Informacje BIP

Ruszyła budowa przejścia w Łączkach Kucharskich

20-02-2020

Ruszyła budowa przejścia dla pieszych i odcinka chodnika w centrum Łączek Kucharskich po prawej stronie drogi wojewódzkiej 986 więcej

Skorzystaj z dofinansowania i ulgi

20-02-2020

„Czyste powietrze” to program pozwalający właścicielom domów jednorodzinnych lub osobom posiadającym zgodę na rozpoczęcie budowy... więcej

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na terenach...

17-02-2020

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o premię na rozpoczęcie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich... więcej

Spotkanie z wolontariuszami WOŚP

11-02-2020

Zaangażowanie, bezinteresowność i chęć niesienia pomocy to główne cechy wolontariuszy, którzy tak licznie zbierali pieniądze... więcej

Podkarpacki Fundusz Rozwoju

11-02-2020

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. został powołany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego aby zwiększyć aktywność podmiotów... więcej

Projekt "Zryw z POWEREM"

11-02-2020

Firma ZRYW II Ośrodek Szkolenia Kierowców - Marta Skowron od grudnia ubiegłego roku realizuje projekt pod nazwą "Zryw z POWEREM" w... więcej

Program konopny

07-02-2020

Informacje nt. Programu Konopnego powołanego przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, którego celem jest... więcej

Informacja dla beneficjentów posiadających systemy fotowoltaiczne

05-02-2020

Informacja dla beneficjentów posiadających systemy fotowoltaiczne montowane w ramach programu „Instalacja systemów energii... więcej

Rewitalizacja os. Północ

Rewitalizacja układu komunikacyjnego na osiedlu Północ w Ropczycach

 

 

 "Rewitalizacja układu komunikacyjnego na osiedlu Północ w Ropczycach"

 

Program operacyjny,
nr i nazwa osi priorytetowej
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
Oś priorytetowa 2 Infrastruktura techniczna
Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, Schemat C – Drogi gminne
Nr umowy o dofinansowanie:
UDA-RPPK.02.01.00-18-115/08-00 z dnia 9.09.2010r.
Cel projektu:
Celem niniejszego projektu jest poprawa powiązań komunikacyjnych na terenie gminy Ropczyce oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Osiedla Północ położonego w mieście Ropczyce
Przedmiot / zakres projektu:
Przedmiotem projektu była przebudowa ulic Rataja, Broniewskiego i Pułaskiego o łącznej długości 1,4566 km zlokalizowanych na terenie osiedla Północ w Ropczycach.
 
Zakres rzeczowy projektu obejmował:
- przebudowę ulicy Rataja – poprzez modernizację odcinka drogi o dł. 238 mb drogi oraz 460mb chodnika – wykonano w roku 2008;
- przebudowę ulicy Pułaskiego (etap A) – poprzez modernizację odcinka drogi o dł. 160mb – wykonano w 2008 roku;
- przebudowę ulicy Pułaskiego (etap B) – poprzez budowę odcinka drogi o dł. 730 mb, chodnika o dł. 490mb oraz kanalizacji deszczowej o długości 628mb – wykonano w roku 2009-2010;
- przebudowę ulicy Broniewskiego – poprzez modernizację odcinka drogi o dł. 328mb oraz 190mb chodnika – wykonano w roku 2010.
Wartość ogółem:
2 218 951,35 PLN
Wydatki kwalifikowane:
2 218 951,35 PLN
Dofinansowanie EFRR:
1 553 265,94 PLN
Wkład własny:
665 685,41 PLN
Okres realizacji:
rozpoczęcie 2008-06-13, zakończenie 2010-06-15
 

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: