Informacje BIP

Spotkanie z wolontariuszami WOŚP

11-02-2020

Zaangażowanie, bezinteresowność i chęć niesienia pomocy to główne cechy wolontariuszy, którzy tak licznie zbierali pieniądze... więcej

Podkarpacki Fundusz Rozwoju

11-02-2020

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. został powołany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego aby zwiększyć aktywność podmiotów... więcej

Projekt "Zryw z POWEREM"

11-02-2020

Firma ZRYW II Ośrodek Szkolenia Kierowców - Marta Skowron od grudnia ubiegłego roku realizuje projekt pod nazwą "Zryw z POWEREM" w... więcej

Program konopny

07-02-2020

Informacje nt. Programu Konopnego powołanego przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, którego celem jest... więcej

Informacja dla beneficjentów posiadających systemy fotowoltaiczne

05-02-2020

Informacja dla beneficjentów posiadających systemy fotowoltaiczne montowane w ramach programu „Instalacja systemów energii... więcej

Nowa hala sportowa w Ropczycach oddana do dyspozycji dzieci i...

04-02-2020

Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropczycach może już cieszyć się lekcjami wychowania fizycznego w nowej hali... więcej

Ropczycka Gala Sportu

03-02-2020

31 stycznia br. w Centrum Kultury w Ropczycach miała miejsce XIV Gala Sportu „Najpopularniejsi w Ropczyckim Sporcie 2019” więcej

Dzień Babci i Dziadka

03-02-2020

Na przełomie stycznia i lutego w placówkach oświatowych i kulturalnych naszej gminy odbywają się spotkania z okazji Dnia Seniora... więcej

Internet w domu – dobry start w przyszłość

Internet w domu - dobry start w przyszłość

 

"Internet w domu – dobry start w przyszłość"

 

Program operacyjny,
nr i nazwa osi priorytetowej
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion
Nr umowy o dofinansowanie:
POIG.08.03.00-18-002/08-00 z dnia 5.12.2008r.
Cel projektu:
Celem projektu jest „Stworzenie możliwości dostępu do internetu dla dzieci i młodzieży uprawnionej do uzyskania stypendium socjalnego z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.
Przedmiot / zakres projektu:
Przedmiotem projektu jest zakup zestawów komputerowych wraz z drukarkami, organizacja i przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi komputerów i internetu oraz bezpłatne świadczenie dostępu do internetu dla grupy 44 dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawnionej do uzyskania stypendium socjalnego oraz osiągającej dobre wyniki w nauce ze średnią ocen na poziomie 4,5 – 6,0 w okresie 3 lat czyli do połowy roku 2012.
Wartość ogółem:
485 200,00 PLN
Wydatki kwalifikowane:
485 200,00 PLN
Dofinansowanie EFRR:
412 420,00 PLN
Wkład własny:
72 780,00 PLN
Okres realizacji:
2009-01-05 - 2012-08-31
 

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: