Informacje BIP

Bezpłatne badania mammograficzne

07-09-2020

LUX MED kontynuuje wykonywanie bezpłatnych badań mammograficznych, finansowanych przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka... więcej

Usuwanie wyrobów azbestowych w gminie Ropczyce

17-09-2020

Samorząd Ropczyc w ostatnim czasie realizuje zadanie usuwania wyrobów azbestowych w gminie. więcej

Jesienna akcja szczepienia lisów

15-09-2020

Informacja o planowanej w dniach 24 września - 3 października 2020 r. jesiennej akcji szczepienia lisów więcej

Nabór wniosków w ramach pomocy dla rolników

15-09-2020

Do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla... więcej

Most w Łączkach Kucharskich zamknięty!

11-09-2020

Uwaga kierowco! W dniu 11.09.2020 r. na czas remontu zamknięty został przejazd przez most w Łączkach Kucharskich. więcej

Apel o wykonanie konserwacji brzegów Wielopolki

11-09-2020

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak po raz kolejny interweniuje u Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, czyli... więcej

Konkurs związany z Powszechny Spisem Rolnym

11-09-2020

Z okazji odbywającego się od 1.09 – 30.11.2020 r. Powszechnego Spisu Rolnego, Urząd Statystyczny w Rzeszowie zaprasza do udziału w... więcej

Jesienna akcja szczepienia lisów

11-09-2020

Od 24 września 2020 r. do 3 października odbędzie się akcja doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie więcej

Gmina Ropczyce inwestuje w drogi

10-09-2020

Pomimo różnego rodzaju ograniczeń związanych ze stanem epidemii ropczycka gmina realizuje kolejne planowane inwestycje drogowe. więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - organizacja zajęć z piłki...

10-09-2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - organizacja zajęć z piłki siatkowej dla młodzieży w 2020 roku. więcej

Budowa drogi gminnej łączącej ul. ks. M. Siewierskiego

Budowa drogi gminnej łączącej ul. ks. M. Siewierskiego z ul. ks. S. Skorodeckiego wraz z budowa ronda oraz przebudowa drogi ...

 

"Budowa drogi gminnej łączącej ul. ks. M. Siewierskiego z ul. ks. S. Skorodeckiego wraz z budową ronda oraz przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Piłsudskiego z ul. ks. M. Siewierskiego w Ropczycach"

 

Program operacyjny,
nr i nazwa osi priorytetowej
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013
Oś 2. Infrastruktura techniczna
Nr umowy o dofinansowanie:
UDA-RPPK.02.01.00-18-050/10-00 z dnia 25.11.2010 r.
Cel projektu:
Poprawa powiązań komunikacyjnych na terenie Gminy Ropczyce oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Osiedla Północ i Św. Barbary w Ropczycach.
Przedmiot / zakres projektu:
Przebudowa istniejącego fragmentu ul. Ks. Siewierskiego na długości 210m oraz budowa zatoki postojowej na 55 stanowisk, budowa chodnika o długości 123m. Budowa nowego odcinka od ul. Ks. Siewierskiego do ul. Ks. Skorodeckiego o długości 680m wraz z rondem o średnicy zewnętrznej 45m, w tym budowa chodnika o długości 555m, ścieżki rowerowej o długości 555m oraz instalacji oświetlenia ulicznego na długości 1176m.
Wartość ogółem:
1 922 913,51 PLN
Wydatki kwalifikowane:
1 835 879,48 PLN
Dofinansowanie EFRR:
1 285 115,63 PLN
Wkład własny:
637 797,88 PLN
Okres realizacji:

20.11.2009 – 19.09.2011

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: