Informacje BIP

Spotkanie z wolontariuszami WOŚP

11-02-2020

Zaangażowanie, bezinteresowność i chęć niesienia pomocy to główne cechy wolontariuszy, którzy tak licznie zbierali pieniądze... więcej

Podkarpacki Fundusz Rozwoju

11-02-2020

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. został powołany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego aby zwiększyć aktywność podmiotów... więcej

Projekt "Zryw z POWEREM"

11-02-2020

Firma ZRYW II Ośrodek Szkolenia Kierowców - Marta Skowron od grudnia ubiegłego roku realizuje projekt pod nazwą "Zryw z POWEREM" w... więcej

Program konopny

07-02-2020

Informacje nt. Programu Konopnego powołanego przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, którego celem jest... więcej

Informacja dla beneficjentów posiadających systemy fotowoltaiczne

05-02-2020

Informacja dla beneficjentów posiadających systemy fotowoltaiczne montowane w ramach programu „Instalacja systemów energii... więcej

Nowa hala sportowa w Ropczycach oddana do dyspozycji dzieci i...

04-02-2020

Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropczycach może już cieszyć się lekcjami wychowania fizycznego w nowej hali... więcej

Ropczycka Gala Sportu

03-02-2020

31 stycznia br. w Centrum Kultury w Ropczycach miała miejsce XIV Gala Sportu „Najpopularniejsi w Ropczyckim Sporcie 2019” więcej

Dzień Babci i Dziadka

03-02-2020

Na przełomie stycznia i lutego w placówkach oświatowych i kulturalnych naszej gminy odbywają się spotkania z okazji Dnia Seniora... więcej

Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej

Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej

 

 „Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Ropczyce”

  

Program operacyjny,
nr i nazwa osi priorytetowej
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
Oś priorytetowa 5 Infrastruktura publiczna
Działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna
Nr umowy o dofinansowanie:
UDA-RPPK.05.01.00-18-013/12-00 z dnia 16.08.2013 r. 
Cel projektu:
Głównym celem realizacji projektu jest poprawa dostępu do obiektów edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Ropczyce. Realizacja działań w ramach niniejszego projektu przyczyni się do poprawy funkcjonalności, estetyki, bezpieczeństwa oraz warunków prowadzenia zajęć lekcyjnych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej. Dodatkowym celem projektu będzie również poprawa stanu i energochłonności budynku szkolnego poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów oraz wymianę okien i drzwi, co przyczyni się do poprawy standardu energetycznego budynku, zmniejszenia zużycia energii, obniżenia kosztów ogrzewania, a także do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. 
Przedmiot / zakres projektu:
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
- budowę budynku sali gimnastycznej wraz z instalacjami: elektryczną, centralnego ogrzewania, odgromową, wentylacji mechanicznej, p. pożarową.
- budowę budynku zaplecza socjalno – technicznego sali gimnastycznej wraz z salami dydaktycznymi i niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi,
- przebudowę istniejącego budynku szkoły, w tym zespołu żywienia, dachu płaskiego na dach wysoki, wewnętrznych instalacji, docieplenie budynku,
- zagospodarowanie terenu, w tym: zjazd z drogi powiatowej z drogą wewnętrzną zakończoną placem manewrowym, nowe chodniki przy budynkach, wykonanie sieci przyłączy zewnętrznych,
- remont budynku Przedszkola, w tym wymiana stolarki drzwiowej, remont sanitariatów, części magazynowej oraz zaplecza kuchni, malowanie ścian, docieplenie stropodachów, wymiana instalacji wewnętrznych.
- zakup 8 zestawów interaktywnych dla Zespołów Szkół w: Lubzinie, Gnojnicy Dolnej, Gnojnicy Woli, Małej, Łączkach Kucharskich, Niedźwiadzie Dolnej, Niedźwiadzie Górnej oraz Brzezówce zlokalizowanych na obszarach wiejskich, składających się z tablicy multimedialnej i notebooka.
Wartość ogółem:
5 396 362,66 PLN 
Wydatki kwalifikowane:
 5 307 819,00 PLN
Dofinansowanie EFRR:
999 946,00 PLN 
Wkład własny:
 4 396 416,66 PLN
Okres realizacji:
09.07.2013 r. – 15.09.2014 r. 

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: