Informacje BIP

Ferie 2019

05-02-2019

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do aktywnego korzystania z różnych zajęć podczas ferii. więcej

Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach programu...

19-02-2019

Od lutego br. w 10 szkołach w naszej gminie trwają bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach kolejnej edycji programu... więcej

Nadal brak dotacji do unieszkodliwiania azbestu

18-02-2019

Informujemy, że w bieżącym roku jak też w 2018, WFOŚiGW w Rzeszowie nie podjął działania nad dotowaniem wyrobów zawierających... więcej

Ogłoszenie otwartego naboru na partnera w celu wspólnej...

07-02-2019

Ogłoszenie otwartego naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu. więcej

Warsztaty muzyczne

05-02-2019

Centrum Edukacji Muzycznej Music Team w Ropczycach zaprasza na warsztaty muzyczne pod patronatem Burmistrza Ropczyc Bolesława... więcej

Otwarcie Centrum Integracji Społecznej i Świetlicy Wsparcia...

04-02-2019

30 stycznia 2019 r. na os. Witkowice otwarte zostały Centrum Integracji Społecznej i Świetlica Wsparcia Dziennego "Dorastanie z... więcej

Ropczycka Gala Sportu 2019

04-02-2019

1 lutego br. w Centrum Kultury w Ropczycach odbyła się XIII Gala Sportu „Najpopularniejsi w Ropczyckim Sporcie 2018” więcej

Podkarpackie tablice i inskrypcje: Józef Mehoffer

01-02-2019

Film TVP3 Rzeszów o życiu i twórczości urodzonego w Ropczycach wybitnego artysty Józefa Mehoffera więcej

Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce

Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce

 

„Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce w ciągu dróg gminnych : Nr 107510R Pietrzejowa - Witkowice- ul. Szkolna w km 0+406,50 oraz Nr 107539R Chechły – Chechły- ul. Strażacka w km 0+415,20”

  

Program operacyjny,
nr i nazwa osi priorytetowej
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
Oś priorytetowa 2 Infrastruktura techniczna
Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna
Nr umowy o dofinansowanie:
UDA-RPPK.02.01.00-18-001/13-00 z dnia 16.08.2013 r. 
Cel projektu:
Głównym celem realizacji projektu jest likwidacja skutków powodzi, która miała miejsce w 2010 r., a także poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności oraz dostępności do obiektów mostowych. Projekt ten będzie miał również istotne znaczenie w zakresie poprawy dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych w miejscowości Ropczyce poprzez odbudowę mostów na ul. Strażackiej i Szkolnej.
Przedmiot / zakres projektu:

Przedmiotem projektu jest: 
- budowa tymczasowych kładek dla pieszych,
- rozbiórka istniejących obiektów mostowych, 
- budowa nowych mostów na ul. Szkolnej i Strażackiej,
- budowa dojazdów do obiektów mostowych.

Wartość ogółem:
3 152 091,03 PLN
Wydatki kwalifikowane:
2 483 796,76 PLN
Dofinansowanie EFRR:
2 111 226,63 PLN
Dofinansowanie z Budżetu Państwa
372 570,08 PLN
Wkład własny:
668 294,27 PLN
Okres realizacji:
15.02.2013 r. – 16.09.2013 r.

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: