Informacje BIP

Bezpłatne badania mammograficzne

07-09-2020

LUX MED kontynuuje wykonywanie bezpłatnych badań mammograficznych, finansowanych przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka... więcej

Usuwanie wyrobów azbestowych w gminie Ropczyce

17-09-2020

Samorząd Ropczyc w ostatnim czasie realizuje zadanie usuwania wyrobów azbestowych w gminie. więcej

Jesienna akcja szczepienia lisów

15-09-2020

Informacja o planowanej w dniach 24 września - 3 października 2020 r. jesiennej akcji szczepienia lisów więcej

Nabór wniosków w ramach pomocy dla rolników

15-09-2020

Do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla... więcej

Most w Łączkach Kucharskich zamknięty!

11-09-2020

Uwaga kierowco! W dniu 11.09.2020 r. na czas remontu zamknięty został przejazd przez most w Łączkach Kucharskich. więcej

Apel o wykonanie konserwacji brzegów Wielopolki

11-09-2020

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak po raz kolejny interweniuje u Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, czyli... więcej

Konkurs związany z Powszechny Spisem Rolnym

11-09-2020

Z okazji odbywającego się od 1.09 – 30.11.2020 r. Powszechnego Spisu Rolnego, Urząd Statystyczny w Rzeszowie zaprasza do udziału w... więcej

Jesienna akcja szczepienia lisów

11-09-2020

Od 24 września 2020 r. do 3 października odbędzie się akcja doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie więcej

Gmina Ropczyce inwestuje w drogi

10-09-2020

Pomimo różnego rodzaju ograniczeń związanych ze stanem epidemii ropczycka gmina realizuje kolejne planowane inwestycje drogowe. więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - organizacja zajęć z piłki...

10-09-2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - organizacja zajęć z piłki siatkowej dla młodzieży w 2020 roku. więcej

Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce

Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce

 

„Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce w ciągu dróg gminnych : Nr 107510R Pietrzejowa - Witkowice- ul. Szkolna w km 0+406,50 oraz Nr 107539R Chechły – Chechły- ul. Strażacka w km 0+415,20”

  

Program operacyjny,
nr i nazwa osi priorytetowej
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
Oś priorytetowa 2 Infrastruktura techniczna
Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna
Nr umowy o dofinansowanie:
UDA-RPPK.02.01.00-18-001/13-00 z dnia 16.08.2013 r. 
Cel projektu:
Głównym celem realizacji projektu jest likwidacja skutków powodzi, która miała miejsce w 2010 r., a także poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności oraz dostępności do obiektów mostowych. Projekt ten będzie miał również istotne znaczenie w zakresie poprawy dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych w miejscowości Ropczyce poprzez odbudowę mostów na ul. Strażackiej i Szkolnej.
Przedmiot / zakres projektu:

Przedmiotem projektu jest: 
- budowa tymczasowych kładek dla pieszych,
- rozbiórka istniejących obiektów mostowych, 
- budowa nowych mostów na ul. Szkolnej i Strażackiej,
- budowa dojazdów do obiektów mostowych.

Wartość ogółem:
3 152 091,03 PLN
Wydatki kwalifikowane:
2 483 796,76 PLN
Dofinansowanie EFRR:
2 111 226,63 PLN
Dofinansowanie z Budżetu Państwa
372 570,08 PLN
Wkład własny:
668 294,27 PLN
Okres realizacji:
15.02.2013 r. – 16.09.2013 r.

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: