Informacje BIP

Spotkanie z wolontariuszami WOŚP

11-02-2020

Zaangażowanie, bezinteresowność i chęć niesienia pomocy to główne cechy wolontariuszy, którzy tak licznie zbierali pieniądze... więcej

Podkarpacki Fundusz Rozwoju

11-02-2020

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. został powołany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego aby zwiększyć aktywność podmiotów... więcej

Projekt "Zryw z POWEREM"

11-02-2020

Firma ZRYW II Ośrodek Szkolenia Kierowców - Marta Skowron od grudnia ubiegłego roku realizuje projekt pod nazwą "Zryw z POWEREM" w... więcej

Program konopny

07-02-2020

Informacje nt. Programu Konopnego powołanego przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, którego celem jest... więcej

Informacja dla beneficjentów posiadających systemy fotowoltaiczne

05-02-2020

Informacja dla beneficjentów posiadających systemy fotowoltaiczne montowane w ramach programu „Instalacja systemów energii... więcej

Nowa hala sportowa w Ropczycach oddana do dyspozycji dzieci i...

04-02-2020

Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropczycach może już cieszyć się lekcjami wychowania fizycznego w nowej hali... więcej

Ropczycka Gala Sportu

03-02-2020

31 stycznia br. w Centrum Kultury w Ropczycach miała miejsce XIV Gala Sportu „Najpopularniejsi w Ropczyckim Sporcie 2019” więcej

Dzień Babci i Dziadka

03-02-2020

Na przełomie stycznia i lutego w placówkach oświatowych i kulturalnych naszej gminy odbywają się spotkania z okazji Dnia Seniora... więcej

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Ropczyce

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Ropczyce

 

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Ropczyce"

 

Program operacyjny,
nr i nazwa osi priorytetowej
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion
Nr umowy o dofinansowanie:
POIG.08.03.00-18-036/13-00
Cel projektu:
Zapewnienie dostępu do internetu mieszkańcom gminy Ropczyce zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej
Przedmiot / zakres projektu:
W ramach projektu:
- 50 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej otrzyma zestawy komputerowe wraz z dostępem do internetu.
- pozostali mieszkańcy gminy, którzy również są zagrożeni wykluczeniem cyfrowym, będą mogli korzystać z internetu w 18 jednostkach organizacyjnych gminy Ropczyce (zespołach szkół oraz przedszkolach), w których powstanie łącznie 169 stanowisk komputerowych w ramach tzw. działań koordynacyjnych.
W ramach projektu każdy zakwalifikowany uczestnik otrzyma bezpłatnie:
- zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem,
- dostęp do internetu w okresie realizacji projektu oraz przez 5 lat od jego zakończenia,
- szkolenie z zakresu obsługi komputera i wykorzystania technik internetowych.
Wartość ogółem:
1 247 340,00 PLN
Wydatki kwalifikowane:
1 247 340,00 PLN
Dofinansowanie EFRR:
1 060 239,00 PLN
Dofinansowanie Budżetu Państwa
187 101,00 PLN
Okres realizacji:
01.10.2013 – 29.05.2015 r.
 

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: