r. jesiennej akcji szczepienia lisów więcej

Nabór wniosków w ramach pomocy dla rolników

15-09-2020

Do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla... więcej

Most w Łączkach Kucharskich zamknięty!

11-09-2020

Uwaga kierowco! W dniu 11.09.2020 r. na czas remontu zamknięty został przejazd przez most w Łączkach Kucharskich. więcej

Apel o wykonanie konserwacji brzegów Wielopolki

11-09-2020

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak po raz kolejny interweniuje u Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, czyli... więcej

Konkurs związany z Powszechny Spisem Rolnym

11-09-2020

Z okazji odbywającego się od 1.09 – 30.11.2020 r. Powszechnego Spisu Rolnego, Urząd Statystyczny w Rzeszowie zaprasza do udziału w... więcej

Jesienna akcja szczepienia lisów

11-09-2020

Od 24 września 2020 r. do 3 października odbędzie się akcja doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie więcej

Gmina Ropczyce inwestuje w drogi

10-09-2020

Pomimo różnego rodzaju ograniczeń związanych ze stanem epidemii ropczycka gmina realizuje kolejne planowane inwestycje drogowe. więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - organizacja zajęć z piłki...

10-09-2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - organizacja zajęć z piłki siatkowej dla młodzieży w 2020 roku. więcej

Oddział przedszkolny w Niedźwiadzie Dolnej

Oddział przedszkolny w Niedźwiadzie Dolnej Gmina Ropczyce

 

"Oddział przedszkolny w Niedźwiadzie Dolnej Gmina Ropczyce"

 

Program operacyjny,
nr i nazwa osi priorytetowej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.09.01.01-18-043/08-00 z dnia 23.09.2008r.
Cel projektu:
Cel ogólny: poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej dla społeczności wiejskiej.
Cele szczegółowe:
- zapewnienie zorganizowanej kwalifikowanej opieki nad dziećmi w wieku 3-5 lat,
- poprawa umiejętności poznawczych i społecznych dzieci, które będą rozpoczynać edukację w klasie „0” a później szkolną.
Przedmiot / zakres projektu: Projekt skierowany był do 25 dzieci w wieku 3-5 lat z rodzin zamieszkujących sołectwo Niedźwiada w Gminie Ropczyce i polegał na utworzeniu oddziału przedszkolnego.
Wartość ogółem: 95 861,42 PLN
Wydatki kwalifikowane: 95 861,42 PLN
Dofinansowanie EFS: 94 375,56 PLN
Wkład własny: 1 485,86 PLN
Okres realizacji: od 02.06.2008 do 31.12.2009

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: