Informacje BIP

Bezpłatne badania mammograficzne

07-09-2020

LUX MED kontynuuje wykonywanie bezpłatnych badań mammograficznych, finansowanych przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka... więcej

Usuwanie wyrobów azbestowych w gminie Ropczyce

17-09-2020

Samorząd Ropczyc w ostatnim czasie realizuje zadanie usuwania wyrobów azbestowych w gminie. więcej

Jesienna akcja szczepienia lisów

15-09-2020

Informacja o planowanej w dniach 24 września - 3 października 2020 r. jesiennej akcji szczepienia lisów więcej

Nabór wniosków w ramach pomocy dla rolników

15-09-2020

Do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla... więcej

Most w Łączkach Kucharskich zamknięty!

11-09-2020

Uwaga kierowco! W dniu 11.09.2020 r. na czas remontu zamknięty został przejazd przez most w Łączkach Kucharskich. więcej

Apel o wykonanie konserwacji brzegów Wielopolki

11-09-2020

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak po raz kolejny interweniuje u Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, czyli... więcej

Konkurs związany z Powszechny Spisem Rolnym

11-09-2020

Z okazji odbywającego się od 1.09 – 30.11.2020 r. Powszechnego Spisu Rolnego, Urząd Statystyczny w Rzeszowie zaprasza do udziału w... więcej

Jesienna akcja szczepienia lisów

11-09-2020

Od 24 września 2020 r. do 3 października odbędzie się akcja doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie więcej

Gmina Ropczyce inwestuje w drogi

10-09-2020

Pomimo różnego rodzaju ograniczeń związanych ze stanem epidemii ropczycka gmina realizuje kolejne planowane inwestycje drogowe. więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - organizacja zajęć z piłki...

10-09-2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - organizacja zajęć z piłki siatkowej dla młodzieży w 2020 roku. więcej

Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej

Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej

 

 „Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Ropczyce”

  

Program operacyjny,
nr i nazwa osi priorytetowej
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
Oś priorytetowa 5 Infrastruktura publiczna
Działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna
Nr umowy o dofinansowanie:
UDA-RPPK.05.01.00-18-013/12-00 z dnia 16.08.2013 r. 
Cel projektu:
Głównym celem realizacji projektu jest poprawa dostępu do obiektów edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Ropczyce. Realizacja działań w ramach niniejszego projektu przyczyni się do poprawy funkcjonalności, estetyki, bezpieczeństwa oraz warunków prowadzenia zajęć lekcyjnych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej. Dodatkowym celem projektu będzie również poprawa stanu i energochłonności budynku szkolnego poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów oraz wymianę okien i drzwi, co przyczyni się do poprawy standardu energetycznego budynku, zmniejszenia zużycia energii, obniżenia kosztów ogrzewania, a także do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. 
Przedmiot / zakres projektu:
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
- budowę budynku sali gimnastycznej wraz z instalacjami: elektryczną, centralnego ogrzewania, odgromową, wentylacji mechanicznej, p. pożarową.
- budowę budynku zaplecza socjalno – technicznego sali gimnastycznej wraz z salami dydaktycznymi i niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi,
- przebudowę istniejącego budynku szkoły, w tym zespołu żywienia, dachu płaskiego na dach wysoki, wewnętrznych instalacji, docieplenie budynku,
- zagospodarowanie terenu, w tym: zjazd z drogi powiatowej z drogą wewnętrzną zakończoną placem manewrowym, nowe chodniki przy budynkach, wykonanie sieci przyłączy zewnętrznych,
- remont budynku Przedszkola, w tym wymiana stolarki drzwiowej, remont sanitariatów, części magazynowej oraz zaplecza kuchni, malowanie ścian, docieplenie stropodachów, wymiana instalacji wewnętrznych.
- zakup 8 zestawów interaktywnych dla Zespołów Szkół w: Lubzinie, Gnojnicy Dolnej, Gnojnicy Woli, Małej, Łączkach Kucharskich, Niedźwiadzie Dolnej, Niedźwiadzie Górnej oraz Brzezówce zlokalizowanych na obszarach wiejskich, składających się z tablicy multimedialnej i notebooka.
Wartość ogółem:
5 396 362,66 PLN 
Wydatki kwalifikowane:
 5 307 819,00 PLN
Dofinansowanie EFRR:
999 946,00 PLN 
Wkład własny:
 4 396 416,66 PLN
Okres realizacji:
09.07.2013 r. – 15.09.2014 r. 

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: