Informacje BIP

Spotkanie z wolontariuszami WOŚP

11-02-2020

Zaangażowanie, bezinteresowność i chęć niesienia pomocy to główne cechy wolontariuszy, którzy tak licznie zbierali pieniądze... więcej

Podkarpacki Fundusz Rozwoju

11-02-2020

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. został powołany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego aby zwiększyć aktywność podmiotów... więcej

Projekt "Zryw z POWEREM"

11-02-2020

Firma ZRYW II Ośrodek Szkolenia Kierowców - Marta Skowron od grudnia ubiegłego roku realizuje projekt pod nazwą "Zryw z POWEREM" w... więcej

Program konopny

07-02-2020

Informacje nt. Programu Konopnego powołanego przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, którego celem jest... więcej

Informacja dla beneficjentów posiadających systemy fotowoltaiczne

05-02-2020

Informacja dla beneficjentów posiadających systemy fotowoltaiczne montowane w ramach programu „Instalacja systemów energii... więcej

Nowa hala sportowa w Ropczycach oddana do dyspozycji dzieci i...

04-02-2020

Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropczycach może już cieszyć się lekcjami wychowania fizycznego w nowej hali... więcej

Ropczycka Gala Sportu

03-02-2020

31 stycznia br. w Centrum Kultury w Ropczycach miała miejsce XIV Gala Sportu „Najpopularniejsi w Ropczyckim Sporcie 2019” więcej

Dzień Babci i Dziadka

03-02-2020

Na przełomie stycznia i lutego w placówkach oświatowych i kulturalnych naszej gminy odbywają się spotkania z okazji Dnia Seniora... więcej

Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich

Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich szansą na aktywizację i integrację środowisk lokalnych

 

"Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich szansą na aktywizację i integrację środowisk lokalnych"

 

Program operacyjny,
nr i nazwa osi priorytetowej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Nr umowy o dofinansowanie:
UDA-POKL.07.03.00-18-002/08-00 z dnia 01.12.2008r.
Cel projektu:
Cel ogólny projektu: aktywizacja i integracja społeczności lokalnej dla ograniczenia zjawiska marginalizacji mieszkańców obszarów wiejskich.
Cele szczegółowe:
- stworzenie możliwości mieszkańcom obszarów wiejskich uczestnictwa w inicjatywach szkoleniowych,
- inspirowanie przedsięwzięć stymulujących aktywne uczestnictwo mieszkańców obszarów wiejskich w życiu społeczności lokalnej.
Przedmiot / zakres projektu:
Projekt skierowany był do 45 członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, które działają na terenie Gminy Ropczyce.
W ramach projektu zorganizowano:
- warsztaty – kurs o tematyce: bukieciarstwo, projektowanie i aranżacja ogrodów, florystyka – 50 godzin dla 15 osobowej grupy kobiet,
- warsztaty – kurs o tematyce: wizaż i makijaż – 65 godzin dla 15 osobowej grupy kobiet,
- warsztaty – kurs o tematyce: organizacja przyjęć – 50 godzin dla 15 osobowej grupy kobiet,
- imprezę integracyjną, na której zaprezentowana została pełna oferta KGW w zakresie ich standardowej działalności społeczno – kulturalnej, a także nowych umiejętności nabytych podczas realizacji projektu.
Wartość ogółem:
45 634,65 PLN
Wydatki kwalifikowane:
45 634,65 PLN
Dofinansowanie EFS:
45 634,65 PLN
Wkład własny:
0,00 PLN
Okres realizacji:
od 01.12.2008 do 31.05.2009

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: