Informacje BIP

Spotkanie z wolontariuszami WOŚP

11-02-2020

Zaangażowanie, bezinteresowność i chęć niesienia pomocy to główne cechy wolontariuszy, którzy tak licznie zbierali pieniądze... więcej

Podkarpacki Fundusz Rozwoju

11-02-2020

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. został powołany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego aby zwiększyć aktywność podmiotów... więcej

Projekt "Zryw z POWEREM"

11-02-2020

Firma ZRYW II Ośrodek Szkolenia Kierowców - Marta Skowron od grudnia ubiegłego roku realizuje projekt pod nazwą "Zryw z POWEREM" w... więcej

Program konopny

07-02-2020

Informacje nt. Programu Konopnego powołanego przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, którego celem jest... więcej

Informacja dla beneficjentów posiadających systemy fotowoltaiczne

05-02-2020

Informacja dla beneficjentów posiadających systemy fotowoltaiczne montowane w ramach programu „Instalacja systemów energii... więcej

Nowa hala sportowa w Ropczycach oddana do dyspozycji dzieci i...

04-02-2020

Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropczycach może już cieszyć się lekcjami wychowania fizycznego w nowej hali... więcej

Ropczycka Gala Sportu

03-02-2020

31 stycznia br. w Centrum Kultury w Ropczycach miała miejsce XIV Gala Sportu „Najpopularniejsi w Ropczyckim Sporcie 2019” więcej

Dzień Babci i Dziadka

03-02-2020

Na przełomie stycznia i lutego w placówkach oświatowych i kulturalnych naszej gminy odbywają się spotkania z okazji Dnia Seniora... więcej

Budowa drogi gminnej łączącej ul. ks. M. Siewierskiego

Budowa drogi gminnej łączącej ul. ks. M. Siewierskiego z ul. ks. S. Skorodeckiego wraz z budowa ronda oraz przebudowa drogi ...

 

"Budowa drogi gminnej łączącej ul. ks. M. Siewierskiego z ul. ks. S. Skorodeckiego wraz z budową ronda oraz przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Piłsudskiego z ul. ks. M. Siewierskiego w Ropczycach"

 

Program operacyjny,
nr i nazwa osi priorytetowej
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013
Oś 2. Infrastruktura techniczna
Nr umowy o dofinansowanie:
UDA-RPPK.02.01.00-18-050/10-00 z dnia 25.11.2010 r.
Cel projektu:
Poprawa powiązań komunikacyjnych na terenie Gminy Ropczyce oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Osiedla Północ i Św. Barbary w Ropczycach.
Przedmiot / zakres projektu:
Przebudowa istniejącego fragmentu ul. Ks. Siewierskiego na długości 210m oraz budowa zatoki postojowej na 55 stanowisk, budowa chodnika o długości 123m. Budowa nowego odcinka od ul. Ks. Siewierskiego do ul. Ks. Skorodeckiego o długości 680m wraz z rondem o średnicy zewnętrznej 45m, w tym budowa chodnika o długości 555m, ścieżki rowerowej o długości 555m oraz instalacji oświetlenia ulicznego na długości 1176m.
Wartość ogółem:
1 922 913,51 PLN
Wydatki kwalifikowane:
1 835 879,48 PLN
Dofinansowanie EFRR:
1 285 115,63 PLN
Wkład własny:
637 797,88 PLN
Okres realizacji:

20.11.2009 – 19.09.2011

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: