Informacje BIP

Spotkanie z wolontariuszami WOŚP

11-02-2020

Zaangażowanie, bezinteresowność i chęć niesienia pomocy to główne cechy wolontariuszy, którzy tak licznie zbierali pieniądze... więcej

Podkarpacki Fundusz Rozwoju

11-02-2020

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. został powołany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego aby zwiększyć aktywność podmiotów... więcej

Projekt "Zryw z POWEREM"

11-02-2020

Firma ZRYW II Ośrodek Szkolenia Kierowców - Marta Skowron od grudnia ubiegłego roku realizuje projekt pod nazwą "Zryw z POWEREM" w... więcej

Program konopny

07-02-2020

Informacje nt. Programu Konopnego powołanego przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, którego celem jest... więcej

Informacja dla beneficjentów posiadających systemy fotowoltaiczne

05-02-2020

Informacja dla beneficjentów posiadających systemy fotowoltaiczne montowane w ramach programu „Instalacja systemów energii... więcej

Nowa hala sportowa w Ropczycach oddana do dyspozycji dzieci i...

04-02-2020

Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropczycach może już cieszyć się lekcjami wychowania fizycznego w nowej hali... więcej

Ropczycka Gala Sportu

03-02-2020

31 stycznia br. w Centrum Kultury w Ropczycach miała miejsce XIV Gala Sportu „Najpopularniejsi w Ropczyckim Sporcie 2019” więcej

Dzień Babci i Dziadka

03-02-2020

Na przełomie stycznia i lutego w placówkach oświatowych i kulturalnych naszej gminy odbywają się spotkania z okazji Dnia Seniora... więcej

Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce

Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce

 

„Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce w ciągu dróg gminnych : Nr 107510R Pietrzejowa - Witkowice- ul. Szkolna w km 0+406,50 oraz Nr 107539R Chechły – Chechły- ul. Strażacka w km 0+415,20”

  

Program operacyjny,
nr i nazwa osi priorytetowej
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
Oś priorytetowa 2 Infrastruktura techniczna
Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna
Nr umowy o dofinansowanie:
UDA-RPPK.02.01.00-18-001/13-00 z dnia 16.08.2013 r. 
Cel projektu:
Głównym celem realizacji projektu jest likwidacja skutków powodzi, która miała miejsce w 2010 r., a także poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności oraz dostępności do obiektów mostowych. Projekt ten będzie miał również istotne znaczenie w zakresie poprawy dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych w miejscowości Ropczyce poprzez odbudowę mostów na ul. Strażackiej i Szkolnej.
Przedmiot / zakres projektu:

Przedmiotem projektu jest: 
- budowa tymczasowych kładek dla pieszych,
- rozbiórka istniejących obiektów mostowych, 
- budowa nowych mostów na ul. Szkolnej i Strażackiej,
- budowa dojazdów do obiektów mostowych.

Wartość ogółem:
3 152 091,03 PLN
Wydatki kwalifikowane:
2 483 796,76 PLN
Dofinansowanie EFRR:
2 111 226,63 PLN
Dofinansowanie z Budżetu Państwa
372 570,08 PLN
Wkład własny:
668 294,27 PLN
Okres realizacji:
15.02.2013 r. – 16.09.2013 r.

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: