Informacje BIP

Ferie 2019

05-02-2019

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do aktywnego korzystania z różnych zajęć podczas ferii. więcej

Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach programu...

19-02-2019

Od lutego br. w 10 szkołach w naszej gminie trwają bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach kolejnej edycji programu... więcej

Nadal brak dotacji do unieszkodliwiania azbestu

18-02-2019

Informujemy, że w bieżącym roku jak też w 2018, WFOŚiGW w Rzeszowie nie podjął działania nad dotowaniem wyrobów zawierających... więcej

W marcu i kwietniu wybierzemy sołtysów i przewodniczących...

13-02-2019

Burmistrz Ropczyc serdecznie zaprasza mieszkańców na wiosenne zebrania środowiskowe w sołectwach i osiedlach więcej

Ogłoszenie otwartego naboru na partnera w celu wspólnej...

07-02-2019

Ogłoszenie otwartego naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu. więcej

Warsztaty muzyczne

05-02-2019

Centrum Edukacji Muzycznej Music Team w Ropczycach zaprasza na warsztaty muzyczne pod patronatem Burmistrza Ropczyc Bolesława... więcej

Otwarcie Centrum Integracji Społecznej i Świetlicy Wsparcia...

04-02-2019

30 stycznia 2019 r. na os. Witkowice otwarte zostały Centrum Integracji Społecznej i Świetlica Wsparcia Dziennego "Dorastanie z... więcej

Ropczycka Gala Sportu 2019

04-02-2019

1 lutego br. w Centrum Kultury w Ropczycach odbyła się XIII Gala Sportu „Najpopularniejsi w Ropczyckim Sporcie 2018” więcej

Budowa drogi gminnej łączącej ul. ks. M. Siewierskiego

Budowa drogi gminnej łączącej ul. ks. M. Siewierskiego z ul. ks. S. Skorodeckiego wraz z budowa ronda oraz przebudowa drogi ...

 

"Budowa drogi gminnej łączącej ul. ks. M. Siewierskiego z ul. ks. S. Skorodeckiego wraz z budową ronda oraz przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Piłsudskiego z ul. ks. M. Siewierskiego w Ropczycach"

 

Program operacyjny,
nr i nazwa osi priorytetowej
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013
Oś 2. Infrastruktura techniczna
Nr umowy o dofinansowanie:
UDA-RPPK.02.01.00-18-050/10-00 z dnia 25.11.2010 r.
Cel projektu:
Poprawa powiązań komunikacyjnych na terenie Gminy Ropczyce oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Osiedla Północ i Św. Barbary w Ropczycach.
Przedmiot / zakres projektu:
Przebudowa istniejącego fragmentu ul. Ks. Siewierskiego na długości 210m oraz budowa zatoki postojowej na 55 stanowisk, budowa chodnika o długości 123m. Budowa nowego odcinka od ul. Ks. Siewierskiego do ul. Ks. Skorodeckiego o długości 680m wraz z rondem o średnicy zewnętrznej 45m, w tym budowa chodnika o długości 555m, ścieżki rowerowej o długości 555m oraz instalacji oświetlenia ulicznego na długości 1176m.
Wartość ogółem:
1 922 913,51 PLN
Wydatki kwalifikowane:
1 835 879,48 PLN
Dofinansowanie EFRR:
1 285 115,63 PLN
Wkład własny:
637 797,88 PLN
Okres realizacji:

20.11.2009 – 19.09.2011

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: