Informacje BIP

Sukcesy dzieci z Niedźwiady

13-12-2018

Uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie Górnej zdobyli I nagrodę w eliminacjach finałowych na Podkarpackim Konkursie... więcej

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

13-12-2018

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego... więcej

Podatki lokalne szósty rok bez zmian. Nieunikniony wzrost opłat...

12-12-2018

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ropczycach podjęte zostały uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatków lokalnych. więcej

Wyróżnienie dla sołectwa Lubzina

10-12-2018

Rozstrzygnięcie konkursu "Piękna Wieś Podkarpacka 2018” więcej

Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego w Wigilię

10-12-2018

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 r. Urząd Miejski w Ropczycach będzie czynny w godzinach 7.30 - 15.00. więcej

Gmina Ropczyce inwestuje w ochronę środowiska

05-12-2018

Obecnie trwa rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej. Kolejnym planowanym dużym... więcej

Pomoc finansowa Gminy Ropczyce na zakup sprzętu medycznego

05-12-2018

W grudniu br. Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak podpisał umowę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej... więcej

Zarządcy dróg w gminie Ropczyce

05-12-2018

Organizacja zarządzania drogami publicznymi na terenie Miasta i Gminy Ropczyce więcej

Rewitalizacja centrum Ropczyc

Rewitalizacja centrum Ropczyc

 

"Rewitalizacja centrum Ropczyc"

 

Program operacyjny,
nr i nazwa osi priorytetowej
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013
 Oś 7. Spójność wewnątrzregionalna
Nr umowy o dofinansowanie:
UDA-RPPK.07.01.00-18-027/10-00 z dnia 15.07.2011 r.
Cel projektu:
Zwiększenie atrakcyjności centrum Ropczyc poprzez poprawę funkcjonalności i estetyki rewitalizowanego centrum oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa i udogodnień.
Przedmiot / zakres projektu:
Przebudowa szaletów miejskich, remont oświetlenia poprzez wymianę 27 latarni, remont chodników przy ulicy Mickiewicza i Grunwaldzkiej, budowa parkingu przy rynku wraz z drogą dojazdową na 33 miejsca postojowe + 3 dla niepełnosprawnych, remont płyty rynku w tym przebudowa fontanny i zmiana układu komunikacyjnego oraz wykonanie instalacji monitoringowej składającej się z 16 zestawów kamer obrotowych
Wartość ogółem:
3 010 040, 65 PLN
Wydatki kwalifikowane:
2 705 718, 35 PLN
Dofinansowanie EFRR:
2 299 860, 59 PLN
Wkład własny:
710 180, 06 PLN
Okres realizacji:
18.06.2010 - 14.09.2012

13 marca
13 marca
13 marca
13 marca
13 marca
15 marca
15 marca
15 marca
15 marca
15 marca
15 marca
16 marca
16 marca
22 marca
22 marca
22 marca
23 marca
23 marca
23 marca
30 marca
30 marca
30 marca
4 kwietnia
4 kwietnia
4 kwietnia
4 kwietnia
5 kwietnia
5 kwietnia
5 kwietnia
10 kwietnia
10 kwietnia
10 kwietnia
10 kwietnia
10 kwietnia
11 kwietnia
11 kwietnia
18 kwietnia
18 kwietnia
18 kwietnia
18 kwietnia
18 kwietnia
18 kwietnia
20 kwietnia
20 kwietnia
20 kwietnia
26 kwietnia
26 kwietnia
26 kwietnia
26 kwietnia
2 maja
2 maja
2 maja
9 maja
9 maja
14 maja
14 maja
14 maja
14 maja
14 maja
18 maja
18 maja
18 maja
25 maja
25 maja
25 maja
25 maja
12 czerwca
12 czerwca
12 czerwca
19 czerwca
19 czerwca
19 czerwca
3 lipca
3 lipca
3 lipca
4 lipca
4 lipca
4 lipca
6 lipca
6 lipca
6 lipca
6 lipca
10 lipca
10 lipca
10 lipca
11 lipca
11 lipca
11 lipca
11 lipca
17 lipca
17 lipca
17 lipca
19 lipca
19 lipca
19 lipca
27 lipca
27 lipca
27 lipca
27 lipca
10 sierpnia
10 sierpnia
10 sierpnia
10 sierpnia
10 sierpnia
10 sierpnia
10 sierpnia
10 sierpnia
10 sierpnia
10 sierpnia
10 sierpnia
10 sierpnia
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: