Informacje BIP

Bezpłatne badania mammograficzne

07-09-2020

LUX MED kontynuuje wykonywanie bezpłatnych badań mammograficznych, finansowanych przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka... więcej

Usuwanie wyrobów azbestowych w gminie Ropczyce

17-09-2020

Samorząd Ropczyc w ostatnim czasie realizuje zadanie usuwania wyrobów azbestowych w gminie. więcej

Jesienna akcja szczepienia lisów

15-09-2020

Informacja o planowanej w dniach 24 września - 3 października 2020 r. jesiennej akcji szczepienia lisów więcej

Nabór wniosków w ramach pomocy dla rolników

15-09-2020

Do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla... więcej

Most w Łączkach Kucharskich zamknięty!

11-09-2020

Uwaga kierowco! W dniu 11.09.2020 r. na czas remontu zamknięty został przejazd przez most w Łączkach Kucharskich. więcej

Apel o wykonanie konserwacji brzegów Wielopolki

11-09-2020

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak po raz kolejny interweniuje u Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, czyli... więcej

Konkurs związany z Powszechny Spisem Rolnym

11-09-2020

Z okazji odbywającego się od 1.09 – 30.11.2020 r. Powszechnego Spisu Rolnego, Urząd Statystyczny w Rzeszowie zaprasza do udziału w... więcej

Jesienna akcja szczepienia lisów

11-09-2020

Od 24 września 2020 r. do 3 października odbędzie się akcja doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie więcej

Gmina Ropczyce inwestuje w drogi

10-09-2020

Pomimo różnego rodzaju ograniczeń związanych ze stanem epidemii ropczycka gmina realizuje kolejne planowane inwestycje drogowe. więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - organizacja zajęć z piłki...

10-09-2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - organizacja zajęć z piłki siatkowej dla młodzieży w 2020 roku. więcej

Termomodernizacja budynków oświatowych w Ropczycach

Termomodernizacja budynków oświatowych w Ropczycach

 

"Termomodernizacja budynków oświatowych w Ropczycach"

  

Program operacyjny,
nr i nazwa osi priorytetowej
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
Oś priorytetowa 2 Infrastruktura techniczna
Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna
Nr umowy o dofinansowanie:
UDA-RPPK.02.02.00-18-018/09-00 z dnia 30.09.2010r.
Cel projektu:
Celem projektu jest poprawa stanu i energochłonności budynków szkolnych na terenie miasta Ropczyce
Przedmiot / zakres projektu:
Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja 3 budynków oświatowych tj. Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wyspiańskiego 8, Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Konarskiego 4 oraz Publicznego Przedszkola Nr 2 przy ul. A. Krajowej 7 w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych styropianem, ocieplenie stropu wełną mineralną granulowaną, ocieplenie stropodachu styropapą, wymianą stolarki, remontu instalacji c.o. oraz wykonania instalacji solarnej do przygotowania c.w.u.
Wartość ogółem:
2 595 691,50 PLN
Wydatki kwalifikowane:
2 513 668,05 PLN
Dofinansowanie EFRR:
1 500 000,00 PLN
Wkład własny:
1 013 668,05 PLN
Okres realizacji:
rozpoczęcie 2010-09-15, zakończenie 2011-08-19

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: