Informacje BIP

Bezpłatne badania mammograficzne

07-09-2020

LUX MED kontynuuje wykonywanie bezpłatnych badań mammograficznych, finansowanych przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka... więcej

Usuwanie wyrobów azbestowych w gminie Ropczyce

17-09-2020

Samorząd Ropczyc w ostatnim czasie realizuje zadanie usuwania wyrobów azbestowych w gminie. więcej

Jesienna akcja szczepienia lisów

15-09-2020

Informacja o planowanej w dniach 24 września - 3 października 2020 r. jesiennej akcji szczepienia lisów więcej

Nabór wniosków w ramach pomocy dla rolników

15-09-2020

Do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla... więcej

Most w Łączkach Kucharskich zamknięty!

11-09-2020

Uwaga kierowco! W dniu 11.09.2020 r. na czas remontu zamknięty został przejazd przez most w Łączkach Kucharskich. więcej

Apel o wykonanie konserwacji brzegów Wielopolki

11-09-2020

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak po raz kolejny interweniuje u Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, czyli... więcej

Konkurs związany z Powszechny Spisem Rolnym

11-09-2020

Z okazji odbywającego się od 1.09 – 30.11.2020 r. Powszechnego Spisu Rolnego, Urząd Statystyczny w Rzeszowie zaprasza do udziału w... więcej

Jesienna akcja szczepienia lisów

11-09-2020

Od 24 września 2020 r. do 3 października odbędzie się akcja doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie więcej

Gmina Ropczyce inwestuje w drogi

10-09-2020

Pomimo różnego rodzaju ograniczeń związanych ze stanem epidemii ropczycka gmina realizuje kolejne planowane inwestycje drogowe. więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - organizacja zajęć z piłki...

10-09-2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - organizacja zajęć z piłki siatkowej dla młodzieży w 2020 roku. więcej

Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich

Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich szansą na aktywizację i integrację środowisk lokalnych

 

"Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich szansą na aktywizację i integrację środowisk lokalnych"

 

Program operacyjny,
nr i nazwa osi priorytetowej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Nr umowy o dofinansowanie:
UDA-POKL.07.03.00-18-002/08-00 z dnia 01.12.2008r.
Cel projektu:
Cel ogólny projektu: aktywizacja i integracja społeczności lokalnej dla ograniczenia zjawiska marginalizacji mieszkańców obszarów wiejskich.
Cele szczegółowe:
- stworzenie możliwości mieszkańcom obszarów wiejskich uczestnictwa w inicjatywach szkoleniowych,
- inspirowanie przedsięwzięć stymulujących aktywne uczestnictwo mieszkańców obszarów wiejskich w życiu społeczności lokalnej.
Przedmiot / zakres projektu:
Projekt skierowany był do 45 członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, które działają na terenie Gminy Ropczyce.
W ramach projektu zorganizowano:
- warsztaty – kurs o tematyce: bukieciarstwo, projektowanie i aranżacja ogrodów, florystyka – 50 godzin dla 15 osobowej grupy kobiet,
- warsztaty – kurs o tematyce: wizaż i makijaż – 65 godzin dla 15 osobowej grupy kobiet,
- warsztaty – kurs o tematyce: organizacja przyjęć – 50 godzin dla 15 osobowej grupy kobiet,
- imprezę integracyjną, na której zaprezentowana została pełna oferta KGW w zakresie ich standardowej działalności społeczno – kulturalnej, a także nowych umiejętności nabytych podczas realizacji projektu.
Wartość ogółem:
45 634,65 PLN
Wydatki kwalifikowane:
45 634,65 PLN
Dofinansowanie EFS:
45 634,65 PLN
Wkład własny:
0,00 PLN
Okres realizacji:
od 01.12.2008 do 31.05.2009

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: