Informacje BIP

Bezpłatne badania mammograficzne

07-09-2020

LUX MED kontynuuje wykonywanie bezpłatnych badań mammograficznych, finansowanych przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka... więcej

Usuwanie wyrobów azbestowych w gminie Ropczyce

17-09-2020

Samorząd Ropczyc w ostatnim czasie realizuje zadanie usuwania wyrobów azbestowych w gminie. więcej

Jesienna akcja szczepienia lisów

15-09-2020

Informacja o planowanej w dniach 24 września - 3 października 2020 r. jesiennej akcji szczepienia lisów więcej

Nabór wniosków w ramach pomocy dla rolników

15-09-2020

Do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla... więcej

Most w Łączkach Kucharskich zamknięty!

11-09-2020

Uwaga kierowco! W dniu 11.09.2020 r. na czas remontu zamknięty został przejazd przez most w Łączkach Kucharskich. więcej

Apel o wykonanie konserwacji brzegów Wielopolki

11-09-2020

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak po raz kolejny interweniuje u Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, czyli... więcej

Konkurs związany z Powszechny Spisem Rolnym

11-09-2020

Z okazji odbywającego się od 1.09 – 30.11.2020 r. Powszechnego Spisu Rolnego, Urząd Statystyczny w Rzeszowie zaprasza do udziału w... więcej

Jesienna akcja szczepienia lisów

11-09-2020

Od 24 września 2020 r. do 3 października odbędzie się akcja doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie więcej

Gmina Ropczyce inwestuje w drogi

10-09-2020

Pomimo różnego rodzaju ograniczeń związanych ze stanem epidemii ropczycka gmina realizuje kolejne planowane inwestycje drogowe. więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - organizacja zajęć z piłki...

10-09-2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - organizacja zajęć z piłki siatkowej dla młodzieży w 2020 roku. więcej

Odbudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Małej

Odbudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Małej

 

"Odbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Małej"

 

Program operacyjny,
nr i nazwa osi priorytetowej
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013
 Oś priorytetowa 5 – Infrastruktura publiczna
Nr umowy o dofinansowanie:
UDA-RPPK.05.03.00-18-002/12-00 z dnia 03.10.2012 r.
Cel projektu:
Celem projektu jest likwidacja skutków powodzi, która miała miejsce w 2010 r., a także poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i dostępności do obiektu sportowo – rekreacyjnego.
Przedmiot / zakres projektu:
Przedmiotem projektu jest wykonanie:
1.Remontu drenażu płyty boiska wraz z nawierzchnią, w ramach którego przewiduje się: drenaż płyty boiska -765 mb, obsianie trwa po wykonaniu wykopów płyty boiska – 535,5 m².
2.Remont umocnienia wlotu kanału zamkniętego odbierającego wodę, w tym: ubezpieczenie płytami ażurowymi typu Jomb-210 m², obsiew mieszanką traw skarp wlotu- 360,0 m², wykonanie gurtu betonowego-1,4 m³, remont zniszczonej kraty stalowej przed wlotem do kolektora.
Wartość ogółem:
174 362,21 PLN
Wydatki kwalifikowane:
167 456,37 PLN
Dofinansowanie EFRR:
142 337,91 PLN
Dofinansowanie z budżetu Państwa:
25 118,46 PLN
Wkład własny:
6 905,84 PLN
Okres realizacji:
17.10.2011-12.11.2012 r.

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: