Informacje BIP

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie

23-05-2019

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie więcej

ODWOŁANIE ALARMU POWODZIOWEGO

23-05-2019

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak w dniu 23 maja 2019 r. o godz. 8.00 odwołał alarm powodziowy wprowadzony dla miasta i gminy... więcej

ALARM POWODZIOWY

22-05-2019

W związku z pogarszającą się pogodą i ostrzeżeniami meteorologicznymi dotyczącymi intensywnych opadów deszczu wraz z burzami,... więcej

Pogotowie powodziowe - AKTUALIZACJA

22-05-2019

Informujemy, że na bieżąco działa Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Ropczycach więcej

Pogotowie powodziowe

22-05-2019

Burmistrz Ropczyc ogłosił o godzinie 21.15 (21 maja) pogotowie powodziowe w miejscowościach Mała, Niedźwiada, Łączki Kucharskie. więcej

Kolejna Otwarta Strefa Aktywności już gotowa

17-05-2019

Dobiegły końca prace przy kolejnej Otwartej Strefie Aktywności w naszym mieście więcej

Zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie

16-05-2019

Anonimowa ankieta do Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla Gminy Ropczyce 2019 więcej

Rozbudowana oczyszczalnia i budowana kanalizacja sanitarna...

16-05-2019

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach więcej

Budowa drogi gminnej łączącej ul. ks. M. Siewierskiego

Budowa drogi gminnej łączącej ul. ks. M. Siewierskiego z ul. ks. S. Skorodeckiego wraz z budowa ronda oraz przebudowa drogi ...

 

"Budowa drogi gminnej łączącej ul. ks. M. Siewierskiego z ul. ks. S. Skorodeckiego wraz z budową ronda oraz przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Piłsudskiego z ul. ks. M. Siewierskiego w Ropczycach"

 

Program operacyjny,
nr i nazwa osi priorytetowej
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013
Oś 2. Infrastruktura techniczna
Nr umowy o dofinansowanie:
UDA-RPPK.02.01.00-18-050/10-00 z dnia 25.11.2010 r.
Cel projektu:
Poprawa powiązań komunikacyjnych na terenie Gminy Ropczyce oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Osiedla Północ i Św. Barbary w Ropczycach.
Przedmiot / zakres projektu:
Przebudowa istniejącego fragmentu ul. Ks. Siewierskiego na długości 210m oraz budowa zatoki postojowej na 55 stanowisk, budowa chodnika o długości 123m. Budowa nowego odcinka od ul. Ks. Siewierskiego do ul. Ks. Skorodeckiego o długości 680m wraz z rondem o średnicy zewnętrznej 45m, w tym budowa chodnika o długości 555m, ścieżki rowerowej o długości 555m oraz instalacji oświetlenia ulicznego na długości 1176m.
Wartość ogółem:
1 922 913,51 PLN
Wydatki kwalifikowane:
1 835 879,48 PLN
Dofinansowanie EFRR:
1 285 115,63 PLN
Wkład własny:
637 797,88 PLN
Okres realizacji:

20.11.2009 – 19.09.2011

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: