Informacje BIP

Spotkanie z wolontariuszami WOŚP

11-02-2020

Zaangażowanie, bezinteresowność i chęć niesienia pomocy to główne cechy wolontariuszy, którzy tak licznie zbierali pieniądze... więcej

Podkarpacki Fundusz Rozwoju

11-02-2020

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. został powołany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego aby zwiększyć aktywność podmiotów... więcej

Projekt "Zryw z POWEREM"

11-02-2020

Firma ZRYW II Ośrodek Szkolenia Kierowców - Marta Skowron od grudnia ubiegłego roku realizuje projekt pod nazwą "Zryw z POWEREM" w... więcej

Program konopny

07-02-2020

Informacje nt. Programu Konopnego powołanego przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, którego celem jest... więcej

Informacja dla beneficjentów posiadających systemy fotowoltaiczne

05-02-2020

Informacja dla beneficjentów posiadających systemy fotowoltaiczne montowane w ramach programu „Instalacja systemów energii... więcej

Nowa hala sportowa w Ropczycach oddana do dyspozycji dzieci i...

04-02-2020

Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropczycach może już cieszyć się lekcjami wychowania fizycznego w nowej hali... więcej

Ropczycka Gala Sportu

03-02-2020

31 stycznia br. w Centrum Kultury w Ropczycach miała miejsce XIV Gala Sportu „Najpopularniejsi w Ropczyckim Sporcie 2019” więcej

Dzień Babci i Dziadka

03-02-2020

Na przełomie stycznia i lutego w placówkach oświatowych i kulturalnych naszej gminy odbywają się spotkania z okazji Dnia Seniora... więcej

Odbudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Małej

Odbudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Małej

 

"Odbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Małej"

 

Program operacyjny,
nr i nazwa osi priorytetowej
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013
 Oś priorytetowa 5 – Infrastruktura publiczna
Nr umowy o dofinansowanie:
UDA-RPPK.05.03.00-18-002/12-00 z dnia 03.10.2012 r.
Cel projektu:
Celem projektu jest likwidacja skutków powodzi, która miała miejsce w 2010 r., a także poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i dostępności do obiektu sportowo – rekreacyjnego.
Przedmiot / zakres projektu:
Przedmiotem projektu jest wykonanie:
1.Remontu drenażu płyty boiska wraz z nawierzchnią, w ramach którego przewiduje się: drenaż płyty boiska -765 mb, obsianie trwa po wykonaniu wykopów płyty boiska – 535,5 m².
2.Remont umocnienia wlotu kanału zamkniętego odbierającego wodę, w tym: ubezpieczenie płytami ażurowymi typu Jomb-210 m², obsiew mieszanką traw skarp wlotu- 360,0 m², wykonanie gurtu betonowego-1,4 m³, remont zniszczonej kraty stalowej przed wlotem do kolektora.
Wartość ogółem:
174 362,21 PLN
Wydatki kwalifikowane:
167 456,37 PLN
Dofinansowanie EFRR:
142 337,91 PLN
Dofinansowanie z budżetu Państwa:
25 118,46 PLN
Wkład własny:
6 905,84 PLN
Okres realizacji:
17.10.2011-12.11.2012 r.

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: