Informacje BIP

Spotkanie z wolontariuszami WOŚP

11-02-2020

Zaangażowanie, bezinteresowność i chęć niesienia pomocy to główne cechy wolontariuszy, którzy tak licznie zbierali pieniądze... więcej

Podkarpacki Fundusz Rozwoju

11-02-2020

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. został powołany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego aby zwiększyć aktywność podmiotów... więcej

Projekt "Zryw z POWEREM"

11-02-2020

Firma ZRYW II Ośrodek Szkolenia Kierowców - Marta Skowron od grudnia ubiegłego roku realizuje projekt pod nazwą "Zryw z POWEREM" w... więcej

Program konopny

07-02-2020

Informacje nt. Programu Konopnego powołanego przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, którego celem jest... więcej

Informacja dla beneficjentów posiadających systemy fotowoltaiczne

05-02-2020

Informacja dla beneficjentów posiadających systemy fotowoltaiczne montowane w ramach programu „Instalacja systemów energii... więcej

Nowa hala sportowa w Ropczycach oddana do dyspozycji dzieci i...

04-02-2020

Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropczycach może już cieszyć się lekcjami wychowania fizycznego w nowej hali... więcej

Ropczycka Gala Sportu

03-02-2020

31 stycznia br. w Centrum Kultury w Ropczycach miała miejsce XIV Gala Sportu „Najpopularniejsi w Ropczyckim Sporcie 2019” więcej

Dzień Babci i Dziadka

03-02-2020

Na przełomie stycznia i lutego w placówkach oświatowych i kulturalnych naszej gminy odbywają się spotkania z okazji Dnia Seniora... więcej

Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach

Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach

 

„Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach”

  

Program operacyjny,
nr i nazwa osi priorytetowej
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś 5. Infrastruktura sportowa i rekreacyjna
Nr umowy o dofinansowanie:
UDA-RPPK.05.03.00-18-002/13-00 z dnia 31.12.2013 r.
Cel projektu:
Celem niniejszego projektu jest wsparcie części obszaru zniszczonego przez powódź w 2010 roku poprzez odbudowę podtopionych trybun stadionu.
Przedmiot / zakres projektu:

Odbudowa zdegradowanej infrastruktury trybun stadionu sportowego poprzez rozbiórkę istniejących i wykonanie nowej konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej i stalowej pozwoli przywrócić właściwą funkcję tego obiektu dla społeczności lokalnej. Projekt przyczyni się do odbudowy zniszczonej infrastruktury sportowej trybun, zniwelowania negatywnych czynników wywołanych dysfunkcja danego obiektu i tym samym poprawie ogólnej bazy sportowo-rekreacyjnej Ropczyc oraz wizerunku miasta jako całości. Wpłynie to wydatnie na zaspokojenie jednych z podstawowych potrzeb społeczności lokalnej w zakresie różnych form aktywnego wypoczynku poprzez możliwość organizacji na odbudowanym obiekcie szerokiego spektrum zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych.

Wartość ogółem:
4 069 334,22 PLN
Wydatki kwalifikowane:
3 771 591,38 PLN
Dofinansowanie EFRR:
3 205 852,67 PLN
Dofinansowanie z Budżetu Państwa
565 738,71 PLN
Wkład własny:
297 742,84 PLN
Okres realizacji:
18.09.2012 – 30.06.2014

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: