Informacje BIP

Sukcesy dzieci z Niedźwiady

13-12-2018

Uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie Górnej zdobyli I nagrodę w eliminacjach finałowych na Podkarpackim Konkursie... więcej

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

13-12-2018

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego... więcej

Podatki lokalne szósty rok bez zmian. Nieunikniony wzrost opłat...

12-12-2018

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ropczycach podjęte zostały uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatków lokalnych. więcej

Wyróżnienie dla sołectwa Lubzina

10-12-2018

Rozstrzygnięcie konkursu "Piękna Wieś Podkarpacka 2018” więcej

Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego w Wigilię

10-12-2018

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 r. Urząd Miejski w Ropczycach będzie czynny w godzinach 7.30 - 15.00. więcej

Gmina Ropczyce inwestuje w ochronę środowiska

05-12-2018

Obecnie trwa rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej. Kolejnym planowanym dużym... więcej

Pomoc finansowa Gminy Ropczyce na zakup sprzętu medycznego

05-12-2018

W grudniu br. Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak podpisał umowę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej... więcej

Zarządcy dróg w gminie Ropczyce

05-12-2018

Organizacja zarządzania drogami publicznymi na terenie Miasta i Gminy Ropczyce więcej

Budowa drogi gminnej łączącej ul. ks. M. Siewierskiego

Budowa drogi gminnej łączącej ul. ks. M. Siewierskiego z ul. ks. S. Skorodeckiego wraz z budowa ronda oraz przebudowa drogi ...

 

"Budowa drogi gminnej łączącej ul. ks. M. Siewierskiego z ul. ks. S. Skorodeckiego wraz z budową ronda oraz przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Piłsudskiego z ul. ks. M. Siewierskiego w Ropczycach"

 

Program operacyjny,
nr i nazwa osi priorytetowej
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013
Oś 2. Infrastruktura techniczna
Nr umowy o dofinansowanie:
UDA-RPPK.02.01.00-18-050/10-00 z dnia 25.11.2010 r.
Cel projektu:
Poprawa powiązań komunikacyjnych na terenie Gminy Ropczyce oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Osiedla Północ i Św. Barbary w Ropczycach.
Przedmiot / zakres projektu:
Przebudowa istniejącego fragmentu ul. Ks. Siewierskiego na długości 210m oraz budowa zatoki postojowej na 55 stanowisk, budowa chodnika o długości 123m. Budowa nowego odcinka od ul. Ks. Siewierskiego do ul. Ks. Skorodeckiego o długości 680m wraz z rondem o średnicy zewnętrznej 45m, w tym budowa chodnika o długości 555m, ścieżki rowerowej o długości 555m oraz instalacji oświetlenia ulicznego na długości 1176m.
Wartość ogółem:
1 922 913,51 PLN
Wydatki kwalifikowane:
1 835 879,48 PLN
Dofinansowanie EFRR:
1 285 115,63 PLN
Wkład własny:
637 797,88 PLN
Okres realizacji:

20.11.2009 – 19.09.2011

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: