Informacje BIP

Bezpłatne badania mammograficzne

07-09-2020

LUX MED kontynuuje wykonywanie bezpłatnych badań mammograficznych, finansowanych przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka... więcej

Usuwanie wyrobów azbestowych w gminie Ropczyce

17-09-2020

Samorząd Ropczyc w ostatnim czasie realizuje zadanie usuwania wyrobów azbestowych w gminie. więcej

Jesienna akcja szczepienia lisów

15-09-2020

Informacja o planowanej w dniach 24 września - 3 października 2020 r. jesiennej akcji szczepienia lisów więcej

Nabór wniosków w ramach pomocy dla rolników

15-09-2020

Do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla... więcej

Most w Łączkach Kucharskich zamknięty!

11-09-2020

Uwaga kierowco! W dniu 11.09.2020 r. na czas remontu zamknięty został przejazd przez most w Łączkach Kucharskich. więcej

Apel o wykonanie konserwacji brzegów Wielopolki

11-09-2020

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak po raz kolejny interweniuje u Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, czyli... więcej

Konkurs związany z Powszechny Spisem Rolnym

11-09-2020

Z okazji odbywającego się od 1.09 – 30.11.2020 r. Powszechnego Spisu Rolnego, Urząd Statystyczny w Rzeszowie zaprasza do udziału w... więcej

Jesienna akcja szczepienia lisów

11-09-2020

Od 24 września 2020 r. do 3 października odbędzie się akcja doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie więcej

Gmina Ropczyce inwestuje w drogi

10-09-2020

Pomimo różnego rodzaju ograniczeń związanych ze stanem epidemii ropczycka gmina realizuje kolejne planowane inwestycje drogowe. więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - organizacja zajęć z piłki...

10-09-2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - organizacja zajęć z piłki siatkowej dla młodzieży w 2020 roku. więcej

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Ropczyce

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Ropczyce

 

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Ropczyce"

 

Program operacyjny,
nr i nazwa osi priorytetowej
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion
Nr umowy o dofinansowanie:
POIG.08.03.00-18-036/13-00
Cel projektu:
Zapewnienie dostępu do internetu mieszkańcom gminy Ropczyce zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej
Przedmiot / zakres projektu:
W ramach projektu:
- 50 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej otrzyma zestawy komputerowe wraz z dostępem do internetu.
- pozostali mieszkańcy gminy, którzy również są zagrożeni wykluczeniem cyfrowym, będą mogli korzystać z internetu w 18 jednostkach organizacyjnych gminy Ropczyce (zespołach szkół oraz przedszkolach), w których powstanie łącznie 169 stanowisk komputerowych w ramach tzw. działań koordynacyjnych.
W ramach projektu każdy zakwalifikowany uczestnik otrzyma bezpłatnie:
- zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem,
- dostęp do internetu w okresie realizacji projektu oraz przez 5 lat od jego zakończenia,
- szkolenie z zakresu obsługi komputera i wykorzystania technik internetowych.
Wartość ogółem:
1 247 340,00 PLN
Wydatki kwalifikowane:
1 247 340,00 PLN
Dofinansowanie EFRR:
1 060 239,00 PLN
Dofinansowanie Budżetu Państwa
187 101,00 PLN
Okres realizacji:
01.10.2013 – 29.05.2015 r.
 

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: