Informacje BIP

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie

23-05-2019

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie więcej

ODWOŁANIE ALARMU POWODZIOWEGO

23-05-2019

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak w dniu 23 maja 2019 r. o godz. 8.00 odwołał alarm powodziowy wprowadzony dla miasta i gminy... więcej

ALARM POWODZIOWY

22-05-2019

W związku z pogarszającą się pogodą i ostrzeżeniami meteorologicznymi dotyczącymi intensywnych opadów deszczu wraz z burzami,... więcej

Pogotowie powodziowe - AKTUALIZACJA

22-05-2019

Informujemy, że na bieżąco działa Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Ropczycach więcej

Pogotowie powodziowe

22-05-2019

Burmistrz Ropczyc ogłosił o godzinie 21.15 (21 maja) pogotowie powodziowe w miejscowościach Mała, Niedźwiada, Łączki Kucharskie. więcej

Kolejna Otwarta Strefa Aktywności już gotowa

17-05-2019

Dobiegły końca prace przy kolejnej Otwartej Strefie Aktywności w naszym mieście więcej

Zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie

16-05-2019

Anonimowa ankieta do Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla Gminy Ropczyce 2019 więcej

Rozbudowana oczyszczalnia i budowana kanalizacja sanitarna...

16-05-2019

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach więcej

Rewitalizacja centrum Ropczyc

Rewitalizacja centrum Ropczyc

 

"Rewitalizacja centrum Ropczyc"

 

Program operacyjny,
nr i nazwa osi priorytetowej
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013
 Oś 7. Spójność wewnątrzregionalna
Nr umowy o dofinansowanie:
UDA-RPPK.07.01.00-18-027/10-00 z dnia 15.07.2011 r.
Cel projektu:
Zwiększenie atrakcyjności centrum Ropczyc poprzez poprawę funkcjonalności i estetyki rewitalizowanego centrum oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa i udogodnień.
Przedmiot / zakres projektu:
Przebudowa szaletów miejskich, remont oświetlenia poprzez wymianę 27 latarni, remont chodników przy ulicy Mickiewicza i Grunwaldzkiej, budowa parkingu przy rynku wraz z drogą dojazdową na 33 miejsca postojowe + 3 dla niepełnosprawnych, remont płyty rynku w tym przebudowa fontanny i zmiana układu komunikacyjnego oraz wykonanie instalacji monitoringowej składającej się z 16 zestawów kamer obrotowych
Wartość ogółem:
3 010 040, 65 PLN
Wydatki kwalifikowane:
2 705 718, 35 PLN
Dofinansowanie EFRR:
2 299 860, 59 PLN
Wkład własny:
710 180, 06 PLN
Okres realizacji:
18.06.2010 - 14.09.2012

13 marca
13 marca
13 marca
13 marca
13 marca
15 marca
15 marca
15 marca
15 marca
15 marca
15 marca
16 marca
16 marca
22 marca
22 marca
22 marca
23 marca
23 marca
23 marca
30 marca
30 marca
30 marca
4 kwietnia
4 kwietnia
4 kwietnia
4 kwietnia
5 kwietnia
5 kwietnia
5 kwietnia
10 kwietnia
10 kwietnia
10 kwietnia
10 kwietnia
10 kwietnia
11 kwietnia
11 kwietnia
18 kwietnia
18 kwietnia
18 kwietnia
18 kwietnia
18 kwietnia
18 kwietnia
20 kwietnia
20 kwietnia
20 kwietnia
26 kwietnia
26 kwietnia
26 kwietnia
26 kwietnia
2 maja
2 maja
2 maja
9 maja
9 maja
14 maja
14 maja
14 maja
14 maja
14 maja
18 maja
18 maja
18 maja
25 maja
25 maja
25 maja
25 maja
12 czerwca
12 czerwca
12 czerwca
19 czerwca
19 czerwca
19 czerwca
3 lipca
3 lipca
3 lipca
4 lipca
4 lipca
4 lipca
6 lipca
6 lipca
6 lipca
6 lipca
10 lipca
10 lipca
10 lipca
11 lipca
11 lipca
11 lipca
11 lipca
17 lipca
17 lipca
17 lipca
19 lipca
19 lipca
19 lipca
27 lipca
27 lipca
27 lipca
27 lipca
10 sierpnia
10 sierpnia
10 sierpnia
10 sierpnia
10 sierpnia
10 sierpnia
10 sierpnia
10 sierpnia
10 sierpnia
10 sierpnia
10 sierpnia
10 sierpnia
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: