Informacje BIP

Bezpłatne badania mammograficzne

07-09-2020

LUX MED kontynuuje wykonywanie bezpłatnych badań mammograficznych, finansowanych przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka... więcej

Usuwanie wyrobów azbestowych w gminie Ropczyce

17-09-2020

Samorząd Ropczyc w ostatnim czasie realizuje zadanie usuwania wyrobów azbestowych w gminie. więcej

Jesienna akcja szczepienia lisów

15-09-2020

Informacja o planowanej w dniach 24 września - 3 października 2020 r. jesiennej akcji szczepienia lisów więcej

Nabór wniosków w ramach pomocy dla rolników

15-09-2020

Do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla... więcej

Most w Łączkach Kucharskich zamknięty!

11-09-2020

Uwaga kierowco! W dniu 11.09.2020 r. na czas remontu zamknięty został przejazd przez most w Łączkach Kucharskich. więcej

Apel o wykonanie konserwacji brzegów Wielopolki

11-09-2020

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak po raz kolejny interweniuje u Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, czyli... więcej

Konkurs związany z Powszechny Spisem Rolnym

11-09-2020

Z okazji odbywającego się od 1.09 – 30.11.2020 r. Powszechnego Spisu Rolnego, Urząd Statystyczny w Rzeszowie zaprasza do udziału w... więcej

Jesienna akcja szczepienia lisów

11-09-2020

Od 24 września 2020 r. do 3 października odbędzie się akcja doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie więcej

Gmina Ropczyce inwestuje w drogi

10-09-2020

Pomimo różnego rodzaju ograniczeń związanych ze stanem epidemii ropczycka gmina realizuje kolejne planowane inwestycje drogowe. więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - organizacja zajęć z piłki...

10-09-2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - organizacja zajęć z piłki siatkowej dla młodzieży w 2020 roku. więcej

Rewitalizacja os. Północ

Rewitalizacja układu komunikacyjnego na osiedlu Północ w Ropczycach

 

 

 "Rewitalizacja układu komunikacyjnego na osiedlu Północ w Ropczycach"

 

Program operacyjny,
nr i nazwa osi priorytetowej
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
Oś priorytetowa 2 Infrastruktura techniczna
Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, Schemat C – Drogi gminne
Nr umowy o dofinansowanie:
UDA-RPPK.02.01.00-18-115/08-00 z dnia 9.09.2010r.
Cel projektu:
Celem niniejszego projektu jest poprawa powiązań komunikacyjnych na terenie gminy Ropczyce oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Osiedla Północ położonego w mieście Ropczyce
Przedmiot / zakres projektu:
Przedmiotem projektu była przebudowa ulic Rataja, Broniewskiego i Pułaskiego o łącznej długości 1,4566 km zlokalizowanych na terenie osiedla Północ w Ropczycach.
 
Zakres rzeczowy projektu obejmował:
- przebudowę ulicy Rataja – poprzez modernizację odcinka drogi o dł. 238 mb drogi oraz 460mb chodnika – wykonano w roku 2008;
- przebudowę ulicy Pułaskiego (etap A) – poprzez modernizację odcinka drogi o dł. 160mb – wykonano w 2008 roku;
- przebudowę ulicy Pułaskiego (etap B) – poprzez budowę odcinka drogi o dł. 730 mb, chodnika o dł. 490mb oraz kanalizacji deszczowej o długości 628mb – wykonano w roku 2009-2010;
- przebudowę ulicy Broniewskiego – poprzez modernizację odcinka drogi o dł. 328mb oraz 190mb chodnika – wykonano w roku 2010.
Wartość ogółem:
2 218 951,35 PLN
Wydatki kwalifikowane:
2 218 951,35 PLN
Dofinansowanie EFRR:
1 553 265,94 PLN
Wkład własny:
665 685,41 PLN
Okres realizacji:
rozpoczęcie 2008-06-13, zakończenie 2010-06-15
 

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: