Informacje BIP

Ruszyła budowa przejścia w Łączkach Kucharskich

20-02-2020

Ruszyła budowa przejścia dla pieszych i odcinka chodnika w centrum Łączek Kucharskich po prawej stronie drogi wojewódzkiej 986 więcej

Skorzystaj z dofinansowania i ulgi

20-02-2020

„Czyste powietrze” to program pozwalający właścicielom domów jednorodzinnych lub osobom posiadającym zgodę na rozpoczęcie budowy... więcej

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na terenach...

17-02-2020

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o premię na rozpoczęcie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich... więcej

Spotkanie z wolontariuszami WOŚP

11-02-2020

Zaangażowanie, bezinteresowność i chęć niesienia pomocy to główne cechy wolontariuszy, którzy tak licznie zbierali pieniądze... więcej

Podkarpacki Fundusz Rozwoju

11-02-2020

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. został powołany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego aby zwiększyć aktywność podmiotów... więcej

Projekt "Zryw z POWEREM"

11-02-2020

Firma ZRYW II Ośrodek Szkolenia Kierowców - Marta Skowron od grudnia ubiegłego roku realizuje projekt pod nazwą "Zryw z POWEREM" w... więcej

Program konopny

07-02-2020

Informacje nt. Programu Konopnego powołanego przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, którego celem jest... więcej

Informacja dla beneficjentów posiadających systemy fotowoltaiczne

05-02-2020

Informacja dla beneficjentów posiadających systemy fotowoltaiczne montowane w ramach programu „Instalacja systemów energii... więcej

Rewitalizacja centrum Ropczyc

Rewitalizacja centrum Ropczyc

 

"Rewitalizacja centrum Ropczyc"

 

Program operacyjny,
nr i nazwa osi priorytetowej
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013
 Oś 7. Spójność wewnątrzregionalna
Nr umowy o dofinansowanie:
UDA-RPPK.07.01.00-18-027/10-00 z dnia 15.07.2011 r.
Cel projektu:
Zwiększenie atrakcyjności centrum Ropczyc poprzez poprawę funkcjonalności i estetyki rewitalizowanego centrum oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa i udogodnień.
Przedmiot / zakres projektu:
Przebudowa szaletów miejskich, remont oświetlenia poprzez wymianę 27 latarni, remont chodników przy ulicy Mickiewicza i Grunwaldzkiej, budowa parkingu przy rynku wraz z drogą dojazdową na 33 miejsca postojowe + 3 dla niepełnosprawnych, remont płyty rynku w tym przebudowa fontanny i zmiana układu komunikacyjnego oraz wykonanie instalacji monitoringowej składającej się z 16 zestawów kamer obrotowych
Wartość ogółem:
3 010 040, 65 PLN
Wydatki kwalifikowane:
2 705 718, 35 PLN
Dofinansowanie EFRR:
2 299 860, 59 PLN
Wkład własny:
710 180, 06 PLN
Okres realizacji:
18.06.2010 - 14.09.2012

13 marca
13 marca
13 marca
13 marca
13 marca
15 marca
15 marca
15 marca
15 marca
15 marca
15 marca
16 marca
16 marca
22 marca
22 marca
22 marca
23 marca
23 marca
23 marca
30 marca
30 marca
30 marca
4 kwietnia
4 kwietnia
4 kwietnia
4 kwietnia
5 kwietnia
5 kwietnia
5 kwietnia
10 kwietnia
10 kwietnia
10 kwietnia
10 kwietnia
10 kwietnia
11 kwietnia
11 kwietnia
18 kwietnia
18 kwietnia
18 kwietnia
18 kwietnia
18 kwietnia
18 kwietnia
20 kwietnia
20 kwietnia
20 kwietnia
26 kwietnia
26 kwietnia
26 kwietnia
26 kwietnia
2 maja
2 maja
2 maja
9 maja
9 maja
14 maja
14 maja
14 maja
14 maja
14 maja
18 maja
18 maja
18 maja
25 maja
25 maja
25 maja
25 maja
12 czerwca
12 czerwca
12 czerwca
19 czerwca
19 czerwca
19 czerwca
3 lipca
3 lipca
3 lipca
4 lipca
4 lipca
4 lipca
6 lipca
6 lipca
6 lipca
6 lipca
10 lipca
10 lipca
10 lipca
11 lipca
11 lipca
11 lipca
11 lipca
17 lipca
17 lipca
17 lipca
19 lipca
19 lipca
19 lipca
27 lipca
27 lipca
27 lipca
27 lipca
10 sierpnia
10 sierpnia
10 sierpnia
10 sierpnia
10 sierpnia
10 sierpnia
10 sierpnia
10 sierpnia
10 sierpnia
10 sierpnia
10 sierpnia
10 sierpnia
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: