Informacje BIP

Spotkanie z wolontariuszami WOŚP

11-02-2020

Zaangażowanie, bezinteresowność i chęć niesienia pomocy to główne cechy wolontariuszy, którzy tak licznie zbierali pieniądze... więcej

Podkarpacki Fundusz Rozwoju

11-02-2020

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. został powołany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego aby zwiększyć aktywność podmiotów... więcej

Projekt "Zryw z POWEREM"

11-02-2020

Firma ZRYW II Ośrodek Szkolenia Kierowców - Marta Skowron od grudnia ubiegłego roku realizuje projekt pod nazwą "Zryw z POWEREM" w... więcej

Program konopny

07-02-2020

Informacje nt. Programu Konopnego powołanego przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, którego celem jest... więcej

Informacja dla beneficjentów posiadających systemy fotowoltaiczne

05-02-2020

Informacja dla beneficjentów posiadających systemy fotowoltaiczne montowane w ramach programu „Instalacja systemów energii... więcej

Nowa hala sportowa w Ropczycach oddana do dyspozycji dzieci i...

04-02-2020

Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropczycach może już cieszyć się lekcjami wychowania fizycznego w nowej hali... więcej

Ropczycka Gala Sportu

03-02-2020

31 stycznia br. w Centrum Kultury w Ropczycach miała miejsce XIV Gala Sportu „Najpopularniejsi w Ropczyckim Sporcie 2019” więcej

Dzień Babci i Dziadka

03-02-2020

Na przełomie stycznia i lutego w placówkach oświatowych i kulturalnych naszej gminy odbywają się spotkania z okazji Dnia Seniora... więcej

Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Ropczyce

 

"Termomodernizacja budynków oświatowych w gminie Ropczyce"

  

Program operacyjny,
nr i nazwa osi priorytetowej
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
Oś priorytetowa 2 Infrastruktura techniczna
Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna
Nr umowy o dofinansowanie:
UDA-RPPK.02.02.00-18-090/12-00 z dnia 21.05.2013 r. 
Cel projektu:
Zasadniczym celem projektu jest poprawa energochłonności oraz stanu 6 budynków oświatowych na terenie gminy Ropczyce poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji obiektów. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy efektywności wykorzystania energii cieplnej poprzez ograniczenie jej strat, a także podniesienia standardów życia dzieci i młodzieży szkolnej poprzez poprawę funkcjonowania i estetyki infrastruktury oświatowej.
Przedmiot / zakres projektu:
Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja 6 budynków oświatowych tj. Zespołu Szkół w Gnojnicy Dolnej, Zespołu Szkół w Gnojnicy Woli, Zespołu Szkół nr 4 w Ropczycach, Zespołu Szkół w Małej oraz  Publicznego Przedszkola nr 1 i nr 2 w Ropczycach w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych styropianem, ocieplenia stropu wełną mineralną, ocieplenie stropodachu, wymiany stolarki, remontu instalacji c.o. oraz wykonania instalacji solarnej.
Wartość ogółem:
2 538 131,52 PLN 
Wydatki kwalifikowane:
2 272 248,21 PLN
Dofinansowanie EFRR:
1 931 410,97 PLN
Wkład własny:
606 720,55 PLN
Okres realizacji:
21.05.2013 – 16.09.2013

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: