Informacje BIP

Bezpłatne badania mammograficzne

07-09-2020

LUX MED kontynuuje wykonywanie bezpłatnych badań mammograficznych, finansowanych przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka... więcej

Usuwanie wyrobów azbestowych w gminie Ropczyce

17-09-2020

Samorząd Ropczyc w ostatnim czasie realizuje zadanie usuwania wyrobów azbestowych w gminie. więcej

Jesienna akcja szczepienia lisów

15-09-2020

Informacja o planowanej w dniach 24 września - 3 października 2020 r. jesiennej akcji szczepienia lisów więcej

Nabór wniosków w ramach pomocy dla rolników

15-09-2020

Do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla... więcej

Most w Łączkach Kucharskich zamknięty!

11-09-2020

Uwaga kierowco! W dniu 11.09.2020 r. na czas remontu zamknięty został przejazd przez most w Łączkach Kucharskich. więcej

Apel o wykonanie konserwacji brzegów Wielopolki

11-09-2020

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak po raz kolejny interweniuje u Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, czyli... więcej

Konkurs związany z Powszechny Spisem Rolnym

11-09-2020

Z okazji odbywającego się od 1.09 – 30.11.2020 r. Powszechnego Spisu Rolnego, Urząd Statystyczny w Rzeszowie zaprasza do udziału w... więcej

Jesienna akcja szczepienia lisów

11-09-2020

Od 24 września 2020 r. do 3 października odbędzie się akcja doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie więcej

Gmina Ropczyce inwestuje w drogi

10-09-2020

Pomimo różnego rodzaju ograniczeń związanych ze stanem epidemii ropczycka gmina realizuje kolejne planowane inwestycje drogowe. więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - organizacja zajęć z piłki...

10-09-2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - organizacja zajęć z piłki siatkowej dla młodzieży w 2020 roku. więcej

Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach

Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach

 

„Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach”

  

Program operacyjny,
nr i nazwa osi priorytetowej
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś 5. Infrastruktura sportowa i rekreacyjna
Nr umowy o dofinansowanie:
UDA-RPPK.05.03.00-18-002/13-00 z dnia 31.12.2013 r.
Cel projektu:
Celem niniejszego projektu jest wsparcie części obszaru zniszczonego przez powódź w 2010 roku poprzez odbudowę podtopionych trybun stadionu.
Przedmiot / zakres projektu:

Odbudowa zdegradowanej infrastruktury trybun stadionu sportowego poprzez rozbiórkę istniejących i wykonanie nowej konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej i stalowej pozwoli przywrócić właściwą funkcję tego obiektu dla społeczności lokalnej. Projekt przyczyni się do odbudowy zniszczonej infrastruktury sportowej trybun, zniwelowania negatywnych czynników wywołanych dysfunkcja danego obiektu i tym samym poprawie ogólnej bazy sportowo-rekreacyjnej Ropczyc oraz wizerunku miasta jako całości. Wpłynie to wydatnie na zaspokojenie jednych z podstawowych potrzeb społeczności lokalnej w zakresie różnych form aktywnego wypoczynku poprzez możliwość organizacji na odbudowanym obiekcie szerokiego spektrum zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych.

Wartość ogółem:
4 069 334,22 PLN
Wydatki kwalifikowane:
3 771 591,38 PLN
Dofinansowanie EFRR:
3 205 852,67 PLN
Dofinansowanie z Budżetu Państwa
565 738,71 PLN
Wkład własny:
297 742,84 PLN
Okres realizacji:
18.09.2012 – 30.06.2014

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: