Informacje BIP

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie

23-05-2019

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie więcej

ODWOŁANIE ALARMU POWODZIOWEGO

23-05-2019

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak w dniu 23 maja 2019 r. o godz. 8.00 odwołał alarm powodziowy wprowadzony dla miasta i gminy... więcej

ALARM POWODZIOWY

22-05-2019

W związku z pogarszającą się pogodą i ostrzeżeniami meteorologicznymi dotyczącymi intensywnych opadów deszczu wraz z burzami,... więcej

Pogotowie powodziowe - AKTUALIZACJA

22-05-2019

Informujemy, że na bieżąco działa Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Ropczycach więcej

Pogotowie powodziowe

22-05-2019

Burmistrz Ropczyc ogłosił o godzinie 21.15 (21 maja) pogotowie powodziowe w miejscowościach Mała, Niedźwiada, Łączki Kucharskie. więcej

Kolejna Otwarta Strefa Aktywności już gotowa

17-05-2019

Dobiegły końca prace przy kolejnej Otwartej Strefie Aktywności w naszym mieście więcej

Zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie

16-05-2019

Anonimowa ankieta do Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla Gminy Ropczyce 2019 więcej

Rozbudowana oczyszczalnia i budowana kanalizacja sanitarna...

16-05-2019

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach więcej

Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce

Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce

 

„Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce w ciągu dróg gminnych : Nr 107510R Pietrzejowa - Witkowice- ul. Szkolna w km 0+406,50 oraz Nr 107539R Chechły – Chechły- ul. Strażacka w km 0+415,20”

  

Program operacyjny,
nr i nazwa osi priorytetowej
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
Oś priorytetowa 2 Infrastruktura techniczna
Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna
Nr umowy o dofinansowanie:
UDA-RPPK.02.01.00-18-001/13-00 z dnia 16.08.2013 r. 
Cel projektu:
Głównym celem realizacji projektu jest likwidacja skutków powodzi, która miała miejsce w 2010 r., a także poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności oraz dostępności do obiektów mostowych. Projekt ten będzie miał również istotne znaczenie w zakresie poprawy dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych w miejscowości Ropczyce poprzez odbudowę mostów na ul. Strażackiej i Szkolnej.
Przedmiot / zakres projektu:

Przedmiotem projektu jest: 
- budowa tymczasowych kładek dla pieszych,
- rozbiórka istniejących obiektów mostowych, 
- budowa nowych mostów na ul. Szkolnej i Strażackiej,
- budowa dojazdów do obiektów mostowych.

Wartość ogółem:
3 152 091,03 PLN
Wydatki kwalifikowane:
2 483 796,76 PLN
Dofinansowanie EFRR:
2 111 226,63 PLN
Dofinansowanie z Budżetu Państwa
372 570,08 PLN
Wkład własny:
668 294,27 PLN
Okres realizacji:
15.02.2013 r. – 16.09.2013 r.

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: