Informacje BIP

Spotkanie z wolontariuszami WOŚP

11-02-2020

Zaangażowanie, bezinteresowność i chęć niesienia pomocy to główne cechy wolontariuszy, którzy tak licznie zbierali pieniądze... więcej

Podkarpacki Fundusz Rozwoju

11-02-2020

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. został powołany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego aby zwiększyć aktywność podmiotów... więcej

Projekt "Zryw z POWEREM"

11-02-2020

Firma ZRYW II Ośrodek Szkolenia Kierowców - Marta Skowron od grudnia ubiegłego roku realizuje projekt pod nazwą "Zryw z POWEREM" w... więcej

Program konopny

07-02-2020

Informacje nt. Programu Konopnego powołanego przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, którego celem jest... więcej

Informacja dla beneficjentów posiadających systemy fotowoltaiczne

05-02-2020

Informacja dla beneficjentów posiadających systemy fotowoltaiczne montowane w ramach programu „Instalacja systemów energii... więcej

Nowa hala sportowa w Ropczycach oddana do dyspozycji dzieci i...

04-02-2020

Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropczycach może już cieszyć się lekcjami wychowania fizycznego w nowej hali... więcej

Ropczycka Gala Sportu

03-02-2020

31 stycznia br. w Centrum Kultury w Ropczycach miała miejsce XIV Gala Sportu „Najpopularniejsi w Ropczyckim Sporcie 2019” więcej

Dzień Babci i Dziadka

03-02-2020

Na przełomie stycznia i lutego w placówkach oświatowych i kulturalnych naszej gminy odbywają się spotkania z okazji Dnia Seniora... więcej

Termomodernizacja budynków oświatowych w Ropczycach

Termomodernizacja budynków oświatowych w Ropczycach

 

"Termomodernizacja budynków oświatowych w Ropczycach"

  

Program operacyjny,
nr i nazwa osi priorytetowej
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
Oś priorytetowa 2 Infrastruktura techniczna
Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna
Nr umowy o dofinansowanie:
UDA-RPPK.02.02.00-18-018/09-00 z dnia 30.09.2010r.
Cel projektu:
Celem projektu jest poprawa stanu i energochłonności budynków szkolnych na terenie miasta Ropczyce
Przedmiot / zakres projektu:
Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja 3 budynków oświatowych tj. Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wyspiańskiego 8, Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Konarskiego 4 oraz Publicznego Przedszkola Nr 2 przy ul. A. Krajowej 7 w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych styropianem, ocieplenie stropu wełną mineralną granulowaną, ocieplenie stropodachu styropapą, wymianą stolarki, remontu instalacji c.o. oraz wykonania instalacji solarnej do przygotowania c.w.u.
Wartość ogółem:
2 595 691,50 PLN
Wydatki kwalifikowane:
2 513 668,05 PLN
Dofinansowanie EFRR:
1 500 000,00 PLN
Wkład własny:
1 013 668,05 PLN
Okres realizacji:
rozpoczęcie 2010-09-15, zakończenie 2011-08-19

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: