Informacje BIP

Bezpłatne badania mammograficzne

07-09-2020

LUX MED kontynuuje wykonywanie bezpłatnych badań mammograficznych, finansowanych przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka... więcej

Usuwanie wyrobów azbestowych w gminie Ropczyce

17-09-2020

Samorząd Ropczyc w ostatnim czasie realizuje zadanie usuwania wyrobów azbestowych w gminie. więcej

Jesienna akcja szczepienia lisów

15-09-2020

Informacja o planowanej w dniach 24 września - 3 października 2020 r. jesiennej akcji szczepienia lisów więcej

Nabór wniosków w ramach pomocy dla rolników

15-09-2020

Do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla... więcej

Most w Łączkach Kucharskich zamknięty!

11-09-2020

Uwaga kierowco! W dniu 11.09.2020 r. na czas remontu zamknięty został przejazd przez most w Łączkach Kucharskich. więcej

Apel o wykonanie konserwacji brzegów Wielopolki

11-09-2020

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak po raz kolejny interweniuje u Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, czyli... więcej

Konkurs związany z Powszechny Spisem Rolnym

11-09-2020

Z okazji odbywającego się od 1.09 – 30.11.2020 r. Powszechnego Spisu Rolnego, Urząd Statystyczny w Rzeszowie zaprasza do udziału w... więcej

Jesienna akcja szczepienia lisów

11-09-2020

Od 24 września 2020 r. do 3 października odbędzie się akcja doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie więcej

Gmina Ropczyce inwestuje w drogi

10-09-2020

Pomimo różnego rodzaju ograniczeń związanych ze stanem epidemii ropczycka gmina realizuje kolejne planowane inwestycje drogowe. więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - organizacja zajęć z piłki...

10-09-2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - organizacja zajęć z piłki siatkowej dla młodzieży w 2020 roku. więcej

Internet w domu – dobry start w przyszłość

Internet w domu - dobry start w przyszłość

 

"Internet w domu – dobry start w przyszłość"

 

Program operacyjny,
nr i nazwa osi priorytetowej
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion
Nr umowy o dofinansowanie:
POIG.08.03.00-18-002/08-00 z dnia 5.12.2008r.
Cel projektu:
Celem projektu jest „Stworzenie możliwości dostępu do internetu dla dzieci i młodzieży uprawnionej do uzyskania stypendium socjalnego z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.
Przedmiot / zakres projektu:
Przedmiotem projektu jest zakup zestawów komputerowych wraz z drukarkami, organizacja i przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi komputerów i internetu oraz bezpłatne świadczenie dostępu do internetu dla grupy 44 dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawnionej do uzyskania stypendium socjalnego oraz osiągającej dobre wyniki w nauce ze średnią ocen na poziomie 4,5 – 6,0 w okresie 3 lat czyli do połowy roku 2012.
Wartość ogółem:
485 200,00 PLN
Wydatki kwalifikowane:
485 200,00 PLN
Dofinansowanie EFRR:
412 420,00 PLN
Wkład własny:
72 780,00 PLN
Okres realizacji:
2009-01-05 - 2012-08-31
 

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: