Informacje BIP

Bezpłatne badania mammograficzne

07-09-2020

LUX MED kontynuuje wykonywanie bezpłatnych badań mammograficznych, finansowanych przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka... więcej

Usuwanie wyrobów azbestowych w gminie Ropczyce

17-09-2020

Samorząd Ropczyc w ostatnim czasie realizuje zadanie usuwania wyrobów azbestowych w gminie. więcej

Jesienna akcja szczepienia lisów

15-09-2020

Informacja o planowanej w dniach 24 września - 3 października 2020 r. jesiennej akcji szczepienia lisów więcej

Nabór wniosków w ramach pomocy dla rolników

15-09-2020

Do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla... więcej

Most w Łączkach Kucharskich zamknięty!

11-09-2020

Uwaga kierowco! W dniu 11.09.2020 r. na czas remontu zamknięty został przejazd przez most w Łączkach Kucharskich. więcej

Apel o wykonanie konserwacji brzegów Wielopolki

11-09-2020

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak po raz kolejny interweniuje u Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, czyli... więcej

Konkurs związany z Powszechny Spisem Rolnym

11-09-2020

Z okazji odbywającego się od 1.09 – 30.11.2020 r. Powszechnego Spisu Rolnego, Urząd Statystyczny w Rzeszowie zaprasza do udziału w... więcej

Jesienna akcja szczepienia lisów

11-09-2020

Od 24 września 2020 r. do 3 października odbędzie się akcja doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie więcej

Gmina Ropczyce inwestuje w drogi

10-09-2020

Pomimo różnego rodzaju ograniczeń związanych ze stanem epidemii ropczycka gmina realizuje kolejne planowane inwestycje drogowe. więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - organizacja zajęć z piłki...

10-09-2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - organizacja zajęć z piłki siatkowej dla młodzieży w 2020 roku. więcej

Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach

Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach

 

"Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach"

 

Program operacyjny,
nr i nazwa osi priorytetowej
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013
Oś 7. Spójność wewnątrzregionalna
Nr umowy o dofinansowanie:
UDA-RPPK.07.03.00-18-019/11-00 z dnia 06.02.2013 r.
Cel projektu:
Celem projektu jest likwidacja skutków powodzi, która miała miejsce w 2010 r., a także poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i dostępności do obiektu sportowo – rekreacyjnego.
Przedmiot / zakres projektu:

Odtworzenie zdegradowanej infrastruktury obiektów sportowych takich jak bieżnia boiska wraz z elementami drenażu i sieci wodociągowej, skocznia w dal i wzwyż, rzutnia przy stadionie sportowym, remont boiska do gry w piłkę siatkową przy basenie odkrytym, remont nawierzchni z kostki brukowej i schodów terenowych przy boisku do piłki siatkowej przy basenie odkrytym, remont skarpy przy tym boisku i kanalizacji burzowej oraz remont ogrodzenia przy basenie odkrytym. Projekt przyczyni się do odtworzenia zniszczonej infrastruktury sportowej, zniwelowania negatywnych czynników wywołanych dysfunkcja tych obiektów i tym samym poprawie bazy sportowo-rekreacyjnej Ropczyc. 

Wartość ogółem:
1 217 087,00 PLN
Wydatki kwalifikowane:
1 188 896,51 PLN
Dofinansowanie EFRR:
1 010 680,92 PLN
Wkład własny:
178 215,59 PLN
Okres realizacji:
28.12.2011 – 19.09.2014

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: