Informacje BIP

Bezpłatne badania mammograficzne

07-09-2020

LUX MED kontynuuje wykonywanie bezpłatnych badań mammograficznych, finansowanych przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka... więcej

Usuwanie wyrobów azbestowych w gminie Ropczyce

17-09-2020

Samorząd Ropczyc w ostatnim czasie realizuje zadanie usuwania wyrobów azbestowych w gminie. więcej

Jesienna akcja szczepienia lisów

15-09-2020

Informacja o planowanej w dniach 24 września - 3 października 2020 r. jesiennej akcji szczepienia lisów więcej

Nabór wniosków w ramach pomocy dla rolników

15-09-2020

Do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla... więcej

Most w Łączkach Kucharskich zamknięty!

11-09-2020

Uwaga kierowco! W dniu 11.09.2020 r. na czas remontu zamknięty został przejazd przez most w Łączkach Kucharskich. więcej

Apel o wykonanie konserwacji brzegów Wielopolki

11-09-2020

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak po raz kolejny interweniuje u Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, czyli... więcej

Konkurs związany z Powszechny Spisem Rolnym

11-09-2020

Z okazji odbywającego się od 1.09 – 30.11.2020 r. Powszechnego Spisu Rolnego, Urząd Statystyczny w Rzeszowie zaprasza do udziału w... więcej

Jesienna akcja szczepienia lisów

11-09-2020

Od 24 września 2020 r. do 3 października odbędzie się akcja doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie więcej

Gmina Ropczyce inwestuje w drogi

10-09-2020

Pomimo różnego rodzaju ograniczeń związanych ze stanem epidemii ropczycka gmina realizuje kolejne planowane inwestycje drogowe. więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - organizacja zajęć z piłki...

10-09-2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - organizacja zajęć z piłki siatkowej dla młodzieży w 2020 roku. więcej

Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Ropczyce

 

"Termomodernizacja budynków oświatowych w gminie Ropczyce"

  

Program operacyjny,
nr i nazwa osi priorytetowej
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
Oś priorytetowa 2 Infrastruktura techniczna
Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna
Nr umowy o dofinansowanie:
UDA-RPPK.02.02.00-18-090/12-00 z dnia 21.05.2013 r. 
Cel projektu:
Zasadniczym celem projektu jest poprawa energochłonności oraz stanu 6 budynków oświatowych na terenie gminy Ropczyce poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji obiektów. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy efektywności wykorzystania energii cieplnej poprzez ograniczenie jej strat, a także podniesienia standardów życia dzieci i młodzieży szkolnej poprzez poprawę funkcjonowania i estetyki infrastruktury oświatowej.
Przedmiot / zakres projektu:
Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja 6 budynków oświatowych tj. Zespołu Szkół w Gnojnicy Dolnej, Zespołu Szkół w Gnojnicy Woli, Zespołu Szkół nr 4 w Ropczycach, Zespołu Szkół w Małej oraz  Publicznego Przedszkola nr 1 i nr 2 w Ropczycach w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych styropianem, ocieplenia stropu wełną mineralną, ocieplenie stropodachu, wymiany stolarki, remontu instalacji c.o. oraz wykonania instalacji solarnej.
Wartość ogółem:
2 538 131,52 PLN 
Wydatki kwalifikowane:
2 272 248,21 PLN
Dofinansowanie EFRR:
1 931 410,97 PLN
Wkład własny:
606 720,55 PLN
Okres realizacji:
21.05.2013 – 16.09.2013

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: