Informacje BIP

Ferie 2019

05-02-2019

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do aktywnego korzystania z różnych zajęć podczas ferii. więcej

Nadal brak dotacji do unieszkodliwiania azbestu

18-02-2019

Informujemy, że w bieżącym roku jak też w 2018, WFOŚiGW w Rzeszowie nie podjął działania nad dotowaniem wyrobów zawierających... więcej

Ogłoszenie otwartego naboru na partnera w celu wspólnej...

07-02-2019

Ogłoszenie otwartego naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu. więcej

Warsztaty muzyczne

05-02-2019

Centrum Edukacji Muzycznej Music Team w Ropczycach zaprasza na warsztaty muzyczne pod patronatem Burmistrza Ropczyc Bolesława... więcej

Otwarcie Centrum Integracji Społecznej i Świetlicy Wsparcia...

04-02-2019

30 stycznia 2019 r. na os. Witkowice otwarte zostały Centrum Integracji Społecznej i Świetlica Wsparcia Dziennego "Dorastanie z... więcej

Ropczycka Gala Sportu 2019

04-02-2019

1 lutego br. w Centrum Kultury w Ropczycach odbyła się XIII Gala Sportu „Najpopularniejsi w Ropczyckim Sporcie 2018” więcej

Podkarpackie tablice i inskrypcje: Józef Mehoffer

01-02-2019

Film TVP3 Rzeszów o życiu i twórczości urodzonego w Ropczycach wybitnego artysty Józefa Mehoffera więcej

ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na...

01-02-2019

Od 31 stycznia do 1 marca 2019 r. odbędzie się nabór wniosków w ramach Poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów... więcej

Rewitalizacja centrum Ropczyc

Rewitalizacja centrum Ropczyc

 

"Rewitalizacja centrum Ropczyc"

 

Program operacyjny,
nr i nazwa osi priorytetowej
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013
 Oś 7. Spójność wewnątrzregionalna
Nr umowy o dofinansowanie:
UDA-RPPK.07.01.00-18-027/10-00 z dnia 15.07.2011 r.
Cel projektu:
Zwiększenie atrakcyjności centrum Ropczyc poprzez poprawę funkcjonalności i estetyki rewitalizowanego centrum oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa i udogodnień.
Przedmiot / zakres projektu:
Przebudowa szaletów miejskich, remont oświetlenia poprzez wymianę 27 latarni, remont chodników przy ulicy Mickiewicza i Grunwaldzkiej, budowa parkingu przy rynku wraz z drogą dojazdową na 33 miejsca postojowe + 3 dla niepełnosprawnych, remont płyty rynku w tym przebudowa fontanny i zmiana układu komunikacyjnego oraz wykonanie instalacji monitoringowej składającej się z 16 zestawów kamer obrotowych
Wartość ogółem:
3 010 040, 65 PLN
Wydatki kwalifikowane:
2 705 718, 35 PLN
Dofinansowanie EFRR:
2 299 860, 59 PLN
Wkład własny:
710 180, 06 PLN
Okres realizacji:
18.06.2010 - 14.09.2012

13 marca
13 marca
13 marca
13 marca
13 marca
15 marca
15 marca
15 marca
15 marca
15 marca
15 marca
16 marca
16 marca
22 marca
22 marca
22 marca
23 marca
23 marca
23 marca
30 marca
30 marca
30 marca
4 kwietnia
4 kwietnia
4 kwietnia
4 kwietnia
5 kwietnia
5 kwietnia
5 kwietnia
10 kwietnia
10 kwietnia
10 kwietnia
10 kwietnia
10 kwietnia
11 kwietnia
11 kwietnia
18 kwietnia
18 kwietnia
18 kwietnia
18 kwietnia
18 kwietnia
18 kwietnia
20 kwietnia
20 kwietnia
20 kwietnia
26 kwietnia
26 kwietnia
26 kwietnia
26 kwietnia
2 maja
2 maja
2 maja
9 maja
9 maja
14 maja
14 maja
14 maja
14 maja
14 maja
18 maja
18 maja
18 maja
25 maja
25 maja
25 maja
25 maja
12 czerwca
12 czerwca
12 czerwca
19 czerwca
19 czerwca
19 czerwca
3 lipca
3 lipca
3 lipca
4 lipca
4 lipca
4 lipca
6 lipca
6 lipca
6 lipca
6 lipca
10 lipca
10 lipca
10 lipca
11 lipca
11 lipca
11 lipca
11 lipca
17 lipca
17 lipca
17 lipca
19 lipca
19 lipca
19 lipca
27 lipca
27 lipca
27 lipca
27 lipca
10 sierpnia
10 sierpnia
10 sierpnia
10 sierpnia
10 sierpnia
10 sierpnia
10 sierpnia
10 sierpnia
10 sierpnia
10 sierpnia
10 sierpnia
10 sierpnia
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: